728 x 90

اکنون، زمان آن است که اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستی اش حذف کند

پارلمان اروپا- سخنرانی خانم مریم رجوی
پارلمان اروپا- سخنرانی خانم مریم رجوی

ظهر روز چهارشنبه 7خرداد رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی برای سخنرانی در پارلمان اروپا به مقر اصلی این پارلمان در بروکسل واردشد و ازسوی نایب رئیس پارلمان اروپا و شماردیگری از برجسته ترین نمایندگان پارلمان اروپا از گرو ه های مختلف پارلمانی مورد استقبال قرارگرفت. در مراسم استقبال علاوه برنمایندگان پارلمان اروپا، اعضای برجسته مجلسین انگلستان از هرسه حزب اصلی این کشور هم چون لرد راسل جانستون رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا و لرد کلارک رئیس سابق حزب کارگر و دیوید جونز عضو کابینه سایه حزب محافظه کار انگلستان و هم چنین نمایندگان پارلمان ها و شخصیتهای سیاسی از سایر کشورها ازجمله سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر نیز حضور داشتند.
درهنگام ورود رئیس جمهور برگزیده مقاومت جمعی از حامیان مقاومت و هموطنان مقیم بلژیک اجتماع کرده بودند و ضمن استقبال وحمایت از رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمله وحشیانه حکومت آخوندی به مجاهدان اشرف را محکوم کردند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت درسخنرانی خود دراجلاس بزرگ پارلمانی درمقراصلی پارلمان اروپا دربلژیک، ضمن ارائه حکم تاریخی دادگاه استیناف انگلستان گفت: اکنون، زمان آن است که اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستی اش حذف کند.
برچسب تروریستی انگلیس که دادگاه آنرا غیرقانونی اعلام کرد، مبنای حقوقی نامگذاری مجاهدین در اتحادیه اروپا بود. بنابراین، امروز نگهداشتن مجاهدین در لیست بطور مضاعف غیر قانونی است. من از ریاست اتحادیه اروپا می خواهم بطور علنی اعلام کند سازمان مجاهدین دیگر در لیست تروریستی اتحادیه اروپا نیست.
خانم رجوی گفت:دادگاه عدالت اروپا در دسامبر 2006 نامگذاری مجاهدین را ملغی کرد. اما اتحادیه اروپا بدلیل ادامه سیاست استمالت بطور غیر قانونی مجاهدین را در لیست نگهداشت و علاوه بر حکم دادگاه تمایل قانونگذاران اروپایی را هم نادیده گرفت. مجمع پارلمانی شورای اروپا در ژانویه 2008 اعلام کرد که «اروپا دیگر حکومت قانون را دنبال نمی کند». پارلمان اروپا، کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا، کمیسیون امور اروپایی دانمارک، کمیسیون حقوقی سنای هلند و و بیش از 2000 پارلمانتر اروپایی خواستار اجرای حکم دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند.
بی اعتنایی اتحادیه اروپا به دمکراسی و لگد مال کردن حکومت قانون ، نفی فلسفه وجودی اروپاست.
بعد از حکم دادگاه باید سوال کرد چرا اتحادیه اروپا هنوز رسما مجاهدین را از لیست خارج نکرده است؟ اتحادیه اروپا براساس کدام تصمیم کشوری، مجاهدین را در لیست نگهداشته است؟ اتحادیه اروپا باید به سرپیچی از حکومت قانون خاتمه دهد

رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به حمله موشکی رژیم به شهراشرف گفت: رژیم آخوندها در یک تعرض آشکار جنگی شهر اشرف را با موشک های گراد هدف حمله قرار داد. هدف قرار دادن قرارگاه اشرف که ساکنانش افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو هستند، نقض آشکار حقوق بین الملل ، حقوق انساندوستانه بین المللی و کنوانسیونهای ژنو است و یک جنایت آشکار جنگی محسوب میشود.
بگذارید در همین جا بر ضرورت خلع ید از رژیم آخوندی در عراق و تعطیل سفارت آخوندها در بغداد که پایگاه تروریسم و جاسوسی و کانون اصلی ناامن کردن عراق است، تأکید کنم.
عکس العمل هیستریک ملاها درقبال حکم دادگاه استیناف انگلستان وحشت ملاها از مقاومت را بنمایش می گذارد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درخاتمه سخنانش تأکید کرد :
تغییر در ایران در دسترس است. ولی این فقط از طریق مردم و مقاومت ایران محقق خواهد شد.
بنابراین من امروز اعلام می کنم:
1. اتحادیه اروپا باید بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف و محدودیتها و خسارت های ناشی از آن را سریعا برطرف کند.
2. اتحادیه اروپا باید مقاومت ایران برای دمکراسی را برسمیت بشناسد.
3. اتحادیه اروپا باید هرگونه امتیاز دادن، به این رژیم را متوقف کند و تحریمهای همه جانبه علیه این رژیم اعمال نماید.
درآغاز اجلاس پارلمانی « سیاست اتحادیه اروپا درباره ایران و اپوزیسیون ایران» دکتر ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا که ریاست این اجلاس را برعهده داشت، به خانم رجوی خیرمقدم گفت وضمن ابراز اطمینان نستب به پیروزی مقاومت و استقرار آزادی درایران خطاب به رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: امروز شما درحالی در مقراصلی پارلمان اروپا حضور داریدکه با حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان دیگر همه چیز برای شورای وزیران اتحادیه اروپا روشن است. لیست انگلستان پایه نامگذاری غیرعادلانه مجاهدین درلیست اتحادیه اروپا بود و باحذف نام مجاهدین از این لیست. شورای وزیران اتحادیه اروپا باید رسما نام مجاهدین را ازلیست خود حذف کندو به سیاست مماشات درقبال دیکتاتوری آخوندها پایان دهد.
سخنران بعدی این اجلاسیه لردراسل جانستون عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان ازحزب لیبرال و رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا بود . وی در سخنانش گفت: حکم دادگاه انگلستان حکمی کاملا قاطع است. تمام مدارک سری وعلنی بررسی شده و دادگاه حکم قاطع خود را صادر کرده است. اتحادیه اروپا قبل از آن که مجبورشود باید خودش نام محاهدین را از لیست خود حذف کند. لرد راسل جانستون به شجاعت و مقاومت خانم رجوی در پیگری این مسیر درود فرستاد و گفت برای ما موجب افتخاراست که دراین مبارزه عادلانه درکنار مقاومت ایران وخانم رجوی هستیم.
سناتور درک کلاس عضو سنای بلژیک، بیانیه مهمی را که ازسوی اکثریت سنای بلژیک صادر شده و به حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی فراخوان می دهد، قرائت کرد. دراین بیانه اکثریت سنای بلژیک با یاد آوری دو قطعنامه قبلی سنای بلژیک تأکید کرده اند که سنای بلژیک با قاطعیت از دولت بلژیک و اتحادیه اروپا می خواهد که نام مجاهدین به فوریت ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف شود. اکثریت سنای بلژیک اعلام می کند که حمایت از تغییر دموکراتیک نه فقط خواست مردم ایران بلکه ضرورت استقرار صلح و آرمش در منطقه است.
آقای یانوش اونسکویچ نایب رئیس کمیته خارجی پارلمان اروپا طی سخنانی به سیاست های مخرب رژیم آخوندی علیه صلح و آرمش منطقه وجهان پرداخت و گفت : مقاومت ایران همان نیرویی است که برنامه خطرناک اتمی رژیم ایران را فاش نمود و به این ترتیب خدمت بزرگی به جهانیان کرد. وی تأکید کرد نگهداری نام مجاهدین درلیست تروریستی یک سیاست ضد اخلاقی است و اتحادیه اروپا با حذف نام مجاهدین ازلیست خود باید به این سیاست خود خاتمه دهد.
آقای استروان استیونسون، معاون گروه پارلمانی احزاب مردم و احزاب دموکرات مسیخی درپارلمان اروپا و رئیس مشترگ گروه دوستان ایران آزاد درباره اثار وخیم سیاست غیراصولی و فاجعه بار مماشات با آخوندها سخنرانی کردو با ارئه اسنادی در زمینه این معاملات نامشروع غرب با حکومت آخوندی، گفت: رژیم آخوندها یکی از بدکارترین رژیمهای تاریخ است. غرب به خاطر معاملات تجاری و منافع اقتصادی خودش مجاهدین را درلیست گذاشت. اتحادیه اروپا نباید به چنین سیاست وخامت بار وشرم آوری ادامه دهد وبرای خاتمه دادن به این سیاست ضروری است که به فوریت نام مجاهدین را ازلیست خود حذف کند.
آنگاه آقای دیوید وون وکیل برچسته بریتانیایی و دارای رتبه مشورتی که وکالت مجاهدین را در دادگاه عدالت اروپا برعهده دارد گفت : من و همکارم ژان پیراسپیتزر دفاع ازمجاهدین را در دادگاه عدالت اروپا به پیش بردیم و پیروزی رسیدیم. اما این پیروزی نتیجه مشروعیت مقاومت مجاهدین و فعالیتهای آنهاست، درحکم دادگاه استیناف انگلستان تصریح شده است که روند بررسی درمورد مجاهدین متأسفانه فاقد ابتدایی ترین اصول ومعیارهای قضایی بوده واین یک انتقاد بسیار سخت از عملکرد دولت انگلیس هست. دادگاه دستور داده است که لایحه خارج کردن مجاهدین از لیست را ارئه بدهد به نظرما وکلا همین کار باید در اتحادیه اروپا نیز صورت گیرد .
آقای جان لیچ عضو محلس عوام یکی از سی و پنج پارلمانتر شاکی دردادگاه انگلستان درسخنانش گفت: با پیروزی در دادگاه انگلستان گامی بزرک البته درمسیری طولانی برداشته شد. کارما ازجانب بسیاری از احزاب سیاسی اروپا مورد حمایت قرار داشت. درحال حاضر اتحادیه اروپا نیز باید مجاهدین را ازلیست خارج کند وی افزود روزهای رژیم ایران به شمارش افتاده و ما به مبارزه خود تا آزادی ا یران ادامه خواهیم داد.
لردکلارک رئیس سابق حزب کارگر ویکی ازشاکیان برجسته در دادگاه انگلستان سخنران بعدی اجلاسیه پارلمانی بود . وی گفت من از 25سال پیش حامی مقاومت ایران بوده‌ام. ما دراعترض به نقض حقوق بشر درایران از مقاومت برای آزادی حمایت کرده ایم و افتخار این را داشتیم که خانم رجوی را به کنفرانس حزب کارگر دعوت کنیم ویادم هست که شرکت کنندگان درکنفرانس وسیعا از ایشان حمایت کردند. خطاب به اتحادیه اروپا میگویم که قراردادن یک سازمان دموکراتیک درلیست تروریستی خطا است . اتحادیه اروپا باید به این خطا اعتراف کند. این مقاومت به خاطر سیاست غلط مماشات رنج می کشد .ما هم اروپا و هم آمریکا را وادار خواهیم کرد که بگویند این رژیم نامشروع بایدکنار رود .
پائولو کازاکا نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا از پرتقال و رئیس مشترک گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد، ضمن تبریک پیروزی مقاومت ایران در دادگاه انگلستان، به حمله موشکی رژیم آخوندی به شهراشرف اشاره کرد و گفت من همبستگی و همدردی خودم را به خاطر حادثه یی که برای اشرف رخ داده ابراز می کنم. وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید نام مجاهدین را ازلیست خود حذف کند و ما دراین مبارزه با خانم رجوی و مقاومت ا یران همراهیم و یقین داریم که به پیرو زی خواهیم رسید.

سخنران بعدی اجلاس پارلمانی دیوید جونز وزیرسایه درحزب محافظه کار ویکی از سی و پنج پارلمانترشاکی در دادگاه انگلستان گفت: مجاهدین که قربانیان واقعی تروریسم اخوندها بودند بانامگذاری تروریستی مورد بی عدالتی بزرگ قرار گرفتند و من خوشحالم که این بی عدالتی با حکم بالاترین قاضی انگلستان برطرف شد. من خواستار آن هستم که اتحادیه اروپا حکومت قانون را محترم بشمارد و هرچه زودتر به آن چه درلندن اتفاق افتاده توجه کند و بلافاصله نام مجاهدین را از لیست تروریستی خارج کند.
سید احمد غزالی نخست و زیر سابق الجزایر درسخنان خود گفت: من درجلسه دادگاه عدالت اروپا حضور داشتم وکلای نماینده شورای وزیر اتحادیه اروپا گفتندکه لیست اتحادیه اروپا براساس لیست انگلستان بوده است. بنابراین هیچ دستگاه قضایی انگلستان مجاهدین را از لیست خارج کرده است. اتحادیه اروپا اگربه خواهید به قوانین خودش یگانه باشد باید نام مجاهدین را ازلیست خودحذف کند. من شخصا به عنوان رئیس دولت الجزایر مواجهه وبرخور داشتم و آنها به وضوح ازتروریسم درکشور من حمایت می کردند و عامل تروریسم درکشورما ودیگرکشورها هستند. مه به رهبران اتحادیه اروپا می گویم که آیا برای قاطعیت درمقابل این رژیم آیا منتظر یک یازده سپتامبر اتمی هستید؟
فرانسو کلکومبه، قاضی سابق وعضو پیشین مجلس ملی فرانسه، گفت: درحالی که انگلستان به اشتباه خطای خودش پی برده ، زمان آن است که فرانسه نیز به تصحیح اشتباه خودش بپردازد. ماشاهد هجوم 17ژوئن علیه مقاومت ایران در فرانسه بودیم و این کار درچارچوب سیاستت مماشات و به امید واهی مدراسیون آخوند خاتمی صورت گرفت درحالی که خاتمی خودش کسی بود که نوجوانان را به روی میدان های مین می فرستاد. دولت فراسنه به خاطر رفتار گذشته باید ازمقاومت ایران عذرخواهی کند. درحالی که قانون اساسی رژیم ایران وحشتناک وضددموکراتیک است، ما خواستار به رسمیت شناختن مقاومت ایران هستیم.
خانم کاترین نریس نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیالیست فرانسه سخنران بعدی جلسه بود . وی گفت جای خوشوقتی است که این بحث درپارلمان اروپا صورت می گیرد. استمالت وسکوت درقبال جنایات ملایان باید خاتمه یابد. من ازسوی خودم وهمکاران پارلمانتر خود فراخوان می دهم که یک منشور حقوق بشر برای اتخاذ یک مبارزه جدی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر درایران خاتمه داده شود.
لرد کینگ، عضو مجلس اعیان انگلستان از شاکیان حمایت کننده ازمجاهدین در دادگاه انگلستان طی سخنانی گفت ما از اتحادیه اروپا خواستارخارج کردن بلادرنگ نام مجاهدین ازلیست تروریستی هستیم. این کاری شرم آور بود که دولت انگلیس به صورتی خودکامه وخارج ازقانون نام مجاهدین را درلیست ممنوعه گذاشت . اکنون باید حق ملت ایران برای مقاومت و برای تغییردموکراتیک درایران به رسمیت شناخته شود من یقین دارم که تحت رهبری خانم رجوی ما شاهد استقرارصلح و آزادی درایران خواهیم بود.
آقای ژان پیراسپیتزر وکیل برجسته فرانسوی و وکیل مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا طی سخنان کوتاهی گفت من قبل ازهرچیز به خانم رجوی به خاطر سخنرانی عالی ایشان تبریک می گویم . درقبال سیاست استمالت اتحادیه اروپا وباج دادن به ملایان من گفته چرچیل را یادآوری می کنم که گفت مماشاتگران با هیتلر ننگ را پذیرفتند که از جنگ پرهیز کنند، اما بااستمالت هم ننگ وهم جنگ را بدست آوردند. اتحادیه اروپا یاد توجه کند که با نقض حاکمیت قانون، ساختار اتحادیه اروپا را نفی می کند.
آخرین سخنران این اجلاسیه پارلمانی، آقای مایک دوهان رئیس سابق کمسیون خارجه وکمیسیون اقتصاد پارلمان هلند بود. وی در سخنان خود گفت من این افتخار را داشتم که در روز صدورحکم دادگاه انگلستان در پاریس حضور داشتم و به خانم رجوی تبریک گفتم. دراین جا به اعضای برجسته مجلسین انگلستان پیروزی بزرگی را که بدست آورده اند. تبریک می گویم. سیاست مماشات اتحادیه اروپا و آمریکا با رژیم ایران جدا سزاوار سرزنش است. با حذف فوری نام مجاهدین ازلیست ترویستی این سیاست غلط باید به فوریت تغییرکند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/37e76904-79e0-4e1c-9fd0-dddb2fd3fe56"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات