728 x 90

مصاحبه اختصاصی تلویزیون سراسری کانال 5ایتالیا با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

رئیسجمهور برگزیده مقاومت
رئیسجمهور برگزیده مقاومت
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون سراسری کانال 5ایتالیا تصریح کرد: راه مقابله با جاه‌طلبیهای اتمی رژیم ایران، اعمال سخت‌ترین تحریمهای اقتصادی و نفتی علیه رژیم ایران، حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی و حمایت از مقاومت ایران است. تلویزیون سراسری کانال 5ایتالیا در ابتدای مصاحبه با خانم مریم رجوی به پیروزی بزرگ مقاومت ایران در دادگاه عدالت اروپا و حکم آن برای ابطال نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا نتوانست مدارک قابل قبولی در مورد تروریست بودن مجاهدین خلق ایران به دادگاه عالی عدالت اروپا ارائه دهد، در نتیجه دادگاه علیه تصمیم شورای اروپا رأی داد و بر آزاد کردن داراییهای مجاهدین تأکید کرد: تلویزیون سراسری ایتالیا توضیح داد: مبارزه مریم رجوی برای تحقق دموکراسی، در اولین گام خواهرش را از او گرفت. بعد نوبت خواهر دیگرش رسید. او در حالی که 8ماهه باردار بود توسط خمینی زیر شکنجه به‌شهادت رسید. و نهایتا نوبت همسر خواهرش رسید. این تراژدی خانوادگی مریم رجوی است که او را به سمبلی برای مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری کشورش تبدیل کرده است. پس از این توضیحات خبرنگار تلویزیون سراسری کانال 5ایتالیا از خانم مریم رجوی پرسید: به نظر شما جامعه بین‌المللی چطور می‌تواند جلو جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم ایران که در راستای اهداف نظامی است بایستاد؟ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: فکر می‌کنم سیاست درست اعمال سخت‌ترین تحریمهای اقتصادی و نفتی علیه رژیم ایران، حذف نام جنبش ما از لیست تروریستی و حمایت از مقاومت ایران است. خبرنگار تلویزیون سراسری کانال5ایتالیا افزود: مقاومتی که رجوی سخنگوی آن است، آنتی تزی برای حاکمیتی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور آن است می‌باشد. امری که مریم رجوی را وادار به اقامت در تبعید در فرانسه کرده است. یک زندگی تحت اسکورت و حفاظت. خبرنگار تلویزیون ایتالیا پرسید: به نظر شما رژیم ایران تا چه اندازه قدرت کنترل جامعه ایران دارد؟ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: رژیم ایران هیچگاه به‌لحاظ سیاسی اینقدر ضعیف نبوده است. در حال حاضر نیز تنها با سرکوب و اعدامهای جمعی خیابانی قادر به ادامه حکومت است. از نظر اقتصادی نیز، به رغم درآمدهای کلان نفتی، در حال ورشکستگی است. خبرنگار تلویزیون ایتالیا از خانم رجوی پرسید: ایتالیا شریک مهم معامله اقتصادی رژیم ایران است آیا شما فکر می‌کنید این سیاست در دراز مدت می‌تواند یک اشتباه باشد؟ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: فکر می‌کنم چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت پیامدهای آن برای دولت ایتالیا مثبت نباشد. ملایان حاکم بر ایران از پولهایی که در روابط تجاری‌شان به دست می‌آورند جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های اتمی و صدور تروریسم استفاده می‌کنند. خبرنگار تلویزیون سراسری کانال 5ایتالیا در پایان این مصاحبه گفت: راه‌حلی که مریم رجوی ارائه می‌دهد بسیار روشن است: جامعه بین‌المللی، ازجمله ایتالیا، نباید با رژیم ایران مماشات کنند. ”زیرا پیامد این کار می‌تواند وقوع جنگ جهانی سوم باشد“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f0464b1b-394b-424e-b308-b76ce4e6e7da"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات