728 x 90

خانم مریم رجوی ـ گرامیداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان

خانم مریم رجوی ـ گرامیداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان
خانم مریم رجوی ـ گرامیداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان

خانم مریم رجوی ـ گرامیداشت شهیدان جمعه خونین زاهدان

خانم مریم رجوی:

زاهدان غرق به خون شد. قلبها در سراسر کشور از خشم آکنده شد.
اراده قیام و سرنگونی صدبار بیشتر صیقل خورد و هیولای سفاک ولایت فقیه میخ دیگری بر تابوت خود کوبید.
حالا ایران هم از صدها شهید و مجروح بلوچ خونین جگر است، هم از شجاعت و بی‌باکی دلیران بلوچستان غرق افتخار.
خیزش سرخ فام زاهدان، چنانکه مسعود گفت: قیامی است تا پیروزی و سوختن ریش و ریشه خامنه‌ای و نظام خون‌ریز ولایت، رژیم باید در زاهدان و اهواز منتظر درسهای جدید باشد
حالا از هموطنان اهل سنت در سیستان و بلوچستان تا بپا خاستگان طالشی در شمال، از قیام‌کنندگان کردستان و آذربایجان در غرب ایران تا بپا خاستگان در تهران و به‌جان آمدگان در خراسان و خوزستان و دانشجویان در سراسر ایران خونها و رنج ها و خواسته‌هایشان بهم آمیخته است.
این است همبستگی و اتحاد در میدان نبرد و قیام که بسوی سرنگونی رژیم و برقراری آزادی و دموکراسی، شتابان در حرکت است. خامنه‌ای از قتل‌عام و سیلاب خونی که در زاهدان به‌راه انداخت جان سالم بدر نخواهد برد.
این همه زن و کودک و جوان که در زاهدان و دیگر شهرهای ایران به خاک و خون کشیده شده‌اند فریاد مظلومیت‌شان آسمان انقلاب ایران را پر کرده است.
زود است که این فریادها در گرز گران ارتش قیام و آزادی بر سر حکومت پوسیده آخوندها فرود آید.
درود بر زاهدان خون چکان و سلام بر شهیدان سرفراز زاهدان، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/32291db0-ccfb-49ce-a76d-6a3e97161884"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات