728 x 90

تنها راه جلوگیری از جنگ، حمایت از تغییر دموکراتیک به دست مقاومت ایران است

خانم  مریم رجوی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت
خانم مریم رجوی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت
روزنامه سراسری متروی ایتالیا مصاحبه‌یی با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در صفحه اول خود درج کرد و نوشت: حضور مریم رجوی دشمن سرسخت رژیم حاکم بر ایران در میان هوادارانش در رم موجی از خوشحالی را برانگیخت. خانم رجوی تأکید می‌کند تنها راه جلوگیری از جنگ، حمایت از تغییر دموکراتیک به دست مقاومت ایران است. روزنامه سراسری متروی ایتالیا با عنوان «رجوی رئیس‌جمهور مخالفان رژیم ایران میگوید: رژیم ایران یک تهدید است» مصاحبه خود با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت را درج کرد. «228 اعدام در ایران در 9 ماه اول سال 2008، رژیم ایران متهم به سرکوب داخلی در این کشور است». مصاحبه‌کننده روزنامه مترو پس از اعلام این آمار، برچسب تروریستی علیه مجاهدین را مورد تمسخر قرار داد و نوشت: صبح پنجشنبه در بین تروریستها بودم. بعد یک انفجار، اما انفجار شادی. دیگر نباید تروریست به حساب آیند. این یک وضعیت متناقض برای مقاومت ایران است. اتحادیه اروپا که مخالف رژیم ایران است، (مجاهدین) گروه مخالف رژیم ایران را در لیست سیاه تروریستی قرار داده است. اما روز پنجشنبه برای دومین بار دادگاه عدالت اروپا به زیان شورای اروپا رأی داد. برای این که هیچ دلیلی برای تروریست نامیدن مجاهدین خلق وجود ندارد. اکنون دولتهای اروپایی هستند که باید اولین قدم را برای تبرئه این گروه بردارند. در میدان مونته چیتوریو چهره‌های دردمند جوانان، سالمندان، کودکان. زنان در صف اول هستند بسیاری با روسری و خیلی‌ها بدون روسری. آنها بخشی از شانزده هزار پناهنده سیاسی ایرانی در ایتالیا می‌باشد. تجار، پزشکان، مهندسین، ورزشکاران، کارمندان. هنگامی که رئیس‌جمهورشان مریم رجوی که یک زن است فرا میرسد که چینهای یک زندگی سخت دور از وطن که بر روی چهره‌های خاورمیانه‌ای شان قرار دارد به خنده‌های خوشحال کننده ای تبدیل میشوند. مریم رجوی هم روسری دارد ولی دشمن سرسخت رژیم ایران است. مصاحبه‌کننده روزنامه سراسری متروی ایتالیا پس از این مقدمه اولین سؤال خود را از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مطرح می‌کند و میپرسد: آیاایران در حال تولید بمب اتمی است؟ خانم رجوی پاسخ می‌دهد: بله ما گزارشهای زیادی در این زمینه به ارگانهای بین‌المللی داده‌ایم. اگرچه با تأخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به ما حق داد. در پاسخ به این سؤال که رژیم ایران چه مدت زمان برای تولید بمب می‌خواهد؟ خانم رجوی گفت: بستگی دارد، بسیار کم اگر بدون مزاحمت باقی بمانند. در پاسخ به این سوال که چگونه میشود رژیم ایران را متوقف کرد؟ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت گفت: ما راه حل سوم هستیم. راه حلی که میتواند هم از خطر یک رژیم مسلح به بمب اتمی ممانعت کند و هم از جنگی که به مردممان صدمه خواهد زد. مصاحبه‌کننده روزنامه مترو از خانم رجوی پرسید، چه پیشنهادی دارید؟ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: حمایت از تغییر در داخل ایران و توسط مردم ایران، ما معتقدیم که این، تنها راه رسیدن به دموکراسی است، رأی آزاد و احترام به حقوق اقلیتها. ما یک تشکیلات دموکراتیک هستیم. در پاسخ به این سؤال که درباره مذاکراتی که اروپا به پیش میبرد چه فکر میکنید؟ خانم رجوی گفت: دیالوگ برای سالهای طولانی فقط به رژیم ایران فرصت داده و به آن خدمت کرده است، این هم برای اروپا مضر است و هم برای مردم ایران. وقت تلف نکنید و گرنه یک روز اروپا بیدار میشود و با شوک مجهز شدن رژیم ایران به سلاح اتمی و خطر محتمل جنگ سوم جهانی ـ یک جنگ وحشتناک ـ روبرو می‌شود. در پاسخ به این سؤال که آیا در تهران عناصر میانه‌روئی وجود دارند که بشود با آنها مذاکره کرد؟ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت پاسخ می‌دهد: هیچ میانه‌روئی نمی‌تواند در این رژیم وجود داشته باشد، 30 سال تجربه اثبات می‌کند. این باصطلاح «میانه‌روها» فقط برای افزایش طول عمر این رژیم سرکوبگر به کار میروند. مصاحبه‌کننده روزنامه سراسری متروی ایتالیا مصاحبه خود را با این سؤال به‌پایان برد: شما در خانواده تان با مرگ برخورد کرده اید میدانید در پاکستان چه اتفاقی برای خانم بوتو افتاد. چه احساسی دارید؟ خانم مریم رجوی پاسخ داد: زندگی من و هر عضو مقاومت در هر لحظه در خطر است. ولی حاضر هستیم این قیمت را برای آزادی مردم ایران بپردازیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a6dcf00f-2b4b-4847-9df7-7a91958c52f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات