728 x 90

مریم رجوی: قهرمانان فروغ ایران با درد و رنجی بیکرانه و با اثری ماندگار و خاطره‌یی جاودانه

به یاد شهیدان مجاهد خلق در ۶ و۷مرداد ۱۳۸۸
به یاد شهیدان مجاهد خلق در ۶ و۷مرداد ۱۳۸۸

به یاد شهیدان مجاهد خلق در ۶و۷مرداد ۱۳۸۸

بزرگداشت فروغ جاویدان و شهدای والامقام آن را امروز در قرارگاه اشرف ۳ برگزار کردیم.
اسم‌های آنها را یکی یکی برشمردیم. قبل از هر چیز به‌خاطر ارزش‌ها ـ آرمان، مسیر و عزم و اراده و جنگاوری آن قهرمانان. مطمئنم که الآن صد چندان در مجاهدین این دوران زنده حاضر و آماده برای پیشروی هستند.
حالا در اینجا یاد شهیدان ۶و ۷مرداد را گرامی می‌داریم.
قهرمانانی که به همراه شما با دست‌های خالی بدون سلاح ـ بدون سپر بدون حتی کلاهخود. از سر و دست و از جان و روح و روان خود، سلاحی شگفت خلق کردید. با درد و رنجی بیکرانه و با اثری ماندگار و خاطره‌یی جاودانه.
مزدوران مالکی به دستور خامنه‌ای بر‌ شما حمله کردند آن مجاهدان را به‌ شهادت رساندند و ۵۰۰تن از شما را مجروح کردند و برادرانمان را به‌گروگان‌ گرفتند.
با درود به شهدای ۶و ۷مرداد امیر خیری ـ حنیف امامی ـ مهرداد نیک‌سیرـ سیاوش نظام‌الملکی ـ علیرضا احمدخواه ـ حمید زمانی ـ مهرداد رضازاده ـ محمدرضا بختیاری ـ حسین محمودی ـ شعبان سوری ـ حمدالله رحمانی ـ اصغر یعقوب‌پور و محمد طاطایی. درود درود درود

بزرگداشت فروغ جاویدان و شهدای والامقام آن

بزرگداشت فروغ جاویدان و شهدای والامقام آن