728 x 90

رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از مرگ اندوهبار ده ها تن از هموطنان، بر اثر سرما و بی‌خانمانی تأثر خود را ابراز کرد

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از مرگ اندوهبار ده ها تن از هموطنان بر اثر سرما و بی‌خانمانی و گازگرفتگی اظهار تأثر کرد و تأکید نمود مقصر ضایعات انسانی فاجعه‌بار هفته‌های اخیر در تهران و استان های مختلف کشور رژیم ولایت فقیه است که از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خدماتی جامعه شانه خالی کرده و بودجه و امکانات کشور را یکسره در مسیر طرح های شوم و جنگ‌افروزانه خود به هدر می‌دهد. مطابق گزارش رسمی پزشکی قانونی، در فاصله16 تا 21 دی ماه، آمار تلفات ناشی از مسمومیت گاز در کشور 68 نفر بوده است. از ابتدای زمستان جاری نیز تنها در استان آذربایجان شرقی، 71 نفر ا ز هموطنان به دلیل گاز‌گرفتگی جان‌سپرده‌اند. در روزهای اخیر هم‌چنین تهران و شهرهای دیگر پی‌درپی شاهد مرگ بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها بوده است که در سرما و گرسنگی هیچ پناهی نیافته‌اند. همزمان در استان های گلستان، مازندران، گیلان، لرستان، کردستان و مناطق دیگر، قطع گاز زندگی عمومی را مختل کرده و در برخی شهرها باعث قحطی نان شده است. خانم رجوی خاطر نشان کرد این واقعیت که با وجود افزایش نجومی درآمد نفت، فقر و گرانی و نابسامانی در کشور تشدید شد‌ه، گواه دیگری از فاز پایانی این حاکمیت پوسیده است. رئیس جمهور برگزینده مقاومت افزود آنچه چپاول و تبهکاری و بی‌داد 28 سال گذشته رژیم ولایت فقیه ایجاد کرده، راه حلی ندارد. به همین دلیل مردم ایران یک صدا خواهان برچیده شدن بساط این حکومت ضدانسانی هستند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران هم‌چنین هموطنان را فرا خواند که از کارتن‌خوابها و مردم محرومی که آخوندها آنها را به صورت محکومان به مرگ در خیابان ها رها کرده‌اند،سرپرستی و حمایت کنند و به خصوص دخترکان معصوم و زنان بی‌سرپناه را از بی‌خانمانی و گرسنگی نجات دهند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e1f38097-7d6c-48fc-a088-4f8514b4b87a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات