728 x 90

دیدار نایب رئیس مجلس اردن وشماری از نمایندگان وشخصیتهای این کشور با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با نایب رئیس وشماری از نمایندگان مجلس اردن وشخصیتهای این کشور در محل اقامت خود دراورسور اواز دیدار وگفتگو کرد و نمایندگان مردم اردن را به حمایت از مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح و آزادی و مقابله با حکومت آخوندی که اولین دشمن اسلام ومسلمانان و دشمن شماره یک صلح و پیشرفت خلفهای منطقه است، فراخواند دراین دیدار که روز دوشنبه 10تیرماه صورت گرفت، شماری از نمایندگان مجلس اردن از جمله دکتر ممدوح العبادی نایب رئیس مجلس اردن ، آقای مفلح الرحیمی، رییس فراکسیون اکثریت و وزیر سابق، خانم ناریمان الروسان و آقایان منیرصوبر، احمد العتوم ، ابراهیم العموش، ابراهیم الغرابیه و فخری اسکندر داوود نمایندگان مجلس اردن، آقای سلیمان عبیدات.نماینده پیشین مجلس اردن و آقای فخری قعوار نماینده پیشین مجلس اردن و نویسنده و رئیس سابق اتحادیه نویسندگان عرب شرکت داشتند. حاضران برهمراهی وحمایت ازمجاهدین ومقاومت ایران درجهت نیل به آزادی وصلح وپیشرفت همه خلق های منطقه تأکید کردند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دیدار با نایب رئیس وشماری از نمایندگان مجلس اردن وشخصیتهای این کشور بر پیوندهای مشترک دینی و فرهنگی دو ملت ایران واردن و مبارزه مشترک مردم و کشورهای منطقه دربرابر واپسگرایی و تروریسم برخاسته از دیکتاتوری آخوندی حاکم برایران تاکید کرد و گفت : اگر تحولات سه دهه را از جلوی چشم عبور دهیم بخوبی روشن است که ریشه عمده مسائل در منطقه رژیم آخوندی بوده است. این رژیم ضدانسانی وضد اسلامی ایران است که درپی تفرقه اندازی دینی و گسترش هلال موسوم به هلال شیعی یا بهتر است بگوییم هلال بنیادگرایی و تطّرف است تا ضعف تاریخی و بنیادین وبحران های مرگبار درونی خود را با صدور تروریسم وبنیادگرایی جبران کند وبپوشاند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: رژیم آخوندی حاکم برایران با نیرنگ و فریب، با شعارهای دجالگرانه ضد آمریکایی و ضد اسراییلی و با اشک تمساح ریختن برای مردم فلسطین میخواهد ماهیت کثیف خود را که تماما علیه مردم مسلمان منطقه است بپوشاند. این رژیم تلاش می‌کند با خاک پاشیدن در چشم توده های مسلمان و عرب و با بهره برداری از بحران های گسترده در منطقه خود را دوست مردم مسلمان و عرب و وزنه تعادلی در منطقه نشان بدهد که گویا کفه را به نفع آنان تغییر داده است. اما واقعیت این است که این رژیم ومقاصد شوم آن خود بدترین دشمن خلق های منطقه و بدترین دشمن اسلام ومسلمانان است. خانم رجوی در دیدار با نمایندگان مجلس اردن و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی این کشور گفت: لابی رژیم آخوندها بمب اتمی در دست این رژیم را وزنه تعادلی برای مسلمین و اعراب در قبال اسراییل قلمداد می کنند، اما این یکی از دروغهای بزرگ آخوندهاست. رفسنجانی که برخی او را مدره و پراگماتیست قلمداد میکنند از دو دهه پیش گفته بود که اگر ما به بمب اتم دست پیدا کنیم، کسی نمی تواند در مقابل ایده گسترش حکومت اسلامی به کشورهای منطقه ایستادگی کند. این هدف مقدم رژیم آخوندی ازدست یابی به بمب اتمی است. رژیم لایت فقیه به خاطر ماهیت واپس مانده خود نمی تواند از سیاست صدور تروریسم دست بردارد. این رژیم برخلاف تبلیغاتش بسیارضعیف وشکننده و در داخل ایران مورد خشم و نفرت عموم مردم است. همین انتخابات اخیر مجلس رژیم توسط 95درصد مردم تحریم شد. آخوندها بنحوی غیر قابل تصور در مقابل اپوزیسیون و بطور خاص سازمان مجاهدین خلق ایران آسیب پذیر و شکننده هستند. وقتی دادگاه انگلستان مجاهدین را از لیست تروریستی در آورد چه هیاهویی بپا کردند. کار به اینجا کشید که دیپلمات های غربی درگیر در مذاکرات گفتند در هر مذاکره ای بین رژیم ایران و کشورهای غربی بر سر مساله اتمی، موضوع سرکوب مجاهدین در صدر درخواست های مقامات رژیم است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت نمایندگان مجلس و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی اردن را به مقابله با صدور تروریسم و بنیادگرایی ازسوی رژیم ضداسلامی وضدانسانی آخوندها که دشمن اول صلح و آرامش و پیشرفت مردم منطقه است، فراخواند وگفت : من به عنوان یک خواهر مسلمان و از سوی مقاومتی که 120هزار شهید در را آزادی ایران ازچنگال استبداد مذهبی داده است از شما میخواهم که در این نبرد مرگ و زندگی به مقاومت ایران و به مجاهدین خلق ایران به نیروهای دمکراتیک و مردم تحت ستم عراق بپیوندید. این ضرورت پایان دادن به تهدیدات فاشیسم مذهبی حاکم برایران است. این وظیفه ای است که در این برهه از زمان بر دوش ماست و ما باید در قبال نسل های آینده مسئول باشیم که به وظیفه خودمان قیام کنیم. دکتر ممدوح العبادی نایب رئیس مجلس اردن درسخنانی که دراین دیدار ایراد کرد، ضمن تشکراز دعوت خانم رجوی وسخنرانی ایشان، براهمیت مسأله دموکراسی و احترام به آرای مردم که اسلام واقعی را از دیکتاتوری زیر پرده دین جدا می کند تأکید کرد وگفت: ما آروز می کنیم که ایران آزاد ودموکراتیک باشد و براساس عدالت و برابری. کسانی که مدعی اسلام وانقلاب هستند ولی فرقه گرایی و تبعیض دینی را دامن میز نند، اکنون درعراق مردم را براساس هویت دینی کشتارمی کنند. ما دراردن و درکشورهمسایه مان عراق هرگز دجار تفرقه و درگیری مذهبی نبودیم و در تمامی مناسبات اجتماعی دربسیاری موارد نمی دانستیم که دوستان اردنی یا عراقی ما پیروکدام مذهب هستند. شعیه هستند یاسنی یا مسیحی. این تفرقه اندازی وجداسازیهای دینی ناشی ازمقاصد شوم مدعیان دروغین اسلام است. وی تأکید کرد که آن چه مهم است مبارزه با دیکتاتوری می باشد. ما برای مبارزه شما علیه دیکتاتوری وبرای هرمقاومتی علیه دیکتاتوری آرزوی پیروزی می کنیم. مخصوصا برای مبارزه شما با یکتاتوری ولایت فقیه که به هیچ کس امکان مخالفت وابراز عقیده نمی دهد، آرزوی موفقیت می کنیم. خانم ناریمان الروسان، عضو مجلس اردن ، ازخانم رجوی به عنوان سمبل و الگویی برای زنان شرق وزنان مسلمان یاد کرد و گفت ما به عنوان زن مسلمان به شما افتخارمی کنیم وشما را تبلور ارزش های خودمان می بینیم. مردم کشورهای عربی فریب دعاوی دجالگرانه آخوندهای حاکم را نمی خورند.انها خودشان در هنگام جنگشان باعراق با اسرائیل معاملات سلاح داشتند.نیروهای وطن پرست چه دراردن وعراق وچه در دیگرکشورها هرنیرویی را براساس عملکرد دموکراتیک آن می سنجند ومن برای شما به عنوان بانویی که حامل ارزش های انسانی ودموکراتیک هستید، آرزوی موفقیت می کنم. آقای منیرصوبر، نماینده مجلس اردن ، وزیروسناتورسابق طی سخنان کوتاهی گفت:من سال هاست با مقاومت ایران آشنا هستم . اطلاعیه ها وپیشرفت های شما را دنبال می کنم. براستی که شما درمیان انواع توطئه ها وفشارها به دستاوردهای زیادی نایل شدید ولی آخوندها بازهم درصدد توطئه ومعامله وزد وبند درمذاکرات اتمی خودشان هستند و ما باید نسبت به آن هشیارباشیم . ما برای موفقیت شماتلاش می کنیم وبرایتان آزروی پیروزی داریم. آقای فخری اسکندر داوود، نماینده مجلس اردن گفت : من براستی ازاین همه توان سازماندهی کادرها وفعالان شما شگفت زده ام. من یک عرب مسیحی هستم. هم چنان که دکترممدوح گفتند ما از مسلمان ومسیحی هدفمان دموکراسی و پیشرفت مردممان است. مسیحیان نقش ویژه یی در پیوند دادن پیروان مذاهب مختلف در تاریخ کشورهای شرقی داشتند ومن با تأکید وایمان به اعتقادات مسیحی خودم، اطمینان دارم که ما به عنوان مسیحی ومسلمان می توانیم وباید درکنارهم زندگی کنیم ومبارزه وجهاد شما هم درهمین راستاست و برایتان آرزوی موفقیت داریم. در خاتمه این دیدار نایب رئیس مجلس اردن یک بار دیگر ازجانب تمام همکارانش بر ادامه تلاش هایشان درحمایت وهمراهی با مقاومت ایران و برآرزوهای خیر و دعای پیرورزی برای مردم ومقاومت ایران تأکید کرد
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e07abe9b-bb52-4f92-b56c-81d49e5f2069"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات