728 x 90

مسعود رجوی: لوش و لجن ریختن بر سر انقلاب ضدسلطنتی و پابوسی شاه و چکمه‌های خونین رضا شاه در این شرایط مشخص قبل از هر چیز در خدمت بقا و دوام شیخ ستمکار و طناب‌های دار است

 

مسعود رجوی - ۱۴بهمن۱۴۰۰

مسعود رجوی- ۱۴بهمن۱۴۰۰

لوش و لجن ریختن بر سر انقلاب ضدسلطنتی و پابوسی شاه و چکمه های خونین رضا شاه در این شرایط مشخص قبل از هر چیز در خدمت بقا و دوام شیخ ستمکار و طناب های دار است

با خیانتها و جنایت های خامنه ای و خمینی در ۴۳سال سلطنت مطلقهٔ فقیه نمی‌توان بر خیانتها و جنایت‌های شاه و پدرش در ۵۷سال سلطنت مطلقهٔ شاهنشاهی سرپوش گذاشت

مجاهدین و چریک‌های فدایی هنوز هم آثار شکنجه‌های شاه را بر بدن دارند

از آغاز گفته‌ایم که ولیعهد واقعی شاه به واقع خمینی بود چرا که شاه بعد از کودتای ارتجاعی استعماری ۲۸مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق و سرکوب تمام احزاب سیاسی که سرانجام به  حزب فقط رستاخیز  راه برد جز برای خمینی و ارتجاع آخوندی راهی باز نگذاشت

بقایای شاه و ایادی شیخ می‌خواهند برای سد بستن در برابر قیام خلق

جوانان و مردم ما را  سه، سه بار به ۹بار از هر چه انقلاب و سرنگونی است نادم و پشیمان کنند

سیاست  نه شاه، نه شیخ میراث و ادامه تکامل تاریخی راهبرد مصدقی موازنهٔ منفی است این تنها سیاست دمکراتیک و ملی و میهنی و انقلابی در شرایط تاریخی کنونی است هر چیز غیر از این همدستی با ارتجاع غالب آخوندی یا بازگشت به ارتجاع مغلوب سلطنتی است

خامنه‌ای و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه و اذنابش دجالانه مدعی هستند که رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به همین که هست بسنده کرد و با آن کنار آمد این یک دروغ ضدتاریخی است و فرزندان ایران از هیچ کس نمی‌پذیرند

در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی ما می‌گوییم باید این رژیم را سرنگون کرد و بند از بندش گسست

مسئولیـت و مأموریت شـورشگـران برای آزادی همین است

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2ce5e286-51e7-4979-b08a-c93ff8c74d33"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات