728 x 90

بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور با شرکت بیش از 70هزار نفر از هموطنان و با حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد

گردهمایی بزرگ پاریس - به سوی قله پیروزی
گردهمایی بزرگ پاریس - به سوی قله پیروزی
بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور با شرکت بیش از 70هزار نفر از هموطنانمان بمناسبت «آغاز مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی در 30خرداد1360، روز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و روز بی عدالتی بزرگ علیه مقاومت ایران در حمله 17ژوئن 2003 در اورسوراواز فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس برگزار شد.
پس از سرود ای ایران ، گزیده‌یی از سخنان رهبر مقامت آقای مسعود رجوی پخش شد.آنگاه تعدادی از هیاتهای پارلمانی از کشورهای مختلف با گردهمایی اعلام همبستگی کرده و سخنرانی ایراد کردند. سپس سخنرانی تاریخی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت آغاز شد.بخش هایی از این سخنرانی در این بخش خبری از نظرتان میگذرد.
خانم رجوی: شما مجددا با این تهاجمتان آخوندها را هم بور و هم کور کردید!
به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی. سلام بر مردم ایران، سلام بر دانشجویان، کارگران، معلمان، و همه زنان و مردانی که بر سلطه شوم آخوندها شوریده اند، سلام بر شهر اشرف، الهام بخش زنان و جوانان به پا خواسته ایران، سلام بر 120 هزار جاودانه فروغ آزادی از اشرف رجوی و موسی خیابانی، تا صدیقه مجاوری و ندا حسنی و حجت زمانی. سلام بر شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین دموکراتیک استبداد مذهبی و سلام بر مسعود که مقاومت در برابر رژیم آخوندی را بنیاد گذاشت و بی تردید کشتی توفان زده میهن را به ساحل می رساند. (همه جهان می دانند که مسعود رهبر ماست)،
درود بر یکایک شما و اجتماع بزرگتون که شکوه عزم مردم ایران برای آزادی است. درود بر شما منتخبان مردم، مدافعان حقوق بشر و شهروندان کشورهای مختلف که به یاری مردم ایران آمده اید. درود بر شما و درود بر همه قیام کنندگان برای سرنگونی حکومت ولایت فقیه.
همه بی تاب و بس سرکش به سوی فتح و آزادی
به سوی روز بهروزی و بر لب ها سرود افتخارآمیز پیروزی
هم میهنان عزیز، گردهمایی امروز شما، این دریای مواج انسانی، پرچم پیشروی مردم ایران به سوی قله های پیروزی است. در این لحظه، جهان در شما و از شما، صدای مردم ایران را می شنود. صدایی که در جهان می پیچد و خیال مماشات گران و مرتجعان را می آشوبد. صدای هشتاد میلیون ایرانی که فریاد می زنند، آخوندها باید بروند.
بله، آخوندها باید بروند، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس والیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس
سوگند به ستارگان شب کوب که در آسمان تیره ظاهر شوند و بدرخشند آنگاه، رخ پنهان کنند، درخششی برای شکستن شبی تیره که سیمای جهان را تاریک می کند؛ و سوگند به صبح درخشان که چونان نسیم بر جهان می وزد و زندگی به ارمغان می آورد. قطعا آزادی، ثمره آن خواهد بود.
حضار محترم 5 روز پیش جنبش مقاومت و آزادیخواهی لحظه پرشکوهی در تاریخ ایران خلق کرد و آن تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق آرا بود ، رستاخیز بیداری و انقلابی شگرف(.. شعار جمعیت . پیروزی پیروزی حق مسلم ماست) .
بله، رستاخیز بیداری و انقلابی شگرف در حقوق در جهان که صفحه سیاه گذشته را ورق می‌زند، بدینسان دژ استبداد مذهبی فرو ریخت و راستی که زلزله یی در رژیم ولایت فقیه ایجاد شد جلسات مجلس عوام ومجلس اعیان به هنگام تصویب این لایحه صحنه بی سابقه‌یی در تحولات مربوط به ایران است. مردم ایران به چشم دیدند که در پارلمان یکی از 5قدرت اصلی دنیا دفاع بسیار سرسختانه یی از مقاومت مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی صورت می‌گیرد شمار کثیری از نمایندگان با برانگیختگی و احساس مسئولیتی ستودنی، آمیخته یی از شرافت، شجاعت و دادخواهی، از ضرورت پایان دادن به فاجعه سیاست مماشات و از دردهای مردم تحت ستم ایران، سخن گفتند. راستی که آنها سیاست را با انسانیت و آزادگی درآمیختند.لرد اسلین با ایقان و شجاعت، از حقانیت حکم دادگاه انگلستان و حکم دادگاه لوگزامبورگ درباره بی اعتباری اتهام تروریزم علیه مجاهدین سخن گفت. لرد کوربت از اعدام 120هزار تن از فرزندان مردم ایران سخن گفت. لرد وادینگتون گفت، باید صفحه پایانی نیز ورق زده شود و اتحادیه اروپا، به نامگذاری خود علیه مجاهدین، خاتمه دهد. لرد آرچر گفت، این آغاز پایان درد و رنج مردم ایران است و لرد کلارک گفت، فصل طولانی شرم و ننگ در حال پایان یافتن است. بارونس هریس از ایرانی های شجاع در شهر اشرف که برای آزادی میهن خود می جنگند، تقدیر کرد. و آندرو مکینلی گفت، من انتظار روزی را دارم که رژیم تهران واژگون شود. لرد جانستون و سایر لردها و اعضای پارلمان انگلستان هر یک بنحوی شجاعانه از این مقاومت دفاع کردند. هنگامی که آنها این چنین از مقاومت ایران دفاع می کردند، در واقع این وجدان مردم غرب بود که علیه سیاست مماشات و خدعه و ذلت آن می خروشید. مردم ایران به این نمایندگان، که نمایندگان صلح و دموکراسی هستند درود می فرستند. درود، درود، درود.
.
حالا باید برای برگرداندن ایران به جامعه ملت ها اقدام کرد و اولین قدم باید تبدیل ایران از بانک مرکزی تروریسم به بانک مرکزی دموکر اسی و صلح در این منطقه از جهان باشد. ولی این کار تنها با تغییر رژیم حاکم امکان پذیر است. حالا یک ایران غیراتمی میتواند در دسترس باشد اما با پس زدن فاشیسم دینی یعنی حکومت ولایت فقیه باید پس زده شود.
اما با پس زدن فاشیسم دینی یعنی حکومت ولایت فقیه باید پس زده شود، و حالا یک ایران صلح جو که همزیستی و مسالمت با همسایگان را جایگزین دخالت و تروریسم می‌کند مقدور است اما درمبارزه‌یی برای برچیدن بساط استبداد مذهبی، بله ، زمان آن فرارسیده است و همچنانکه ویکتور هوگو گفته است یک چیز قوی تر از همه ارتشهای جهان است و آن آرمانی است که زمان آن فرا رسیده باش. آری زمان پیشروی و پیروزی فرارسیده است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران سپس به صدور بیانیه 3میلیون تن از شیعیان عراقی برای طرد رژیم آخوندی و در حمایت از مجاهدین پرداخت و گفت:
در بحبوحه کشتار ها و حوادث هولناکی که همه روزه عراق مجروح را به هم می‌ریزد ، دو هفته پیش شاهدشکوفایی یک جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چشمگیرعلیه رژیم آخوندی در این کشور بود که خودش را در بیانیه 3 میلیون شیعه شریف عراقی نشان داد. 3میلیون شیعه دردمند عراقی خواهان توقف دخالت ها و جنایتهای و طرد رژیم آخوندی از عراق شدند، آنها خواهان توقف ظلم و ستم و رفع محدودیتها از مجاهدین ایران که همچنانکه هستند شدند، خواهان توقف اقداماتی شدند ، از قبیل کشتار کارگران اشرف،آن هم با بمب گذاشتن در اتوبوس شان، خواهان توقف انفجار ایستگاه آب اشرف شدند که به بیش از 20هزارتن از اهالی منطقه ،آن هم در هوای گرم 60 تا 70 درجه آب می‌داد. خواهان توقف آدم ربایی از مجاهدین شدند،مجاهدینی که 2 تن از آنها را در بغداد همین چند سال پیش ربودند و خواهان توقف حمله موشکی به اشرف شدند مانند آنچه ماه گذشته در 26 مهر انجام شد. آخوند های حاکم بر ایران به دروغ ادعا می‌کنند که مجاهدین شیعیان عراقی را کشتار کردند، حالا این سه میلیون شیعه عراقی هستند که در بیانیه خود تاکید می‌کنند: مجاهدین به مثابه وزنه تعادل در مقابل رژیم ایران و سد سدیدی در برابر دخالت های رژیم در کنار مردم عراق ایستاده اند . از این بیانیه رژیم آخوندی در تهران به خود لرزید، زیرا پایه نفوذ و دخالت ها وجنایتهای خودش را درعراق به شدت متزلزل دید. از این بهتر نمی‌شد ملایان را که به نام ائمه شیعه ارتزاق میکنند پس راند. رژیم وخط تفرقه اندازی وخربتازی آخوندی از شیعه یک کلان ضربه استراتژیک دریافت کرد. پیدا بود که ولی فقیه ارتجاع بانک خودش رو در عراق سوخته می یابد، بخصوص که بانیان این بیانیه تاریخی، ترجیح داده بودند اون رو در شهر اشرف اعلام کنند. تعدادی از این نمایندگان شریف عراقی، اینجا در جلسه ما حضور دارند، بسیار از اونها سپاسگزاریم و خواهان تشویقشون هستیم.
بلافاصله بعد از اون، حقوق بگیران سپاه قدس در عراق که حرف آخوندهای تهران رو بازگو می کردند و می کنند، میلیونها عراقی رو بخاطر حمایت از مجاهدین، مجرم شمردند. آخوندها چنان برآشفته بودند که قصد خود ،برای صدور مجازات های ضدانسانی ولایت فقیه رو به عراق پنهان نکردند. گوش کنید، اونها بالافاصله اعلام کردند، هر فرد یا هر حزب و سازمان و موسسه یی که در عراق، با سازمان تروریستی مجاهدین خلق همکاری کند، اعم از عراقی یا خارجی، مشمول قوانین مبارزه با تروریسم است و به دستگاه قضایی سپرده خواهد شد. به این ترتیب، گویا سه میلیون شیعه عراقی که این بیانیه رو امضا کردند، همه مجرمند. گویا 135حزب و گروه و انجمنی که بیانیه رو پیشنهاد کردند ،همه مجرمند و یا هر موسسه یی که برای مجاهدین اشرف، دارو یا غذا و پوشاک تهیه کرده، جرم مرتکب شده. علاوه بر اون، نمایندگان شریف و سخنگویان آزاده مردم عراق که در اینجا هم حضور دارند، لابد از نظر اونها، همه مجرمند.همچنین مردان شجاع و قهرمانی که در پارلمان عراق گفتند، افتخار می کنند که به هر قیمت در کنار مظلوم بایستند. از نظر اونها حتی پائولو کازاکا هم که در زمان اعلامیه بیانیه شیعیان اونجا بود ،حتما مجرم است و باید به دستگاه قضاییه سپرده بشه. علاوه بر این، لرد اسلین و بسیاری از وکلا و شخصیتهای اروپایی یا آمریکایی یا کنگرسمن هایی که به اشرف رفتند، به زعم اونها همه مجرمند. حتما از نظر اونها ، آقای ویدال نایب رییس پارلمان اروپا هم که بارها پیام های ویدئویی به اشرف داده، مجرم است. لرد کوربت هم که پیام هایش رو اغلب با سلام به اشرف شروع می کنه ،حتما اون هم مجرم است.
همسایگان ما در اور که چند بار به اشرف رفتند خیلی از هموطنانمان را دیدند که گاه شعار می دهند ما اشرفی هستیم و از خیلیهای دیگر هم شنیدم از جمله از ریموند تنتر و خیلی از مقامات دیگر بله پس بنا به قول آنها همه ما به نوعی مجرم هستیم. چون ما همه اشرفی هستیم. بله ما همه اشرفی هستیم و به این نشان افتخار می کنیم.
بله طینت فاشیسم مذهبی همین است. همه را جز خودش مجرم می شناسد و باید به قضاییه مطلوبه او سپرده شود. تا سرهایشان با مته و دریل سوراخ شود و اجساد مثله شده شان به نحوی که قابل شناسایی نباشد در گورهای دسته جمعی انداخته شود.
این در حالی است که کمیته بین المللی حقوقدانان برای دفاع از اشرف در نامه های رسمی به مقامات آمریکایی و عراقی بارها اعلام کرده است که مجاهدین و ساکنان اشرف از حضور در هر دادگاه بین المللی در اروپا یا آمریکای شمالی برای این که اتهامات علیه آنها از سوی رژیم ایران و عواملش در عراق به طور کامل مورد تحقیق قرار گیرد، استقبال می کند. بین المللی حقوق دانان مصرانه اعلام کرده است که کمیسیون بین المللی حقیقت یاب رو که یک ارگان معتبر جهانی وابسته به ملل متحده، مرجع ذیصلاح برای رسیدگی بی طرفانه به هرگونه اتهامی علیه مجاهدین می شناسه و داوری اون رو می پذیره، تا هیچ جایی برای اطلاعات گمراه کننده و کارزار شیطان سازی رژیم ملاها باقی نمونه.
دوباره باز می گردیم به 3میلیون شیعه عراقی و بیانیه اونها. واکنش های هیستریک رژیم ایران و عواملش در عراق قبل از هر چیز، اهمیت تحولی رو که رخ داده بود، بیان کرد. بله، نقطه عطفی در مبارزه عموم مردم عراق برای بیرون راندن فاشیسم مذهبی از کشورشون. نقطه عطفی در بروز حمایت عراقیان از مجاهدین به مثابه سدسدیدی در برابر فاشیسم دینی، اون هم تحت نام اسلام و نقطه عطفی برای زدودن لکه سیاه خمینی گرایی از سیمای شیعه و اسلام حقیقی.
رژیم ولایت فقیه که در ایران به بن بست رسیده است، می خواست با سلطه بر عراق راهی برای ادامه بقای خود پیدا کند، ولی حالا روزی را می بینیم که دیوار سیاست دخالت و تروریسم در عراق بر سر تمامیت رژیم فرو می ریزد و روزی را می بینیم که ریزش و از هم گسستگی جبهه آخوندها در عراق، مقر ولایت فقیه در تهران را از هم می پاشد.
حالا که شیعیان عراقی علیه این رژیم به پاخاستند، باز هم اشرف هدف انتقام جویی است. راستی چرا، زیرا اشرف قله مقاومتی است که دامنه ها و کوهپایه هایش در تمام ایران گسترده است و این اشرف است که در اعتراض های بی وقفه جوانان ایران و قیام های کارگران و اعتصاب های دانشجویان جاری است.
بله صدای شهر اشرف، در گوش جان مردم ایران طنین آزادی است و در گوش آخوندهای حاکم ناقوس انقراض حتمی، سلام بر قهرمانان شهر اشرف و به قول مسعود خوشا ساکنان پاک ترین شهر جهان و آیات صبر جمیل و ظفر محتوم.

لرد رابین کوربت رئیس کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد در سخنان افتتاحیه گردهمایی بزرگ پاریس: این هفته به یک پیروزی بزرگ دست یافتیم هنگامی که دولت انگلستان سازمان مجاهدین را از لیست سازمان های ممنوعه خارج کرد. این دستاوردی بزرگ برای مقاومت ایران و خانم مریم رجوی می باشد. وی سپس به معرفی سخنرانان پرداخت و ابتدا از دکتر هنگ دهان از کمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند برای سخنرانی دعوت کرد.
دکتر هنگ دهان رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند: نقطه مشترک همه ما که اینجا جمع شدیم این است که مدافع یک ایران آزاد و دموکراتیک می باشیم. از جانب دوستانم در هلند صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم شما می کنم. بسیار مفتخرم که از همکارانم لرد کوربت و لرد اسلین که شجاعت بسیاری را از خود نشان دادند و علیه رژیم ایران اعتراض کردند، تقدیر کنم. این رویه دموکراتهای واقعی است. امیدوارم همه دولت های اروپایی به طور خاص دولت هلند از تصمیم دولت انگلیس تبعیت کنند و نام سازمان مجاهدین رااز لیست سیاه خارج سازند.

آلن ویوین وزیر سابق و رئیس کمیسیون دولتی فرانسه برای مبارزه با سکت ها:
من می خواهم به نام کمیته فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک بمناسبت پیروزی بزرگی که توسط مقاومت ایران به دست آمده به رهبران شما که چنین مبارزه پیروزی را هدایت کردند، درود می‌فرستم. امروز به شما می توانیم اعلام بکنیم که بیش از هفتاد نماینده مجلس و سناتور فرانسوی همراه با صدها شخصیت دیگر عضو کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک هستند.
همچنین از جانب کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک اعلام بکنم که مقاومت ایران اکنون اوج است. در ایران حرکت های اعتراضی افزایش می یابد، رژیم مواضع خود را سخت تر کرده زیرا آخرین لحظات عمر خود را می گذراند. زیرا از دمکراسی و حقوق بشر وحشت دارد.
ژان پیر بکه شهردار اورسوراواز : می خواهم ازشجاعت شما تقدیر بکنم و از مبارزه یی که پیش می برید. از پنج سال پیش ما عادت داریم که در کنار هم قرار بگیریم ولی امروز با خرسندی تمام بااین واقعیت روبرو هستیم که شما بیش از هر سال مصمم تر و فعال تر و مبارزه جوتر هستید. و امروز شما حق دارید مبارزه جوتر باشید زیرا که دوستان انگلیسی ما اخیرا یک پیروزی بزرگی را به دست آوردند و آن پیروزی است که در دستگاه عدالت انگلستان به دست آوردید که در ادامه مبارزه شما تعیین کننده خواهد بود.

موریس بوسکاور شهردار تاورنی فرانسه: شهردار تاورنی هستم. دولت مماشاتگر شیراک وضعیتی را پیش آورده بود که شرایط برای مقاومت ایران بسیار دشوار شده بود اما امروز به همت پیروزی در انگلیس راه شما باز شده ، مسیر را باید البته بیشتر وهر چه بیشتر ادامه داد. شما ایران آزاد را نمایندگی می کنید . ایران آینده را فرزندان شما نمایندگی می کنند و ما همواره در کنار شما برای تحقق پیروزی، جدایی دین از دولت و آزادی هستیم. درود بر رجوی
خانم نلی رولان شهردار شهر ویلپنت فرانسه: من به عنوان شهردار ویلپنت اینجا هستم. رژیم های دیکتاتوری مذهبی به سرکوب ملت خود ادامه می دهد. وضعیت در ایران اینگونه است . حق مقاومت علیه ستم توسط بیانیه جهانی حقوق بشر تصریح شده و این یک حق طبیعی و جهانشمول است از این رو جامعه مدنی در برابر ملاها باید از حقوق خود برخوردار شود. ایرانیها در برابر یک رژیم وحشتناک قرار دارند. شما باید طعم آزادی را بچشید. درود بر شما

خانم ناریمان الروسان نماینده پارلمان اردن:
من ناریمان الروسان هستم. دستیار پارلمان اردن هستم و در همراهی با نائب رئیس پارلمان اردن آقای ممدوح العبادی، آقای محمد ابو قدی، دکتر ابراهیم ابوش و بقیه به اینجا آمده ایم. خواهر گرامی، رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران، مریم رجوی. خواهران و برادران شرکت کنندنیروهای تباهی می خواستند با ظلمت و سیاهی ما را از آینده‌یی درخشان محروم کنند. . ما همبستگی مبارزاتی خود را با شما و هرآنکس که جان خود را در راه مردمش فدا می کند اعلام می کنیم.
آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا:
خانم رییس جمهور، دوستان گرامی، پیش از هر چیز اجازه بدهید درودهای صمیمانه خودم رو به رزمندگان شهر اشرف بفرستم که برای آزادی کشور خود می جنگند. آنها نشان دادند اصالت خود را در مبارزه برای دموکراسی و قیمت آن را به طور روزمره می پردازند. رنج و محنت روزانه آنها برای آزادی در تاریخ کشور شما ثبت خواهد شد. روح ما و قلب شما با ما یکی شده است و این بهترین نمونه و الهام بخش برای ماست.
و من همچنین امیدوارم بتوانم با مسعود رجوی ملاقات کنم رهبر تاریخی مجاهدین خلق. می دانم که اون قیمت زیادی را طی این سالیان علیه دیکتاتوری پرداخته است.

استراون استیونسون رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا:
حذف نام مجاهدین از لیست انگلستان را امروز باید جشن بگیریم. امروز دیگر هیچ توجیهی برای نگه داشتن این سازمان در لیست اتحادیه اروپا وجود ندارد. عدالت اجرا شده و کسانی که می خواهند حکومت قانون را نقض کنند باید بدانند، که عدالت و حقیقت همواره برتری خواهد یافت. من به رهبران اروپایی اعلام می کنم که باید سیاست استمالت را فراموش کنند و از ملت ایران و اپوزیسیون مردم ایران حمایت کنند که قادر است رژیم ملاها رژیم شیطانی ملاها را با دموکراسی تغییر دهد، حمایت کنید از مریم رجوی شجاع، حمایت کنید از مسعود رجوی، حمایت کنید از خواهران و برادران شجاعی که در اشرف به سر می برند. از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کنید.

پائولو کازاکا رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا:
5سال است که رهبران ما با رژیم ملاها معامله کرده اند و فکر کرده اند که می تونن از مقاومت ایران خلاصی یابند. آنها همین جا توی فرانسه این مقاومت را مورد حمله قرار دادند و رهبران آن رو دستگیر کردند، پایگاه های مجاهدین رو در اشرف، در عراق بمباران کردند، ولی آن چیزی که امروز- 5سال بعد می بینیم، این جمعیت عظیم است. مقاومت ایران امروز بیش از پیش قوی تر است و این دسیسه ها هیچ فایده ای نداشته و بگذارید دوستان عزیز، به شما بگویم که وقتی که از اشرف اخیرا باز می گشتم، اشتیاق و شوق اشرفیان، کمتر از چیزی که اینجا می بینم نیست.

سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر:
بنام خداوند، خداوند بزرگ. خلق ایران، خلق برادر ایران در هر کجا که باشید، در قم و تهران و اصفهان و در اشرف، در سرزمین برادر عراق، به شما درود می گویم، به شما درود می فرستم در چنین روز بزرگی. خواهرعزیزم، رییس جمهور شورای ملی مقاومت ایران، خانم رجوی؛ همچنین خانم بومدین، سلام برشما، حضور شما جای خالی نمایندگان دولت های الجزایر و عرب را در اینجا پر می‌کند. ملت ایران، ملت برادر ایران هر جا که باشید، در آبادان، در تهران یا در اشرف. درود بر شما و تبریک به برادرم، مسعود رجوی. با همت و فداکاریهای تو و ده ها هزار تن از فعالان سازمان مجاهدین خلق ایران، ملت ایران یک پیروزی بزرگ را در نبرد سیاسی و قانونی خود به دست آورده است

ضیا شیخلی عضو دفتر سیاسی جنبش وفاق ملی عراق به رهبری دکتر ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق:
خواهر گرامی مریم رجوی و برادر گرامی مسعود رجوی، خواهران و برادران مجاهد در شهر اشرف در عراق عزیزمان
خواهران و برادران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران، حضار محترم اجازه بدهید، سلام های برادران در جنبش وفاق ملی عراق و آقای دکتر ایاد علاوی دبیرکل این جنبش را به خواهر مجاهد مریم رجوی و برادر ارجمند مسعود رجوی و همچنین تمامی جریان ها و سازمان های تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت ایران تقدیم کنم.

شیخ مازن شیخ عام عشیره عزه عراق:
سلام به مجاهدین قهرمان و به خواهر مجاهد مریم رجوی و برادر مجاهد مسعود رجوی، برای من جای خوشبختی است که از جانب هیات عراقی که خود نماینده اقشار گسترده این کشور بزرگ است در این تجمع بزرگ همبستگی جهانی با مردم ایران و نیروهای تاریخی و موثر مقاومت آن که سازمان مجاهدین خلق در نوک پیکان آن است، سخنرانی کنم. ما همپیمانی استراتژیکی خود را با سازمان مجاهدین از این تریبون اعلام می کنیم. زنده باد همبستگی مردم عراق و ایران به منظور آزادی و صلح و دموکراسی

برار نماینده مجلس فرانسه:
خانم رییس جمهور،آقای نخست وزیر، آقای شهردار، خانم بومدین، واقعا از حضور در کنار شما خرسند هستم و بگذارید که به دختران و پسران ایران خوشامد ابدی به سرزمین فرانسه بگویم. فرانسه کشور انقلاب است، فرانسه کشوری است که کلماتی نظیر آزادی، برادری، برابری رو خلق کرده بعنوان ارزش های جهانشمولی که برای بشریت می درخشند و من امروز آمده ام اینجا تا یک خبر خوبی را برای شما بیارم، برای اولین بار. نمایندگان مجلس فرانسه در حمایت از شما متحد شده اند. 190 نماینده مجلس فرانسه از احزاب مختلف؛ زیرا که در کشور ما وقتی موضوعات بسیار مهم وجود دارد، میدانیم که می توانیم تفاوت های سیاسی چپ و راست رو عبور کنیم. کسی که برای آزادی، علیه ستم ملاها مبارزه می کند، 190 تن از ماها متحد شده ایم و تصمیم گرفته ایم که از مبارزه شما حمایت کنیم.
قسمت پایانی بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور، با تقدیم لایحه تصویب‌شده حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان توسط دو مجلس انگلستان به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به اوج رسید.
حضور ده ها تن از نمایندگان پارلمان های جهان از اروپا، آمریکا، کانادا، اردن و عراق و شخصیتهای سیاسی کشورهای مختلف جهان بر روی سن حمایت عظیم بین‌المللی از مقاومت ایران را به نمایش گذاشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c2d4e805-aa05-4f51-9798-a2ceef2376b5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات