728 x 90

تنها راه حل بحران ایران تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران است

مصاحبه مجله پارلمان انگلستان ـ مدرن گاونت با رئیس جمهوربرگزیده مقاومت
مصاحبه مجله پارلمان انگلستان ـ مدرن گاونت با رئیس جمهوربرگزیده مقاومت

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک مصاحبه اختصاصی با مجله پارلمان انگلستان ـ مدرن گاونت ـ تصریح کرد تنها راه حل بحران ایران تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران است.
مجله پارلمان انگلستان در ابتدای این مصاحبه نوشت: مریم رجوی ، بعنوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران ،کارزاری را برای تغییر دمکراتیک و استقرار حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت هدایت می کند. او درباره امیدها و آرزوهایش برای آینده ایران سخن می گوید.
این مجله به نقل از رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاسخ به سؤالی در مورد پیامدهای نمایش انتخابات مجلس ارتجاع نوشت: در دیکتاتوری مذهبی حاکم که باید همه سرسپرده ولایت فقیه باشند انتخابات یک فریب است. خامنه ای با این انتخابات تلاش کرد تمام شکاف های رژیمش را ببندد تا با پیامدهای هرگونه فشار داخلی و بین المللی در مسیر دست یابی به سلاح اتمی مقابله کند.
مجله پارلمان انگلستان به نقل از خانم رجوی افزود: من از این واقعیت که اتحادیه اروپا اعلام کرد انتخابات ملاها نه منصفانه و نه آزاد بود استقبال می کنم. شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران از ابتدا با هدف برگزاری یک انتخابات دمکراتیک آزاد و عادلانه مبارزه کرده است.
خبرنگار این مجله پرسید: شما در موارد متعددی گفته اید سیاست کنونی غرب نسبت به رژیم ایران اساسا یک سیاست مماشات بوده است. از طرف دیگر ، شما با دخالت نظامی خارجی در ایران مخالفید. شما چه راه حلی ارائه می دهید؟ رئیس جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد: راه حل ما تغییر دمکراتیک در ایران بدست مردم و مقاومت ایران است. سیاست استمالت از ملاها بی حاصل بوده است. این سیاست رژیم را گستاخ تر کرده و منجر به سرکار آمدن احمدی نژاد شده است. ما به جدایی دین از دولت ، برابری جنسی ، آزادی فردی ، آزادی مطبوعات ، آزادی بیان ، لغو حکم اعدام ، تجارت آزاد و روابط با کلیه کشورها معتقد هستیم.
خانم مریم رجوی در پاسخ به این سؤال که «چرا می گویید مردم ایران برای تغییر رژیم آماده اند؟ آیا برای حل این بحران قطعنامه های جاری سازمان ملل کافی هستند؟ گفت: مردم ایران شدیدا از رژیم ملاها ناراضی هستند ؛ سال گذشته در ایران بیش از 5000 اعتراض ضدحکومتی صورت گرفت. یک مقاومت سراسری با یک آلترناتیو دمکراتیک در برابر ا ین رژیم وجود دارد. ما از غرب می خواهیم به‌حمایت از این رژیم پایان دهد و در کنار مردم ایران قرار گیرد. تحریم ها لازمند ولی کافی نیستند ؛ بنابراین ، باید تحریم های شدیدتری علیه رژیم اعمال شوند. راه حل بحران ایران تغییر رژیم است و این تنها می تواند بدست مردم و مقاومت ایران تحقق یابد. بنابراین تحریم ها باید به همراه برسمیت شناختن مقاومت ایران باشد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاسخ به سؤال دیگری در مورد پیامدهای نامگذاری تروریستی مجاهدین گفت:
برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران مانع اصلی تغییر دمکراتیک در ایران است. این برچسب مانع شده مقاومت ایران از تمام تواناییها و پتانسیل هایش استفاده کند. بخش اعظم انرژی و منابع این مقاومت وقف مبارزه با این نامگذاری شده است. لغو ممنوعیت از مجاهدین ماکزیمم فشار را روی رژیم می گذارد زیرا به این ترتیب مقاومت ایران بعنوان (نیروی) اصلی تغییر برسمیت شناخته می‌شود. این اقدام قویترین پیام به مردم ایران است تا برای تغییر رژیم به‌پاخیزند و مقاومت را قادر می کند از منابع و پتانسیلهایش برای سازماندهی مردم استفاده کند.
در پاسخ به این سؤال که شما برای سیاستمداران بریتانیایی که خوانندگان اصلی این مجله هستند چه پیامی دارید؟ خانم مریم رجوی گفت: پیام من اینست که بریتانیا باید از مردم ایران و آرمانشان حمایت کند. امروزه ، بدلیل استمالت دولت بریتانیا از حکومت فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران، یک تصویر منفی در اذهان مردم کشورم و مردم خاورمیانه شکل گرفته است. پایان دادن به این سیاست و برسمیت شناختن مقاومت ایران می تواند به تصحیح این تصویر کمک کند.
چرا دولت بریتانیا باید از دیکتاتوری بیرحمی حمایت کند که مردم خود را سرکوب می کند ، تفنگداران و سربازان بریتانیایی را به گروگان می گیرد یا بقتل می رساند ؛ رژیمی که صلح و امنیت جهانی را بخطر انداخته است.
من به سیاستگذاران بریتانیا یادآوری می کنم که آنها اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند. آنها روی احتمال تغییر رفتار رژیم ملاها سرمایه گذاری می کنند ؛ درک نمی کنند که برای ملاها ، تغییر رفتار به معنی تغییر رژیم است. آنها از سرکوبی داخلی ، اقدام برای دست یابی به تسلیحات اتمی و تلاش برای تسلط بر عراق هرگز دست نخواهند کشید. احمدی نژاد اخیرا در این مورد گفت که اولین قدم در عقب نشینی، آخرین قدم است. این رژیم در آستانه سقوط است. روابط دراز مدت سیاسی و اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا با ایران تنها می تواند با ایستادن در کنار مردم ایران تضمین شود. از سیاستگذاران بریتانیایی می خواهم در روابط با ایران فصل جدیدی را باز کنند. آنها باید در کنار مردم ایران قرار گیرند نه در کنار حاکمان سرکوبگرشان. من از این حقیقت که بسیاری از اعضای هردو مجلس سیاست استمالت را رد کرده اند استقبال می کنم. آنها ، با پایبندی بر اصول عالیه و ارزش هایی مانند دمکراسی و حقوق بشر ، به حمایت از مقاومت برخاسته اند. موضع آنها گواه یک نمونه درخشان از روابط آینده بین بریتانیا و مردم ایران می باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1e647780-dfac-4bcb-99ee-9d419fdafe6a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات