728 x 90

-

مسعود رجوی - فتوای منتظری - در مورد سقوط قهری ولایت و حکومت جائر - ۱۹ تیر ۱۳۸۸

-

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
گزیده پیام مسعود رجوی:
در پی بالا گرفتن قیام سراسری مردم ایران علیه حاکمیت جبار آخوندی در روز ۱۸تیر، منتظری طی فتوایی که از قم به تاریخ ۱۹تیرماه صادر و روز۲۰تیر منتشرگردید، بدون نام بردن از خامنه‌ای، حکم به عزل او داد و ولایت او را به‌خاطر فقدان عدالت و امانتداری و برخوردار نبودن از رأی اکثریت مردم ”موجب سقوط قهری“ شناخت و حکومت خامنه‌ای را ”جائر“ و ولایت او را ”جائرانه“ خواند.
کوتاه شده سؤال و جوابها و فتوای منتظری که در پاسخ به پنج سؤال از سوی محسن کدیور، منتشر شده و در سایت دفتر منتظری در دسترس عموم است، به‌شرح زیر می‌باشد:

‏ ‏سؤال 1- تصدی مناصبی که مشروط به شرایطی الزامی از قبیل‏ ‏عدالت، امانتداری، تدبیر و برخورداری از رأی اکثریت مردم است، پس از‏ ‏سقوط این شرایط یقین، چه حکمی دارد؟
‏ ‏جواب: از بین رفتن هر یک از شرایط مذکور خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم‏ ‏نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می‎گردد…

‏ ‏ ‏سؤال 2- وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی چیست؟
‏ ‏جواب: متصدیانی که شرعاً و عقلا تولیت و تصدی امر‏ ‏اجتماعی را از دست داده‌اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان‏ ‏هیچ گونه مشروعیتی ندارد؛ و چنا‌نچه به‌زور یا فریب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها ر ا در نزد خود و برکناری آنان از‏ ‏آن منصب را با انتخاب مفیدترین و کم هزینه‌ترین راه ممکن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بدیهی است که این وظیفه‌یی همگانی می‎باشد که هر کس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به‌اندازه آگاهی و توانایی که دارد فرامی‌خواند و‏ ‏کسی نمی‌تواند به بهانه‌یی از عمل به آن شانه خالی کند، و خواص جامعه که از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیشتری‏ ‏برخوردارند، مسئولیتی خطیرتر دارند و باید با اتحاد و همفکری و ایجاد احزاب و‏ ‏تشکیلات و تجمعات خصوصی و عمومی به دیگران اطلاع‌رسانی کرده و راه‏ ‏چاره را به آنها بنمایانند.

‏ ‏سؤال 3- آیا ارتکاب معاصی کبیره ذیل و اصرار بر آنها به سلب ”ملکه ‏ ‏عدالت“ و تحقق ”ملکه جور“ منجر می‎شود یا خیر؟
آمریت در قتل نفوس، ارعاب و ترساندن مسلحانه و ضرب و‏ ‏جرح مردم بیگناه در خیابانها، سلب آزادی، ممانعت از اطلاع‌رسانی و سانسور اخبار، افترا به معترضان و این‌که ”هر که با‏ ‏متصدیان امور مخالف است مزدور اجنبی و جاسوس خارجی است“، خیانت در امانت ملی، استبداد به رأی، کذب و شهادت دروغ…
جواب: ارتکاب همه معاصی نامبرده یا اصرار بر برخی از آنها از بارزترین و‏ ‏گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و موجب فسق و خروج آشکار از عدالت و دارای مجازات دنیوی و اخروی شدیدتر و مصداق مفسده و تخریب چهره دین و عدالت و قانون است.

‏سؤال 4- آیا تمسک به جملاتی از قبیل ”حفظ نظام از اوجب واجبات است“ ‏ ‏مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم است و آیا به بهانه حفظ‏ ‏ ”مصلحت نظام“ می‎توان از اجرای اصل ”عدالت“ صرف‌نظر کرد؟ و در اینصورت اگر برخی‏ ‏متصدیان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصی خود اشتباه گرفته باشند وظیفه شرعی مومنان چیست؟
‏ ‏جواب: حفظ نظام به خودی خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسی می‎باشد. تمسک به جمله ”حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است“ میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضی رفتن است. حاکمیتی که بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه‌های‏ ‏قرون وسطی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه‌ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطی و زندانی کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه‌های واهی و تحمیل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به‌ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محکوم و بی‌ارزش است.
- بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بیت عصمت و‏ ‏طهارت اقرار و اعتراف در زندان یک ذره اعتبار شرعی و قانونی ندارد و‏ ‏نمی‌تواند ملاک حکم باشد.
‏- ‏مردم رشید ایران از حقیقت این اعترافات که نمونه‌های آنها در تاریخ‏ ‏حکومتهای فاشیستی و کمونیستی ثبت است کاملاً آگاه می‎باشند و می‎دانند این‏ ‏اعترافات و مصاحبه‌های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم‌ها و بی‌عدالتیها گرفته می‎شود.
- آمر و متصدی و مباشر گرفتن این‌گونه اعترافها و‏ ‏مصاحبه‌های دروغ گناهکار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزیر خواهند بود. ‏ ‏
-شاه هنگامی صدای انقلاب‏ ‏مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آن‌جا‏ ‏برسد، بلکه هر چه زودتر در برابر خواسته‌های ملت خویش انعطاف پیدا کنند، ‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگیریم به نفع خواهد بود.

‏ ‏سؤال 5- امارات شرعی ”ولایت جائر“ چیست و علمای اعلام و نیز مکلفان در قبال بروز آن، چه وظیفه‌ای دارند؟
‏ ‏جواب: کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه‏ ‏مخالفت می‎ورزد جائر و ولایتش جائرانه است.
‏ ‏و در درجه دوم برعهده عموم مردم است که مخالفت عمدی حاکمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس کرده و احساس نمایند. باید دیگران را هم آگاه کرد و هر کس به هر مقدار آگاهی و توان‏ ‏در مقابل بی‌عدالتیها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد. ‏ ‏نمی‌شود و نمی‌توان باور کرد که انسانی عدالتخواه باشد ولی در راه آن‏ ‏گامی برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با امروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند. ‏ ‏ترس از مخلوق شرک بالله العظیم است.

حکم منتظری به عزل خامنه‌ای
مسعود رجوی-۱۹تیر۸۸

حکم آیت‌الله منتظری،مبنی بر ولایت جائرانه خامنه‌ای و ضرورت عزل او از این مقام و تأکید براین‌که «ترس از مخلوق شرک به خدا» و حق حاکمیت خلق در زنجیر ایران است، شایان تقدیر است.
بالاترین سرمایه دنیوی و اخروی منتظری در پیشگاه خدا و خلق همانا عزل او توسط خمینی دجال از منصب جانشینی، به‌خاطر اعتراض به‌ قتل‌عام زندانیان مجاهد است. دست شستن از همکاری با ظلمه و حکام جور و ستم طبق تعالیم صریح شیعه جعفری و نصّ روایت امام صادق وظیفه هر مسلمان و مؤمن است.
بنابراین عزل از جایگزینی تالی حجاج بن یوسف در تاریخ معاصر اسلام و ایران، که خمینی سفاک و خون‌آشام است، موجب فاصله گرفتن از عذاب اخروی و آتش جهنم است. همانا که بسیاری از آخوندها و مدعیان روحانیت از راه خدا باز میدارند، داراییهای مردم ایران را به سرقت می‌برند و می‌خورند… … پس آنان را به عذاب الیم بشارت ده….

إنّ کثیرًا مّن الأحبار والرّهبان لیأکلون أموال النّاس بالباطل ویصدّون عن سبیل اللّه و … …. فبشّرهم بعذابٍ ألیمٍ
جای آن دارد که آقای منتظری که اکنون در 87سالگی بسر می‌برد، برای خیر دنیا و آخرت خود و جبران مافات، قبل از ممات، تمامی حق و حقیقت را خالصانه و لوجه الله با مردم ایران در میان بگذارد. حق و حقیقت همانا غصب حاکمیت حقوق مردم ایران و سرقت انقلاب ضدسلطنتی تحت عنوان ولایت فقیه است. لکه ننگ و رژیمی که باید بالکل از تاریخ ایران و از دامن مطهر اسلام علوی زدوده شود. هم‌چنانکه دیکتاتوری سلطنتی پایانی جز سرنگونی نداشت، سلطنت مطلقه آخوندی نیز که بقول خود آقای منتظری، روی ساواک شاه را در شکنجه و کشتار و جرم و جنایت سفید کرده است، محکوم به فنا و نابودی و لعنت ابدیست.

امیدواریم که آقای منتظری در همین رابطه، هر گونه ”ترس از مخلوق“ و کفار و مشرکان آزادی و حقوق ملت ایران از قبیل خامنه‌ای و احمدی‌نژاد را، به کناری بگذارد و به این وسیله دین خود را به ایران و اسلام و به‌ویژه به ائمه تشیع، ادا کند. در راستای ادای همین وظیفه،برای او آرزوی سلامت و توفیق و طول عمر می‌کنم.
۱۹تیر۸۸

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/257e21a2-3e5f-4356-bfc4-d74ea21020bf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات