728 x 90

پیام به دانشجویان بپا خاسته دانشگاه تهران

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دانشجویان بپا خاستهٌ دانشگاه تهران درود فرستاد و تأکید کرد خیزش گسترده و دامنه دار دانشجویان که دانشگاه های کشور را یکی پس از دیگری فرا می گیرد, بیانگر خشم و نفرت عموم مردم ایران از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و خواست آنان برای سرنگونی این رژیم نامشروع است. خانم رجوی از دانشجویان و فرهنگیان سراسر کشور و از مردم شریف تهران خواست به حمایت از دانشجویان بپاخاسته برخیزند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خطاب به جامعه جهانی بویژه اتحادیه اروپا گفت در شرایطی که فریاد آزادی از سراسر ایران زمین بگوش میرسد و اعدام های علنی و جمعی ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است مماشات با این رژیم, جز همدستی در سرکوب و پایمال کردن آزادیها و حقوق مردم ایران مفهومی ندارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4378cb1c-8358-4729-9364-178f1c02d1a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات