728 x 90

خانم مریم رجوی تأکید کرد: تنها راه خلاصی از خطر اتمی رژیم آخوندی، تغییر این رژیم بدست مردم و مقاومت ایران است

مریم رجوی
مریم رجوی
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در یک مصاحبه اختصاصی با فصلنامه پلیتیک انترناسیونال تأکید کرد: تنها راه خلاصی از خطر اتمی رژیم آخوندی، تغییر این رژیم بدست مردم و مقاومت ایران است و هر راه دیگری به جایی نخواهد رسید. بخش هایی از این مصاحبه از نظرتان می گذرد:
فصلنامه پلتیک انترناسیونال مصاحبه با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را با عنوان «بعد از آخوندها» در جدیدترین شماره خود به‌چاپ رسانده است. این نشریه پاسخ خانم مریم رجوی به سؤالی در مورد روی کارآمدن احمدی نژاد را چنین درج کرده است: احمدی‌نژاد شاخص میلیتاریزه شدن رژیم ملاهاست. او بر آمده از نیروهای ویژه سپاه پاسداران میباشد. نشستن او روی صندلی ریاست جمهوری ملایان، تحولی بود که سلطه سپاه پاسداران بر قوه مجریه و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تکمیل کرد. در سال 2005من اعلام کردم که روی کار آوردن احمدی نژاد به منزله اعلام جنگ به مردم ایران و جامعه جهانی و تهدیدی علیه صلح در منطقه است. خامنه ای آنچه را در سال 2005با روی کار آوردن احمدی نژاد انجام داد در انتخابات مجلس آخوندها در مارس و آوریل 2008 تکمیل کرد. او با همکاری همین رئیس جمهورش همه باندهای رقیب را بیرحمانه تصفیه کرد. آنها مجلسی درست کردند که کاملا تحت فرمانشان باشد. اما یک نکته کلیدی اینست که همه این مانورها نشان ضعف روزافزون سران رژیم ایران است. ملاها به علت نفرت و انزجار اکثریت قاطع مردم، بدلیل موقعیت شکننده داخلی و خارجی قدرت هیچ‌گونه انعطاف و سازشی را ندارند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاسخ به این سؤال که شما خواهان چه تغییراتی هستید؟ گفت:
مبارزه ما با رژیم آخوندی از روز اول بر سر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و احترام به آرای مردم بوده است. اگر رژیم از اول به این امر ملتزم میشد هرگز ضروتی برای برپایی یک مقاومت پیدا نمیشد. من شخصا در اکتبر 2003 از طرف مقاومت ایران به یک رفراندم به عنوان یک راه حل مسالمت آمیز برای تغییر دمکراتیک فراخوان دادم. ولی پاسخ ملایان همواره یکسان بوده است: سرکوب بیشتر، اعدام و شکنجه. در نتیجه تغییر دمکراتیک در ایران با تغییر این رژیم توسط مردم و مقاومت حاصل خواهد شد. دخالت نظامی خارجی راه حل مشکل ایران نیست . ما همچنانکه قبلا بارها اعلام کرده ایم با هرگونه مداخله نظامی خارجی در ایران مخالفیم و همه میدانند که تکرار تجربه عراق سودی به همراه نخواهد آورد.
تاکنون صورت مسأله واقعی این نبوده که آیا مداخله ای از سوی آمریکا در ایران صورت خواهد گرفت یا نه ؟ بلکه مسأله این است که غرب به ملاها چقدر امتیاز می‌دهد؟ سیاست مماشات را بیشتر می‌کند یا خیر؟ . مذاکرات بیهوده آمریکا با رژیم ایران در عراق فقط فرصت بیشتری برای دخالت و تروریسم ملایان در عراق فراهم کرد. در یک سال گذشته آمریکا 4بار بدون حاصل با این رژیم در عراق مذاکره کرده است و حالا هم این رژیم است که به ادامه مذاکره با آمریکا تن نمی دهد . از همه اینها مهمتر کشورهای غربی تا بحال هر چه حلوا بوده است به فاشیسم دینی تقدیم کرده‌اند و هر چه چماق بوده است نثار اپوزیسیون اصلی آن، یعنی ما، نموده‌اند!
فصلنامه پلتیک انترناسیونال پرسید: منظورتان چیست؟رئیس جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: مهم ترین نشانه این رفتار قرار دادن نام مجاهدین در لیست های تروریستی است. این عامل تعیین کننده ای در طولانی شدن حیات این رژیم محسوب می شود. تهدید این است که با مذاکره و نرمش با این رژیم تجربه سال های قبل از جنگ جهانی دوم و مذاکرات با هیتلر برای مماشات با او تکرار شود که همه نتیجه آن را می دانیم. غرب بطور عام و آمریکا بطور خاص . قبل از هر چیز بهتر است مذاکره و امتیاز دادن به این رژیم را قطع کنند، این رژیم را تحریم کنند و اپوزیسیون آن را از لیست تروریستی خارج کنند و بطور کامل برسمیت بشناسند. تمام کسانی که در این شرایط تهدید حمله آمریکا را پر رنگ میکنند و به ظاهر برای صلح دل می سوزانند، و از محکوم کردن رژیم ایران خودداری می کنند، در حقیقت مدافعان سیاست مماشات با ملاها هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cad2e1eb-a7a4-4796-b0f4-bbd40440c073"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات