728 x 90

ارگان اسقفهای ایتالیا خانم مریم رجوی را همچون پاسیوناریا سمبل مبارزه و مقاومت اسپانیا دانست

خانم مریم رجوی
خانم مریم رجوی
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در جریان سفر به رم، در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه آونیره ارگان اسقفهای ایتالیا گفت: می خواهم برای پاپ یک پیام بفرستم و بگویم اسلام آن چیزی نیست که ملاهای حاکم بر ایران عرضه می کنند. اسلام دین برابری، صلح، زندگی وعشق است ، ما برعکس ملاها معتقدیم که پیروان مذاهب مختلف همه باهم برادرند. ارگان اسقفهای ایتالیا باعنوان «پاسیوناریای ایران: حمایت از مقاومت »، خانم مریم رجوی را همچون پاسیوناریا سمبل مبارزه و مقاومت اسپانیا دانست و نوشت: مریم رجوی آمده است تا از ایتالیا به خواهد همانند انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی حذف کند. مریم رجوی رئیس جمهوری منتخب شورای ملی مقاومت ایران معتقد است عدم استقبال از احمدی نژاد توسط ایتالیا یک علامت مثبت وخوش بینانه می باشد . آونیره پس از اشاره به جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران به ویژه شکنجه و اعدام بی وقفه ، مصاحبه اختصاصی خود با خانم مریم رجوی را آغاز کرد. در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست غرب در قبال ایران، خانم مریم رجوی گفت: غرب مقصر است چرا که رژیم ایران به گسترس برنامه تسلیحات هسته‌یی ادامه می دهد و به تروریست های بین المللی کمک های مالی می کند اما غرب هیچ واکنش جدی علیه این اقدامات از خود نشان نداده است. یکی از عواقب این چشم پوشی این است که غرب با قراردادن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی ، اعمال تجاوزکارانه رژیم ملاها را توجیه می کند. محدود کردن مقاومت ایران است تنها خواسته رژیم ملاهاست. خانم مریم رجوی در پاسخ به سؤالی در مورد نقش زنان در مقاومت ایران گفت: زنان نقش بسیار مهمی را برعهده دارند. در مقابل یک دیکتاتوری مذهبی زن ستیز ، که باسرکوب زنان پیش میرود، زنان از پتانسیل بسیار قوی و حضوری گسترده برخوردارند. بسیار مایل هستم برای پاپ که نماینده تمام کاتولیک های دنیاست یک پیام بفرستم و بگویم اسلام آن چیزی نیست که ملاهای حاکم بر ایران عرضه می کنند. اسلام دین برابری ، صلح، زندگی وعشق است ، ما برعکس ملاها معتقدیم که پیروان مذاهب مختلف همه باهم برادرند و امیدواریم که تمام انسان های با ایمان بتوانند در آینده در ایران آزاد در کنارهم زندگی کنند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاسخ به سؤالی در مورد راه حل سوم برای تغییر دموکراتیک در ایران گفت: مماشات با رژیم ایران تنها به یک جنگ جدید راه می برد . همانگونه که درجنگ جهانی دوم چنین نتیجه‌یی به بار آمد. حمله نظامی به ایران نیز راه حل مناسبی نیست . مردم و مقاومت ایران توان لازم برای سرنگون کردن رژیم ملاها و استقرار دمکراسی را دارند. مقاومت ایران پایگاه گسترده مردمی در داخل ایران دارد و قادر است راه حل واقعی ارائه دهد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پایان این مصاحبه تصریح کرد: من مصمم هستم و سوگند خورده‌ام که دمکراسی و آزادی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

ارگان اسقفهای ایتالیا خانم مریم رجوی را همچون پاسیوناریا سمبل مبارزه و مقاومت اسپانیا دانست