728 x 90

مسعود رجوی - تهنیت به ملت ایران و اشرف قهرمان درود وتهنیت به مریم و خانواده بزرگ مقاومت - ۳ تیر ۱۳۸۷

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

با تبریک به‌ مناسبت میلاد صدیقه کبیر یگانگی
کوثرسرشار رهایی،
چشمه جوشان فزایندگی،
الگوی والای شیعیان ضدارتجاعی
بزرگ مادر آرمانی مجاهدین،
فاطمه زهرا علیها سلام،


هموطنان،
مرکزلشکر بهتان علیه مجاهدین خلق ایران فرو ریخت.
نمایندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و در مجلس اعیان به اجماع، ابطال برچسب تروریستی و خارج شدن سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای ممنوعه را مورد تصویب قرار دادند.
هم‌چنانکه در لایحه تقدیمی وزیر کشور آمده است «این سازمان دیگر ممنوعه نخواهد بود» و این امر « به‌منظور به اجرا‌گذاردن حکم دادگاه استیناف انگلستان صورت می‌گیرد».
پس از 7سال و سه ماه نبرد بی‌امان، اکنون با طی تمامی مراحل قضایی و پارلمانی تهمت تروریسم علیه سازمان پیشتاز و پرافتخار جنبش رهایی بخش ملت ایران به زباله‌دان تاریخ فرو می‌افتد.
فتح قله پیروزی، همزمان با سالگرد30خرداد، بر همه شما و بر همه رزم آوران و کوشندگان برای عدالت و برهمه شهیدان نسل فدا و مقاومت مبارک!
و به سوی قله‌های بلند بعدی و گشودن دروازه‌های آزادی، به پیش!
شگفتا که همزمان در عراق و در اشرف که هدف حمله موشکی و تاخت و تاز تروریسم و کشتار وحشیانه آخوندی است، 3میلیون شیعه حسینی به‌پامی خیزند و در بیانیه تاریخی خود قلب سپاه یزیدی خمینی برای صدور ارتجاع و تروریسم را فرومی ریزند و دفتر حسابهای استراتژیکی برای گسترش خلافت سفیانی را درهم می‌پیچند.
مجاهدین و ارتش آزادی و یاران و حامیان مقاومت برای آزادی، بر استبداد و فاشیسم مذهبی پیشی گرفتند و دشمن و همدستانش، مات و مبهوت،و بقول قرآن هم‌چون بوزینگانی سرافکنده بر جای ماندند.
در طلیعه تیرماه،روان مصدق بزرگ و شهیدان قیام30تیر شادباد. امروز در تداوم و تکامل همان راه « 3تیر» نیز در تقویم سرفرازیهای ملی ما به ثبت رسید. مصدق و مردم ایران در مریم و در اشرف پایدار،پیروز شدند. 56سال پیش مسأله نفت در کانون رویارویی مردم ایران با ارتجاع و استعمار قرار داشت و اکنون همه می‌بینند که ارتجاع حاکم بر ایران چگونه با پشتیبانی دولت فخیمه،خود را برای در لیست گذاشتن و در لیست نگه‌داشتن مجاهدین به آب و آتش می‌زند. یقه میدراند، گلو پاره می‌کند.خط و نشان می‌کشد، تهدید می‌کند. سر به سنگ می‌کوبد و در حراج منابع و ثروتهای ملی حد و مرز نمی‌شناسد.
هیچ چیز رساتر از این جست و خیزهای جنون آمیز در موضوع لیست و در مسأله عراق نمی‌توانست هماوردی مجاهدین در مصاف با فاشیسم مذهبی و همچنین موقعیت جایگزینی شورای ملی مقاومت ایران را به اثبات برساند. رژیم به زبان خودش وزنه تعادل و تقابل استراتژیکی را فریاد می‌زند.
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
که بر این جور و جفا صبر و ثباتم دادند


این است اجر صبر و ثبات مریم و ثمر زحمت فوق طاقت او که در این سالها، در دفاع از حرمت مجاهدان اشرف‌نشان و آزادی ستان و در دفاع از مقاومت ایران و تنها جایگزین دموکراتیک از دل و جان سوخت و پرتوهای شرف و غیرت و همبستگی را در دلها برافروخت.تا راهبند ارتجاعی و استعماری را بانیروی مقاومت و وجدان درهم بشکند و راه آزادی و سعادت خلق محروم و میهن محبوب را بازبگشاید...
در همین لحظات، باید از نمایندگان شرافتمند مردم انگلستان قدردانی وتشکرنمود. به‌خاطر روشن بینی سیاسی شان، به‌خاطر شرافت انسانی‌شان و به‌خاطر ایستادگی و ثبات قدمشان در دفاع ازمظلوم...
آنها هفت سال است که در هفت‌خوان این کارزار سهمگین با مردم و مقاومت ما همراهند
به یاد می‌آورم که هفت سال پیش در مجلس انگلستان، در اعتراض به وارد کردن مجاهدین در لیست ممنوعه، با شجاعت و شرافتی ستایش‌انگیز،فریاد آزادیخواهی مردم ایران را منعکس کردند.


تونی کلارک رئیس سابق حزب کارگر در اجلاس دوم فروردین 1380گفت: «پیام من از این جلسه به خانم رجوی و نیروهای شجاع او که شعله‌های آزادی را زنده نگاه می‌دارند این است که از همه شما متشکرم. امیدوارم در تلاشهای خود موفق باشید تا کشوری و جامعه‌ی را تأسیس کنید که همه در سراسر دنیا و نه فقط در ایران به آن افتخار کنیم. تروریستهای واقعی ملایان هستند که با ترور و وحشیگری در ایران حکومت می‌کنند. این رژیم سزاوار هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت انگلستان نیست. بیش از هر زمانی شرم دارم که ما حتی به صحبت درباره ممنوعیت کسانی نشسته‌ایم که خواهان آزادی و عدالت هستند».
رابین کوربت، رادمردی که در آن زمان نماینده مجلس عوام بود، به اعتراض برخاست و گفت:« شاید این اولین بار در تاریخ باشد که قربانیان یک تروریسم سازمان‌یافته دولتی خود تروریست خوانده می‌شوند»
دیویدآلتون که امروز نامش به‌نمایندگی از سوی 35پارلمانتر شاکی درصدر حکم دادگاه استیناف نوشته شده، در همان جلسه فریاد زد: « امروز روز غم‌انگیزی برای دموکراسی ما ست. ارزشهایی که در دو دهه ‌ گذشته در رابطه با ایران عنوان کردیم و ارزشهایی که مردم در جنگ جهانی دوم به‌خاطرش جان باختند امروز با این تصمیم نقض شدند. حمایت از مجاهدین تنها به‌معنی حمایت از حق مردم ایران برای مقاومت نیست، حمایت از مجاهدین فراتر از حمایت از ارزشهای دموکراتیک در انگلستان است. حمایت از اساسی‌ترین حقوق انسانهاست. سخن از مجاهدین، سخن از مردان و زنانی است که جانشان را به کف گرفته‌اند و از زبان مقاومت سراسری خودشان، از زبان شهیدانشان، از زبان فدا و پاکباختگی شان، پیامشان را می‌رسانند».


اکثریت نمایندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و 100عضو مجلس اعیان در همان زمان در بیانیه خود، همصدا با اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا، در دفاع از مشروعیت مقاومت مردم ایران و در افشای فریب خاتمی، بپا خاستند و نوشتند: «مجلس نمایندگان آمریکا، همانند قانونگذاران در سایر کشورها، تصریح کرده است که جنبش مجاهدین در ایران، یک جنبش مشروع است.در ایران هیچ تغییر واقعی رخ نداده است. جناحهای به‌اصطلاح “اصلاح‌طلب” و “ارتجاعی” تنها دو روی یک رژیم سرکوبگرند. این رژیم از مردم خود وحشت دارد و قتل سیاسی را در داخل و خارج کشور به کار می‌گیرد. دولت انگلستان باید از میلیونها ایرانی پشتیبانی کند و نه از ملایان...».


گوردون اسلین، قاضی سابق دادگاه عدالت اروپا و حقوقدان نامدار انگلستان و جهان، دوست فراموشی ناپذیر مقاومت ایران و مجاهدان آزادی در اشرف، همین چند روز پیش، در بحث رسمی مجلس اعیان گفت:« از آنجا که گام اولیه برای ممنوعیت مجاهدین توسط دولت بریتانیا برداشته شده، دولت ما باید پیشگام حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه اتحادیه اروپا بشود»،
بله، حق و حقیقت، روشن است و روشن بود. اما، نیروی شوم «تجارت سیاسی» و «دجالیت آخوندی» و «دنائت اخلاقی» جَوَلان داد و از نامگذاری ننگین تروریستی تا همدستی جک استرا برای استرداد و اعدام مسئولان مجاهدین پیش رفت...
در چنین روزگار غریبی بود که مریم و زادگان آرمانی او صبر و پایداری پیشه کردند و با همت هموطنانمان و پشتیبانان مقاومت ایران، غیرممکن را ممکن و محقق کردند و اکنون بجانب قله بعدی در اتحادیه اروپا می‌شتابند.
بگذریم که افعی شرزه ولایت و غاصبان حق حاکمیت ملت نیز تا بالکل سرنگون نشده باشند، دست برنمیدارند. هم‌چنانکه امروز تایمز لندن نوشت، گاه از هیأت وزیران دولت فخیمه می‌خواهند قانون انگلستان را طوری تغییر بدهد که بتوان دوباره به مجاهدین گیر داد یا این‌که لااقل“بازوی نظامی این سازمان ارتش آزادیبخش ملی” را هر چند خلع‌سلاح و نفر به نفر مورد تحقیق قرار گرفته و هر چه طبق قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی دارای موقعیت حقوقی حفاظت‌شده است،در لیست باقی بگذارد! والا رژیم دیپلماتهای خود را از انگلیس فرامی‌خواند.....


منظور تکرار همان زد و بندها و معاملات کثیف و غیرقانونی است که به اذعان بالاترین قضات بریتانیا،آن‌چنان که در بخش غیرعلنی حکم دادگاه استیناف آمده است “جای موضعگیری و تأسف دارد” و نشان می‌دهد “پروسه تصمیم‌گیری در این پرونده به‌نحو بارزی با استانداردهایی که قانون معین کرده است... فاصله دارد”.
هر چند که امشب سخنگوی دولت انگلیس در مجلس اعیان و مجلس عوام، بطور رسمی این حرفها را تکذیب کرد و تأکید نمود به این قبیل درخواستهای رژیم تن نخواهند داد.
بیچاره رژیم آخوندی که دوام حکومت خود را در بازسازی سبوی شکسته و پیمانه ریخته‌ای می‌پندارد که مانند آب رفته،دیگر به جوی بازنمی‌گردد و اگر هم برگردانده شود جز لوش و لجن و رسوایی و فضیحتِ بیشتر، نخواهد بود.
با آمادگی برای مقابله با پاتک ها و تشبثات مذبوحانه آخوندی، تکرار می‌کنم: «در جایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد، تردید نکنید که ما پیروز می‌شویم. مبارزه بر سر حذف یاوه‌ٔ تروریستی،اکنون مبارزه‌ای است با پیروزی محتوم. برچسب زنان، هر که هستند، محکوم به شکست هستند. یک‌سال پیش در همین ایام گفتم: « صبر کنید ببینیم این نامگذاری پوسیده و در هم شکسته، چه مدت دیگر دوام می‌آورد».


امسال اما این رژیم است که در انگلیس دست به دامن دولت فخیمه شده تا قانونی را که دیگر نمی‌توان از آن سرپیچی کرد عوض کند. در عراق هم به «تثبیت» اجتماعی و سیاسی مجاهدین معترف است و در خلال لجن پراکنی و عربده‌های معمول آخوندی اذعان می‌کند که: این وضعیت برای مجاهدین یک امتیاز و افتخار سیاسی - ایدئولوژیک به حساب میآید.
به رژیم می‌گوییم: بله ما “زن و مرد جنگیم” و این نبردی است تا پیروزی.

رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران

ضامن پیروزی محتوم خلق ماست

والسلام علی سیده نساء العالمین

مسعود رجوی

۳تیر۱۳۸۷

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d471d671-2240-40f0-979e-bf012faa03a0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات