728 x 90

پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، طی پیامی، به دانش‌آموزان ،دانشجویان،معلمان ،استادان، فرهنگیان ودانشگاهیان کشور درود فرستاد و موفقیت آنان را در مقاومت و مبارزه برای به دست آوردن آزادی و کنار زدن استبداد مذهبی و ساختن جامعه‌یی پیشرفته براساس دمکراسی آرزوکرد.
خانم رجوی گفت:د‌ر سه دهه گذشته، دانش آموزان و دانشجویان مجاهد و مبارز نیروی رزمنده قیامها و خیزشهای عظیم شهرهای ایران علیه فاشیسم ولایت فقیه بوده‌اند. از سی خرداد سال 60 تا خیزشهای دهه هفتاد همچون قیام مشهد و قزوین و اسلام شهر و تهران تا قیامهای اهواز و کردستان و آذربایجان در سال های اخیر. رئیس جمهور برگزیده مقاومت، دانش آموزان ، دانشجویان و فرهنگیان و دانشگاهیان ایران را به گسترش امواج مبارزه و آزادی‌خواهی فرا خواند و تأکید کرد: برای پاسخ دادن به مسئولیت سنگین این دوران، هیچ کاری ضروری‌تر و پراهمیت‌تر از تأکید بر شعار سرنگونی حکومت ولایت ففیه و تغییر دمکراتیک و مرزبندی با این رژیم نیست.امروز بیش از هر زمان دیگر، حقانیت مبارزه برای تغییر بنیادین و دست یابی به یک ایران عاری از ارتجاع و استبداد می‌درخشد.

متن کامل پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید88-87 بشرح زیر است:
دانش‌آموزان و دانش‌جویان عزیز،
معلمان و استادان ارجمند،
به مناسبت شروع سال تحصیلی 1387 به همه شما درود می‌فرستم و برای شما در مقاومت و مبارزه برای به دست آوردن آزادی و کنار زدن استبداد مذهبی و ساختن جامعه‌یی پیشرفته براساس دمکراسی آرزوی موفقیت می‌کنم.
د‌ر سه دهه گذشته، دانش آموزان و دانشجویان مجاهد و مبارز نیروی رزمنده قیامها و خیزشهای عظیم شهرهای ایران علیه فاشیسم ولایت فقیه بوده‌اند. از سی خرداد سال 60 تا خیزشهای دهه هفتاد همچون قیام مشهد و قزوین و اسلام شهر و تهران تا قیامهای اهواز و کردستان و آذرباییجان در سال های اخیر.
به همین دلیل از هنگامی که ولی فقیه ارتجاع با روی کار آوردن پاسد‌ار احمدی‌نژاد، جنگ با مردم ایران را شدت بخشید، بیش از همه همین نیروی تشته آزادی را هدف سرکوب قرار داد.
در سه سال گذشته، رژیم ولایت فقیه که قادر به تکرار پروژه ننگین موسوم به انقلاب فرهنگی نبود، به یک تصفیه گسترده دست زده است.
ـ انحلال دهها تشکل دانشجویی و توقیف اغلب نشریات آنها
ـ اخراج دانشجویان یا صدور احکام سنگین مجازات و محرومیت برای شمار زیادی از آنها
ـ بازنشسته کردن اجباری استادان
ـ گماردن عناصر بسیجی به ریاست دانشگاهها
ـ کنترل کنکور سراسری دانشگاهها توسط وزارت اطلاعات
ـ جلوگیری از تحصیلات عالی عده زیادی از مستعدترین جوانان
ـ تخصیص بخشی از سهمیه پذیرش دانشگاهها به شبه نظامیان بسیجی یا منسوبین پاسداران و قوای اطلاعاتی و امنیتی
و بسیاری تمهیدهای سرکوبگرانه دیگر برای به بند کشیدن دانشگاهیان و دانشجویان.
با این همه، ظرف سال گذشته اغلب دانشگاههای ایران از جمله سهند تبریز ، شیراز ، بوشهر، پلی تکنیک ، ، زنجان، سنندج، اصفهان،بیرجند، و تربیت معلم صدای مقاومت و آزادی‌خواهی را به گوش جهان رساندند.
در دبیرستانها نیز با وجود طرحهای سرکوبگرانه‌یی همچون کنترل نامحسوس اطراف مدارس توسط نیروی انتظامی و احیاء نهاد منفور معاونت پرورشی، آخوندهای حاکم قادر به مهار نارضایتی شدید دانش‌آموزان نشدند.امروز در مدارس ایران، ولی فقیه ارتجاع و گماشته او به عنوان مظاهر تنفرانگیز ارتجاع و اختناق، هدف اصلی طعنه و تمسخر روزانه دانش‌آموزانند.
هم‌چنین اعتراض های معلمان شریف که از دو سال پیش به خیابانهای مرکزی تهران کشیده شده است، در ماه های گذشته ادامه یافت.
در سال جاری بازهم تهران و بسیاری شهرها از جمله اردبیل، کرمانشاه، مریوان، سنندج و بندرگناوه شاهد اعتراض های حق‌طلبانه معلمانی بود که آخوندها کرامت انسانی و حرمت شغلی‌شان را نادیده گرفته ، آزادی‌ سیاسی‌شان را سلب کرده، از تأمین معیشت‌شان طفره می‌روند و حتی حاضر نیستند حقوق ماهانه و حق بازنشستگی آنان را به سطح حقوق سایر کارمندان دولت برسانند. معلمان محروم با خشم و حیرت شاهد آنند که با وجود درآمد هشتاد میلیاردی کشور در سال 1386، اکثریتشان به زندگی در زیر خط فقر رانده شده‌اند.
رژیم ولایت فقیه درآمد نفت ایران را صرف ترور و سرکوب و تولید جنگ‌افزار هسته‌یی می‌کند. بودجه آموزش و پرورش با یک کسری شش هزار و هفتصد میلیارد تومانی مواجه است. اما آخوندها برای جبران آن، محدود کردن کلاس های آموزشی ،کاهش هزینه‌های ضروری مدارس و خودداری از تأمین حقوق مکفی معلمان و دبیران را در پیش گرفته‌اند. تصمیم اخیر دولت پاسدار احمدی‌نژاد برای تعطیلی کلاس های کمتر از پانزده نفر که عمدتا مربوط به مدارس روستایی است، یکی از همین تصمیهماست که شمار کثیری از کودکان روستایی را از ادامه تحصیل محروم می‌کند. این در حالی است که به گزارش روزنامه‌های حکومتی در سال گذشته دست کم هفتصد هزار کودک در نقاط مختلف ایران از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.
سیاست رژیم ولایت فقیه در آموزش و پرورش و آموزش عالی مبتنی بر سرکوب و تبعیض و محروم کردن صاحبان افکار مخالف و اعمال اجبار و تعبیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی است. طرح اخیر رژیم مبنی بر کنترل برنامه مدارس دینی هموطنان اهل سنت، نمونه‌‌یی از همین تبعیضها و ستم هاست. این سیاستی است که با فرهنگ بردبار مردم ایران مغایر است و بر خلاف نص قرآن و روح اسلام حنیف محمدی است.
در نقطه مقابل استبداد مذهبی حاکم، مقاومت ایران بر آن است که در ایران آزاد فردا، یک نظام آموزشی پیشرفته، عاری از سرکوب و تبعیض و بی‌عدالتی، ایجاد شود. نظامی که در آن،
ـ آموزش ابتدایی در سراسر کشور رایگان و اجباری باشد و شرائطی فراهم شود که کودکان خانواده‌های تهیدست ناگزیر از ترک تحصیل نشوند.
ـ عموم شهروندان باید به صورت برابر از حق تحصیلات عالی برخوردار شوند. محرومیت جوانان ایران از آموزش دانشگاهی ـ چه به دلیل عقیده و مذهب و چه به دلیل فقر اقتصادی ـ قابل تحمل نیست.
ـ در مدارس و دانشگاهها، هیچ عقیده یا مذهبی نباید تحمیل شود. نباید ممنوعیتی برای صاحبان عقاید و مذاهب مختلف وجود داشته باشد. تفتیش عقاید تحت هر عنوان، از سیستم آموزشی کشور ریشه کن خواهد شد و حجاب اجباری جایی نخواهد داشت.
ـ مردم استانهای مختلف کشور قادر خواهند بود که زبان و هویت قومی خود را به فرزندانشان آموزش دهند.
ـ استقلال مؤسسات آموزش عالی به رسمیت شناخته خواهد شد و رئیس هر دانشگاه، مقام انتخابی خواهد بود.
ـ آزادی آکادمیک به رسمیت شناخته می‌شود تا اعضای جامعه دانشگاهی بتوانند وظایف خود را فارغ از هرگونه ترس و تبعیض انجام دهند.
ـ نظام آموزش عالی بدون شهریه برای فارغ التحصیلان دبیرستانها به اجرا گذاشته میشود.
ـ دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان از حق تأسیس تشکلها و انجمن‌های صنفی، سیاسی و علمی برخوردار خواهند بود.
ـ معیشت و مسکن آموزگاران و دبیران و استادان تأمین میشود.
ـ و دخالت نیروی نظامی و امنیتی در امور دانشگاهها و مدارس ممنوع خواهد بود.

دانشجویان و دانش‌آموزان مجاهد و مبارز
آغاز سال تحصیلی جدید با دوران سرنوشت‌سازی مصادف شده است. جامعه ایران بی‌تاب یک تغییر بنیادی و دست یابی به آزادی است. وضعیت منطقه‌یی و بین‌المللی بحرانی است و رژیم آخوندی در چنان وضعیت شکننده‌یی است که در تمام عمر حاکمیتش سابقه نداشته است. دورانی است که به گفته خامنه‌ای، دوران مصیبت رژیم است و کارگزاران و مأموران رژیم اعم از سیاسی و نظامی و قضایی و اقتصادی همه به اعتراف او دچار خستگی و بی‌صبری‌اند. دورانی است که به گفته دبیر شورای نگهبان دشمن تمام نیروهای خود را برای براندازی نظام بسیج کرده است . و اگر خطری از سر بگذراند خطر دیگری پیش پایش قرار خواهد گرفت . در یک کلام فاز پایانی حکومت آخوندی است و به همین دلیل مبارزه و مقاومت شما از اهمیت تعیین‌کننده‌یی برخوردار شده است.برای پاسخ دادن به مسئولیت سنگین این دوران، هیچ کاری ضروری‌تر و پراهمیت‌تر از تأکید بر شعار سرنگونی حکومت ولایت فقیه و تغییر دمکراتیک و مرزبندی با این رژیم نیست. امروز بیش از هر زمان دیگر، حقانیت مبارزه برای تغییر بنیادین و دست یابی به یک ایران عاری از ارتجاع و استبداد می‌درخشد.کسانی که با ماسک میانه روی و اصلاحات دروغین می‌خواستند مبارزه با فاشیسم ولایت فقیه را به محاق ببرند، و کسانی که با شعار صلح می‌خواستند سازش و مماشات با این دیکتاتوری جنگ‌افروز را توجیه کنند، شکست خورده‌اند.
نه مردم ایران از خواسته خود یعنی آزادی و دمکراسی ، دست برمی‌دارند، نه رژیم ولایت فقیه کمترین رفرمی را در سیاستها، قوانین و ساختار متحجر خود تحمل می‌کند. آنچه اصالت دارد مقاومت برای برقراری یک نظام دمکراتیک و پیشرفته است که تاکنون 120 هزار تن از فرزندان مردم ایران به خاطر آن جان باخته‌اند. همه شما دختران و پسران مجاهد و مبارزم در سراسر کشور را به گسترش امواج مبارزه و آزادی‌خواهی فرا می‌خوانم.

سلام بر دانش آموزان و دانشجویان ایران
سلام بر جامعه فرهنگیان و دانشگاهیان ایران
سلام بر مردم ایران


										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dc64cd79-e9fd-4d7e-bf6a-545132f940b1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات