728 x 90

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۰ - ارتش ‌آزادیبخش‌ملی ‌ایران - مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش - ۱۱مرداد ۱۳۹۷

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۰ - ارتش ‌آزادیبخش‌ملی ‌ایران - مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش - ۱۱مرداد ۱۳۹۷

 

سایر پیامهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران:

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات