728 x 90

من یک ایران آزاد و دموکراتیک می خواهم، ما خواهان راه حل تغییر دمکراتیک در ایران هستیم

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه فرانسوی لمی ابدو L’ami-hebdo تصریح کرد: ما خواهان راه حل تغییر دمکراتیک در ایران میباشیم و معتقدیم که این امر میتواند از طریق به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت بعنوان اولین گام صورت بگیرد. اروپا بویژه فرانسه که از اول ژوئیه ریاست اتحادیه اروپا را عهده دار خواهد شد می توانند نقش مهمی در این رابطه ایفا کنند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعلام کرد: من یک ایران آزاد و دموکراتیک می خواهم. مریم رجوی در یک مصاحبه اختصاصی با نشریه لمی ابدو L’ami-hebdo وضعیت فاجعه بار ایران تحت حاکمیت ملاها به ویژه در زمینه نقض حقوق بشر و تهدیدهایی که رژیم ایران با تلاش برای دست یابی به سلاح هسته‌یی، صدور تروریزم و بنیادگرایی در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده ، تشریح کرد. مریم رجوی همچنین موضع خود را برای برقراری یک ایران دمکراتیک بیان کرد. نشریه فرانسوی لمی ابدو پس از این مقدمه از رئیس جمهور برگزیده مقاومت پرسید: خانم پرزیدنت تحلیل شما از وضعیت فعلی ایران چه میباشد؟رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: من خواهان یک ایران آزاد و دمکراتیک هستم، چیزی که در حال حاضر وجود ندارد. ایران تبدیل به کانون بنیادگرایی اسلامی شده است و سیاست ملاها بر یک مسیر افراطی بی بازگشت بنا شده است. بعد از 30 سال حکومت ملاها ما اکنون با یک چرخش بی سابقه مواجه هستیم. این رژیم بیش از پیش به یک حکومت قرون وسطایی شبیه بوده و فراتر از آن به یک فاشیزم مذهبی واقعی تبدیل گردیده است. غربی ها فکر میکردند که با پیش گرفتن یک سیاست نزدیکی با رژیم بنیادگرا، قادر خواهند بود که رفتار ملاها را تغییر دهند. به عکس، این سیاست استمالت موجب تقویت رژیم شد. آنها نه تنها برنامه هسته ای خود را متوقف نکردند بلکه به توسعه تاسیسات خود برای تولید سلاح هسته ای ادامه داده و از سه قطعنامه سازمان ملل سرپیچی کردند. در واقع تغییر رفتار یک سراب بیش نبود. در پاسخ به این سؤال که «در صورت تغییر رژیم، شما بعنوان رئیس جمهور طبیعی کشور خود بنظر میرسید، انتقال قدرت را چگونه می بینید؟» خانم مریم رجوی گفت: ما خواهان یک ایران دمکراتیک، بردبار و مسالمت جو بوده و بدین منظور خواهان یک انتخابات آزاد می‌باشیم. ما همچنین در پی جدایی دولت از دین هستیم، امری که به نظر من بیش از حد درآن افراط شده است. از سوی دیگر طرفدار بازار آزاد، برابری زنان و مردان و آزادی برای همگان از جمله برای اقلیتها میباشیم. اگرچه من بطور دمکراتیک بعنوان رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران انتخاب شده ام، اما اگر تغییر دمکرایتک حاصل شود ما طی مدت شش ماه انتخابات آزاد برگزار خواهیم کرد. نشریه فرانسوی لمی ابدو پرسید: «فرانسه، اروپا و کشورهای غربی چه کمکی را میتوانند به مبارزه شما بکنند؟»، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران پاسخ داد: من عمیقا خواستار حمایت از مقاومت مردم ایران هستم زیرا که آرمان مقاومت ما مشروع است. باید گفت که این مقاومت برای خلاص شدن از شر رژیم ملاها که تهدیدی برای امنیت جهان محسوب می شود، ضروری است. من از حمایت کمیته فرانسوی برای یک ایران آزاد، پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی و نیز حمایت رئیس شورای منطقه ای آلزاس مفتخرم. همه این حمایتها و دوستیها و همبستگیها بسیار مهم میباشند. از سوی دیگر ما خواستار این هستیم که نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا حذف شود. تصمیمات گرفته شده در ژانویه گذشته توسط شورای اروپا، دادگاه لوکزامبورک و نیز کمیسیون استیناف سازمان های تروریستی انگلستان نشان دهنده این است که مسیر به خوبی طی می شود. این نهادها علایم قوی را بر خلاف سیاست استمالت که تا بحال هیچ نتیجه ای جز تقویت رژیم ملاها را در پی نداشته، ارائه دادند. ما از جامعه بین المللی میخواهیم راه حلهای جدیدی را جستجو کنند. ما از جانب خود معتقدیم که راه حل نظامی راه حل غلطی خواهد بود. ما خواهان راه حل سوم یعنی تغییر دمکراتیک میباشیم و معتقدیم که این امر میتواند از طریق به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران بوسیلهٴ همه کشورهای غربی بعنوان اولین گام در پیش گرفته شود. این مقاومتی است که میتواند بعنوان جایگزین دمکراتیک در برابر یک رژیم فاشیستی که مذهب را بعنوان ابزار حفظ قدرت خود بکار برده و آنرا جعل و قلب نموده است، محسوب شود. من فکر میکنم که اروپا میتواند نقش مهمی را در راه ما در جهت تحقق آزادی ایفا کند بویژه فرانسه که از اول ژوئیه ریاست اتحادیه اروپا را عهده دار خواهد شد. تا بحال امتیازات زیادی از سوی اروپا و آمریکا به رژیم ایران داده شده است. سلاحی در دست آنها می تواند جهان را بسمت جنگ جهانی سوم سوق دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/babd3892-13c6-477b-8a6c-12b719cf58c7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات