728 x 90

مصاحبه روزنامه ایل مساجرو با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

روزنامه ایل  مساجرو
روزنامه ایل مساجرو
روزنامه ایتالیایی ایل مساجرو همچنین طی مصاحبه‌یی با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نوشت: مریم رجوی که رنج شکنجه و شهادت 120،000 شهید مقاومت را با خود حمل می کند، می گوید مردم و مقاومت ایران قادرند تغییر دموکراتیک را در کشورشان محقق کنند. روزنامه ایتالیایی ایل مساجرو با عنوان «رجوی و استراتژی مقاومت ایران»، مصاحبه خود با رئیس جمهور برگزیده مقاومت را درج کرد و نوشت: چشمانی شفاف و روشن که نه از جنگ حرف می زند و نه از رنج و نه از بیم کشته شدن در هر لحظه، ذهن آدمی را به ایران باستان می برد. مریم رجوی با وجود دوری از خاکش، در دست های خود گنجی فشرده شده دارد و با اعتقادی کامل که تنها نیست، در ایرانی که انسان را با نام خدا به بند می کشند پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران همراه با ملتی که هم به او ایمان دارد و هم منتظر او می باشد، بطرف جهان در حرکت است، ملتی که حرکتش رو به آینده است. ایل مساجرو می افزاید: مریم، این مبارز خستگی ناپذیر، طوری از آینده ایران سخن می گوید که انگار در ایران است و زنان بطور آزاد زندگی می کنند. او مثل آبی که کوهستان را می شکافد، از یک پارلمان در تبعید که اکثر اعضای آن را زنان تشکیل می دهد حرف می زند. در حالیکه مریم رجوی از رم تشکر می کند پارلمان ایتالیا از او حمایت می کند امروز دیکتاتوری در ایران حتی اندیشه آزاد را هدف قرار داده و مریم رجوی این دیدگاه را فاشیست مذهبی می‌نامد. خبرنگار ایل مساجرو از رئیس جمهور برگزیده مقاومت می پرسد: چرا روسری دارید خانم رجوی؟ رئیس جمهور برگزیده مقاومت پاسخ می دهد: بخاطر این که من یک زن مسلمانم و اعتقاد دارم که هرکس باید به‌هرشکل که می‌خواهد پوشش داشته باشد. تحمیل هر گونه پوشش از نظر اسلام محکوم است. ایل مساجرو می پرسید: خانم رجوی جامعه ایران هنوز این قدرت را دارد که برای انقلاب دیگری خیز بردارد؟ مریم رجوی مجددا با یک نگاه عمیق و با ایمان کامل و در عین حال با گشایش رو به آینده می گوید: این خود رژیم است که می گوید 90 درصد از مردم ایران مخالف آیت الله ها می باشند. مریم رجوی این احساس را دارد که تغییری در حال شکل گرفتن است، بعداز انگلستان که چوب را از لای چرخها برداشت می بینیم که فرانسه، بلژیک و ایتالیا نیز این خیز را برداشته اند که نام مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی حذف کنند، قرار دادن مقاومت ایران در یک حصار نتیجه یک برداشت غلط بود، چرا که آنان نمی خواستند با یک کشور بزرگی در منطقه خاورمیانه در بیفتند. پس صورت مسئله را این طور چیدند که فقط دو راه است یا مماشات یا جنگ. مریم رجوی می گوید این یک دروغ است، این تنها موردی است که صدایش مقداری بلند می شود و می‌گوید: راه حل سومی هم هست که عملی هم می باشد. تغییر دمکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران، زنی با چهره‌یی گشاده که رنج شکنجه و درد 120،000 کشته را که جرمشان مخالفت با رژیم بوده با خود حمل می‌کند و باید گفت که روزهای زوج، تهران را تهدید می کند و روزهای فرد، او را با افتخارات سیاسی و دیپلماتیک همراهی می کند. ایل مساجرو افزود: مریم رجوی نسبت به کشورهایی که بدلیل ضعف و تظاهر با احمدی نژاد رابطه دارند احساس یک نوع ترحم دارد، چرا که این همان دمکراسی ضعیفی است که اروپایی ها در قبال هیتلر پیشه کرده بودند. برای مریم مبارز و خستگی ناپذیر، ایران واقعی یک رویا می باشد که هنوز در راه است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d493da9e-47a5-426f-8af7-876c93b07f1c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات