728 x 90

اکثریت سنای ایتالیا، از راه حل سوم خانم مریم رجوی برای تغییر دموکراتیک در ایران حمایت کردند

اجلاس پارلمانی در سنای ایتالیا با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت
اجلاس پارلمانی در سنای ایتالیا با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی که به منظور شرکت دریک اجلاس پارلمانی برای اعلام بیانیه اکثریت سنای ایتالیا که در حمایت از مقاومت ایران و راه حل تغییر دموکراتیک به اکثریت مجلس این کشور پیوسته اند، وارد رم شد و ازسوی شخصیتهای سیاسی و پارلمانی ایتالیا و هموطنان ایرانی که در فرودگاه لئوناردو داوینچی رم اجتماع کرده بودند، مورداستقبال قرارگرفت.
نمایندگان انجمن متخصصین ایرانی در ایتالیا، جامعه پزشکان و دارو‌سازان ایرانی در ایتالیا، جامعه زنان دموکراتیک ایرانی، انجمن خانواده‌های مجاهدان شهر اشرف و اعضای دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در این شمار بودند.

هموطنان ایرانی که برای استقبال از رئیس جمهور برگزیده مقاومت در فرودگاه فرودگاه لئوناردو داوینچی رم گرد آمده بودند، مسیر ورود خانم رجوی را با ابراز احساسات پرشور ملی و میهنی گلباران کردند و به زبان ایتالیایی شعار می‌دادند: رئیس‌جمهور خوش‌آمدی.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت صبح روز چهارشنبه اول آبان 87در جلسه پارلمانی که درسنای ایتالیا با شرکت شماری از اعضای مجلس سنا و پارلمان این کشور تشکیل شد، شرکت کرد و درهنگام ورود به مجلس ازسوی یک هیأت ازسناتورها و نمایندگان مجلس ایتالیا مورد استقبال قرارگرفت.
ایرانیان آزاده و هموطنان مقیم ایتالیا که درمقابل ساختمان مجلس سنا اجتماع کرده بودند، درهنگام ورود خانم رجوی با شعارها وابراز احساست پرشور خود از ایشان استقبال کردند
در جلسه پارلمانی سنای ایتالیا علاوه بر اعضای دو مجلس ایتالیا شخصیتهای برجسته سیاسی و حقوقی پارلمانی ازجمله لرد اسلین عضو مجلس اعیان انگلستان و قاضی سابق دیوان عدالت اروپا و دیوانعالی انگلستان حضور داشتند.

در آغازجلسه که درسالن استامپای سنای ایتالیا برگزارشد، سناتور اندره آ فلوتّرو دبیر کمسیون محیط زیست سنا که ریاست جلسه را برعهده داشت به خانم رجوی خوش آمد گفت و پس از معرفی سناتورها و نمایندگان پارلمان که درجلسه حاضر بودند، گفت: اجتماع امروز ما دراین جا برای اعلام بیانیه ا مضا شده از سوی اکثریت اعضای سنای ایتالیا در حمایت از راه حل سوم خانم مریم رجوی برای تغییر دموکراتیک در ایران. تشکیل شده است. من ازتمامی سناتورهایی که ازجریانهای مختلف سیاسی به این بیانیه پیوسته اند تشکرمی کنم.

سناتور اندره آ فلوتّرو سپس به طور فشرده به معرفی مقاومت ایران و برنامه ها وطرحهایش برای ایران فردا پرداخت وازجمله گفت: این شورا که سازمانها و گرایشهای مختلف سیاسی و تتوعات قومی و مذهبی ایران را دربرمی گیرد به ابتکار آقای مسعود رجوی تأسیس شده و دارای یک پارلمان در تبعید است که 52درصد اعضای آن را زنان تشکیل می‌دهند.
سنانور فلوتّرو سپس به انتخاب خانم رجوی ازسوی شورای ملی مقاومت ایران به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال و برنامه های دموکراتیک شورا برای برقراری آزادی وحاکمیت مردم درایران اشاره کرد وگفت: اکنون وقبل از این که رشته سخن را به خانم رجوی بسپارم، اجازه بدهید که کتاب حاوی اسناد امضاشده از سوی اکثریت سناتورهای ایتالیا را به ایشان تقدیم کنم.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت با تشکر از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و هم چنین اکثریت پارلمان ایتالیا ازمقاومت عادلانه مردم ایران، این حمایتها را بسیار ارزشمند دانست و گفت: امیدوارم که دولتمردان ایتالیا به ندای سنا و پارلمان این کشور گوش فرادهند و با حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا و درکنار مردم ایران و مبارزه آنان برای نیل به آّزادی قراربگیرند. رئیس جمهور برگزیده مقاوت سپس کتاب لیست 20هزار شهید مجاهد را که بخشی از یکصد وبیست هزار شهید راه آزادی و مجاهدت دربرابر فاشیسم مذهبی است به سنانور فلوتّرو واکثریت اعضای سنای ایتالیا اهدا نمود

متن بیانیه اکثریت سنای ایتالیا و سند تقدیم شده به رئیس جمهور برگزیده مقاومت بدین قراراست
پارلمان ایتالیا
سنای جمهوری
تقدیم به رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران
مریم رجوی
حمایت اکثریت سناتورهای ایتالیا ازمقاومت ایران
برای تغییر دموکراتیک در ایران
سناتورهای ایتالیا
رم -22 اکتبر2008
سیاست در قبال ایران و اپوزیسیون آن

درایران یک رژیم ظالم برسرکاراست که هم مردم خودرا بی رحمانه سرکوب میکندوهم بطورفزاینده به عنوان یک تهدید جهانی بارزمی‌شود. این رژیم بانقض قطعنامه های مکررشورای امنیت ملل متحد، پافشاری برپروژه مخفی اتمی، و صدورتروریسم وبنیادگرایی به عراق وافغانستان وخاورنزدیک، منطقه را به سمت جنگ سوق می‌دهد.
5000 حرکت اعتراضی درسال 2007، تمایل شدید مردم ایران به تغییر را نشان می‌دهد، رژیم ایران برای کنترل وضع انفجاری، اعدامهای دستجمعی (از جمله 80 اعدام در ژوییه و اوت) دستگیریهای انبوه، شکنجه، قطع عضو، شلاق زدن در معابر عمومی و تبعیض وحشیانه علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را تشدیدکرده است.
سیاست دادن امتیاز و مشوق به ملاهای ایران که به بهانه تقویت میانه روها و تغییر رفتار رژیم انجام شده، این رژیم را در سرکوب و صدور تروریسم و پروژه های اتمی تشویق کرده است. اگر جامعه جهانی نخواهد یک ایران اتمی و متجاوز را بپذیرد و یا به استقبال جنگ برود، تنها راه حل، کنار گذاشتن مماشات و حمایت از تغییر دمکراتیک به‌دست مردم و مقاومت ایران است. این پیشنهاد خانم مریم رجوی رهبر اپوزیسیون است که 70 هزار ایرانی در پاریس در 28 ژوئن 2008، از آن حمایت کردند.

برچسب تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ستون فقرات اپوزیسیون که بدرخواست رژیم صورت گرفته مهمترین راه بند تغییر است. دادگاه عدالت اروپا (دسامبر 2006) ، دادگاه عالی انگلستان (نوامبر 2007) و دادگاه استیناف انگلستان (مه 2008) برچسب تروریستی علیه مجاهدین را لغو کردند. دادگاه استیناف انگلستان اعلام کرد که بررسی شواهد علنی و محرمانه نشان می‌دهد که مجاهدین درگیر تروریسم نیستند.

هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان در ژوئن 2008 باتفاق آراء حذف نام مجاهدین از لیست را تصویب و دولت انگلستان رسما مجاهدین را از لیست خارج ساخت. اما شورای اتحادیه اروپا در 15ژوییه این سازمان را در لیست تروریستی ابقا کرد. برجسته‌ترین حقوقدانان، از جمله پرفسور آنتونیو کسسز ایتالیا و پرفسور هانری لبایل فرانسوی در نظریه‌هایشان، تصمیم مزبور غیرقانونی و یک سوء استفاده آشکار از قدرت توصیف کردند.
رژیم ایران از این نامگذاری برای توجیه اعدام مخالفین و توطئه علیه جان 3500 تن ساکنان کمپ اشرف در عراق، اعضای مجاهدین، استفاده میکند.

در ادامه بیانیه اکثریت سنای ایتالیا آمده است: با توجه به نکات فوق ما امضا کنندگان این سند اعلام می کنیم:
1. ما از دولت ایتالیا میخواهیم که در شورای وزیران اتحادیه اروپا مخالفت صریح خود را با ادامه نامگذاری مجاهدین اعلام نماید و در اولین اجلاس شورای وزیران خواستار حذف نام مجاهدین از لیست شود. ما از هیات رئیسه سنا می خواهیم این درخواست را فورا با دولت در میان بگذارد.
2. ساکنان اشرف، پناهندگان سیاسی و حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و مشمول اصل نان رفولمان هستند. آنها از حفاظتهای ناشی از حقوق انساندوستانه بین‌المللی و حقوق بین الملل برخوردارند و امنیت قضایی آنها باید در همین چارچوب تضمین شود. در شرایط کنونی عراق حفاظت آنها تنها در عهده و صلاحیت نیروهای آمریکایی است و انتقال حفاظت، پرنسیپها و قوانین فوق را نقض میکند.
3. ما حمایت خودمان را از شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی و راه حل سوم پیشنهادی ایشان اعلام میداریم.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت دراجلاس پارلمانی درسنای ایتالیا، با ابراز خوشوقتی از دیدار با نمایندگان نهاد عالی دمکراسی و قانون ایتالیا، بیانیه اکثریت اعضای مجلس سنای ایتالیا را معرف درایت و احساس مسئولیت قانو‌ن گذاران، در حمایت از صحیح‌ترین راه حل بحران ایران توصیف کرد وگفت: اکثریت سنای ایتالیا با این بیانیه، به جنبش گسترده‌یی در سراسر اروپا می‌پیوندند، که مماشات با استبداد مذهبی را مردود می‌شمارد و راه حل عملی برای مهار خطر اتمی رژیم و تروریسم آن ارائه می‌کند.
خانم رجوی تأکید کرد: اروپا باید این واقعیت را برسمیت بشناسد که مماشات، نه راه مهار رژیم است، نه راه تغییر رفتار رژیم و نه راه پرهیز از جنگ. مردم ایران خواهان تغییرند، ولی نه از راه مماشات. هیچ کس خواستار مداخله نظامی خارجی و تکرار تجربه عراق در ایران نیست. یک راه حل سوم دردسترس است: تغییر دموکراتیک در ایران به دست مردم و مقاومت ایران. این، تنها راه اجتناب از جنگ است. مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها میتوانند تغییر دمکراتیک را محقق کنند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت درسنای ایتالیا گفت: یک نیروی تغییر وجود دارد، متأسفانه درج نام مجاهدین در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، آن را به سود رژیم قفل کرده است. این نام‌گذاری ظالمانه، یک پیام‌‌‌‌ تشجیع کننده برای رژیم و دلسرد‌کننده برای مردم دارد: غرب مخالف‌ تغییر و در کنار‌ استبداد مذهبی است. آخوندها با دستاویز قرار دادن این برچسب، به توطئه علیه جان‌ 3500 عضو مجاهدین در شهر اشرف می پردازند. مجمع‌ پارلمانی شورای اروپا ماه گذشته طی بیانیه ای ضمن تاکید بر حقوق ساکنان اشرف تاکید کرد ادامه حفاظت آنان توسط نیروی امریکا لازمه احترام به حقوق‌ انسان‌دوستانه بین‌المللی، حقوق بین الملل، اصل‌ نان رفولمان، کنوانسیون علیه شکنجه، و کنوانسیون‌ چهارم ژنو است.
دراجلاس سنای ایتالیا شهردار شهرکونئو ایتالیا که با 15هزار شهید شهر نمونه مقاومت در مقابل فاشیسم در جنگ جهانی دوم است، مدال طلای مقاومت این شهر را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت تقدیم کرد و کونئو را به عنوان «شهرخواهر شرف» اعلام نمود
شهردار کونئو اقای آلبرتو والمجا alberto -valmejja گفت: من آمده ام که ازسوی مردم شهر کونئو یک شهادت بدهم. شهرما که مدال طلای مقاومت را دارد15000 شهید درمقاومت ضد فاشیستی و برای اصلاح قانون اساسی دموکراتیک ایتالیا تقدیم کرده و هم اکنون یک پارتیزان مقاوم ایتالیا پدر روحانی آلدو به نه ولی aldo benevelli نیز همراه من است و حضور دارد.
دراین هنگام حاضران به افتخار پارتیزان مقاومت ضدفاشیستی پدرروحانی آلدو به نه ولی aldo benevelli کف زدند.

شهردار کونئو در ادامه. سخنانش با تأکید برضرورت حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی گفت: ما درشهرمان این امکان را داشتیم که مقاومت ایران ومجاهدین خلق ایران نیروی اصلی جنبش مقاومت را بشناسیم و من می خواهم این مدال را ازطرف شهر کونئو به عنوان شهر خواهر شهراشرف به رئیس جمهور مقاومت اهدا کنم.
و خانم رجوی با درود به مردم شجاع کونئو این شهر را شهر مقاومت وآزادی توصف نمود و مدال شهر اشرف را به شهردار ومردم کونئو هدیه داد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: به کونئو، شهر مقاومت و آزادگی / و به مردم شجاع آن درود می‌فرستم.
کونئو، اشرف را به خواهری خود انتخاب کرده است. این نشان می‌دهد که 60 سال پس از نبرد پرشکوهش، / هم‌چنان سمبل آزادی است.
به شخصیتهای شریف شهر کونئو که در هفته‌های اخیر، / بارها در تحصن خانواده‌های مجاهدان شهر اشرف در ژنو حضور یافته‌اند، درود می‌فرستم.
امروز چهره جهان از همین همبستگی‌ها روشن است. و توطئه‌‌گران، ملایان حاکم بر ایران، در خواهری شهر کونئو با شهر اشرف، نابودی خود را می‌بینند.
رئیس جمهر برگزیده مقاومت گفت: من مدال اهدایی شهر کونئو را برای نگهداری درموزه شهراشرف می فرستم و اکنون مدال شهر اشرف را از طریق آقای شهردار به مردم شهر کونئو هدیه می کنم

دراجلاس پارلمانی برای اعلام بیانیه اکثریت سنای ایتالیا، شماری از سناتورهای ایتالیایی و هم چنین لرد اسلین عضو مجلس اعیان انگلستان سخنانی درحمایت از تغییر دموکراتیک ایران و ضرورت حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند.
لرد اسلین به روند صدور احکام دادگاههای انگلستان و دادگاه عدالت اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی پرداخت و تأکید کرد که شورای وزیران اتحادیه اروپا بالاتراز قانون نیست و باید از قانون تبعیت کند و نام مجاهدین را ازلیست خود حذف نماید.
لرد اسلین تأکید کرد که سرپیچی شورای وزیران اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عدالت اروپا و ابقای نام مجاهدین درلیست به رغم حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه انگلستان حیرت انگیر و یک سوء استفاده ازقدرت است. من امیدوارم که اتحادیه اروپا هرچه زودتر نام مجاهدین را ازلیست خود حذف نماید و ازقانون تبعیت کند.

سپس سناتورمالان دبیر ریاست سنا رشته سخن را به‌دست گرفت و گفت مبارزه مردم ایران در داخل وخارج کشور برای نیل به دموکراسی و این که یکصد وبیست هزار شهید دراین راه داده اند، مسئولیت سنگینی برای ماست که از این مقاومت حمایت کنیم. رژیم ملایان واحمدی نژاد در داخل ایران سرکوب می کنند و درسطح جهانی هم بیانیه‌های تروریستی صادر می کنند. ما باید ازدولت خودمان وهم چنین از اتحادیه اروپا بخواهیم که نام مجاهدین را ازلیست تروریستی خود حذف کند. حمایت ما ازمبارزه مردم ایران برای آزادی نه تنها مفید بلکه ضروری است.
سناتورمالان دبیر ریاست سنای ایتالیا سپس ازسوی رئیس سنا مدال ویژه سنا را که سمبل قانونگذاری و دموکراسی است به خانم رجوی اهدا کرد.

در ادامه جلسه، خانم سناتور سیلوانا آماتی دبیر ریاست سنای ایتالیا با ایراد سخنانی گفت: من ازشرک دراین جلسه باحضور زنی که نشان بارز تغییر و پیشرفت برای زنان است، مفتخرم. به نظرمن شرکت گسترده وفعال زنان در این جنبش مقاومت و آن چه که خانم رجوی از برنامه های جنبش برای احقاق حقوق زنان گفتند پیام مهمی در بردارد.
آقای سناتو لووئیجی کومپانیا، عضو کمسیون خارجه سنا، نیز طی سخنانی خطاب به خانم رجوی گفت: برنامه سیاسی که شما اعلام کردید، برنامه یک دموکراسی پارلمانی است. وی با اشاره به جنایات سرکوبگرانه وفراخوانهای تروریستی سران رژیم آخوندی، ازسفر اخیر نخست وزیر سابق ایتالیا به ایران تحت حاکمیت آخوندها ابراز تأسف کرد و گفت باید به سیاست مماشات ودیالوگ بی ثمر که فقط به رژیم ایران زمان می دهد خاتمه دادو از مقاومت مردم ایران در داخل وخارج کشور حمایت کرد.

آخرین سخنران اجلاس پارلمانی سنا خانم سناتور روسانا بولدی رئیس کمیسیون سیاست اروپایی در سنای ایتالیا بود. وی خطاب به خانم رجوی گفت: برای سنای ایتالیا مهم است که ازمقاومت ایران که برای آزادی وحقوق بشر مبارزه می‌کند، حمایت نماید. شما نشان دادید که می توان نترسید و در مقابل این دیکتاتوری وحشی مقاومت کرد. من فکرمی کنم که دولت ایتالیا و هم چنین اتحادیه اروپا در تمامیت خود باید انتخاب کند و درطرف مردم ایران و مقاومتی قرار بگیرد که پرچم آزادیخواهی را بدوش می کشد.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت پس از خاتمه اجلاس پارلمانی و بازدید ازسنای ایتالیا، با بدرقه جمعی از سناتورها ونمایندگان پارلمان اروپا ساختمان سنای ایتالیا را به سوی محل اقامت خود ترک کرد. درهنگام خروج خانم رجوی ازسنای ایتالیا هموطنان ایرانی که در محل گرد آمده بودند به ابراز احساسات و سردادن شعارهایی درحمایت از رئیس جمهور برگزیده مقاومت پرداختند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2b32b7a5-ba95-4d75-be59-abfdd0684a05"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات