728 x 90

کنفرانس در پارلمان فرانسه با حضور خانم مریم رجوی و شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه

کنفرانس در پارلمان فرانسه
کنفرانس در پارلمان فرانسه

مریم رجوی: سرنگونی رژیم آخوندی شرط اساسی برای صلح و امنیت جهان

روز سه‌شنبه ۲۵‌اردیبهشت ۱۴۰۳، به دعوت کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه، کنفرانسی در حمایت از مقاومت مردم ایران با حضور مریم رجوی و شماری از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه و تعدادی از شخصیت‌های برجسته فرانسوی در محل این پارلمان برگزار شد.
فیلیپ گوسلن نایب‌رئیس کمیسیون قانون اساسی در مجلس ملی فرانسه که ریاست کنفرانس را به عهده داشت بیانیه امضا شده توسط بیش از ۱۵۰نماینده پارلمان را تحت عنوان «حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی» به اطلاع عموم رساند.
در این بیانیه، نمایندگان ضمن حمایت از برنامه ۱۰‌ماده‌یی مریم رجوی و حق کانون‌های شورشی در مقابله با سپاه پاسداران، به قرار گرفتن مسئولان جنایت علیه بشریت در ایران در برابر عدالت و لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران فراخوان دادند.

سخنرانان این کنفرانس از جمله عبارت بودند از: نمایندگان مجلس ملی فرانسه،
آندره شاسین رئیس گروه کمونیست، نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک،
فیلیپ گوسلن نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک
اروه سولینیاک نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک
ژرار لوسول از حزب سوسیالیست
ژیلبر میتران رئیس فرانس‌لیبرته (بنیاد دانیل میتران)
ژان فرانسوا لوگاره رئیس بنیاد مطالعات خاورمیانه، شهردار پیشین منطقه یک پاریس
اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا
ژان پیر برار نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه

مریم رجوی در سخنرانی خود در این کنفرانس، ضمن تقدیر از اقدامات کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در حمایت از مبارزه مردم و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری آخوندی درباره تحریم گسترده انتخابات نمایشی رژیم، گفت:
«در دور دوم انتخابات، به‌رغم همه تقلبات وزارت کشور رژیم اذعان کرد که فقط ۷درصد مردم تهران رأی دادند. این تحریم تأیید می‌کند که جامعه ایران مانند یک بشکه باروت است. از این رو علاوه بر سرکوب زنان، رژیم برای فرار از قیام و سرنگونی از دو اهرم دیگر استفاده می‌کند:
– جنگ در منطقه
– و تشدید فعالیت علیه مقاومت سازمان‌یافته در داخل و خارج ایران
سالیان است که مقاومت ایران نسبت به خطر صدور جنگ به منطقه توسط رژیم هشدار می‌دهد. من پیش از این گفته بودم که این از خطر دستیابی رژیم به بمب اتمی نیز خطرناک‌تر است. اما کشورهای ۵+۱ ترجیح دادند که برای یک توافق هسته‌یی به رژیم امتیاز و پول بدهند و به این ترتیب دست رژیم را برای جنگ‌افروزی در منطقه باز گذاشتند».
مریم رجوی گفت: «امروز همه جهان شاهد است که سر مار جنگ خاورمیانه رژیم آخوندی است که به بمب اتمی نیز نزدیک‌تر شده است.
اگر خواهان صلح و ثبات در این منطقه از جهان هستیم، باید روی فاشیسم مذهبی در تهران تمرکز کرد.
و همان‌طور که بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک تصریح کرده، قدم اول گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی است».

مریم رجوی با اشاره به «تلاش همه‌جانبه» رژیم علیه مقاومت سازمان‌یافته در داخل از طریق دستگیریهای گسترده و همزمان یک کارزار گسترده اطلاعات غلط و یک دادگاه نمایشی برای بیش از ۱۰۰‌عضو مقاومت، اضافه کرد:
هدف این شیطان‌سازی و این دادگاه نمایشی، جلوگیری از پیوستن جوانان به این مقاومت و زمینه‌سازی برای اقدامات تروریستی علیه مقاومت و پرونده‌سازیهای جعلی به‌منظور محدود‌سازی اعضای مقاومت است.
رئیسی که در قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ دست داشته، گفته است که «هر عضو مجاهدین محکوم به مرگ است».
مریم رجوی گفت: امروز تردیدی نمانده که سرنگونی رژیم آخوندی شرط اساسی برای صلح و امنیت در جهان و منطقه است.
بسیاری در غرب به اشتباه دخالت‌های رژیم در منطقه را نشانه قدرت رژیم تلقی می‌کنند، واقعیت این است که این علامت ضعف است. چرا که در ایران فضای اجتماعی، انفجاری است و یک مقاومت قدرتمند با جوانانی که به کانون‌های شورشی می‌پیوندند، وجود دارد. این کانون‌ها در تمام شهرها عملیاتی را علیه سرکوب انجام می‌دهند.
مقاومت ما برای کسب قدرت مبارزه نمی‌کند. بلکه برای انتقال حاکمیت به مردم ایران مبارزه می‌کند.
حرف مردم و مقاومت ایران این است: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری».
مریم رجوی افزود: «در بیانیه اخیرتان با ۱۵۰نماینده مجلس فرانسه، شما برای به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران و کانون‌های شورشی برای مبارزه علیه استبداد مذهبی فراخوان دادید. مقاومت علیه استبداد، حق طبیعی خلق‌هاست. هزاران نماینده پارلمان در سراسر جهان از این حق برای مردم ایران دفاع کرده‌اند.
زمان آن است که دولتهای غرب شجاعت آن را کسب کنند که این حق را به‌رسمیت بشناسند. با این ابتکار عمل، شما پیشتاز صلح و امنیت در جهانی بدون دیکتاتوری آخوندی خواهید بود».

 

برگرفته از سایت مریم رجوی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/059a040c-7a8c-42fc-bb60-095e6ebb9def"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات