728 x 90

خانم مریم رجوی, اذعان رسمی ایالات متحده نسبت به عملکرد تروریستی سپاه پاسداران و نیروی موسوم به قدس را مورد استقبال مردم ایران دانست

22 ارگان و سردمدار سرکوبگر رژیم آخوندی به ویژه نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران ارتجاع به خاطر حمایت از تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی وارد لیست تروریستی شدند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, اذعان رسمی ایالات متحده نسبت به عملکرد تروریستی سپاه پاسداران, نیروی موسوم به قدس , بانک ها, وزارت دفاع و دیگر موجودیتها و سردمداران رژیم آخوندی را مورد استقبال مردم ایران دانست و آن را لازمه متوقف کردن صدور تروریسم و بنیادگرایی به منطقه بویژه مداخلات رژیم آخوندی در عراق و ممانعت از دست یابی این رژیم به بمب اتمی توصیف کرد. خانم رجوی افزود : این یک گواهی آشکار و مقدمه ضروری برای تغییر دمکراتیک در ایران و به زیر کشیدن فاشیسم مذهبی توسط مردم ایران است. تصمیم امروز دولت آمریکا اگر چه با تاخیر طولانی صورت گرفت, اما گواه این حقیقت است که امید بستن به تغییر رفتار رژیم آخوندی و چشم دوختن به مذاکرات با آن هیچ حاصلی جز فرصت دادن به فاشیسم دینی در آستانه کسب سلاح اتمی, ندارد. رئیس جمهور این رژیم بصراحت در مجمع عمومی ملل متحد خواهان هژمونی ملایان در خاورمیانه گردید. خانم رجوی خاطرنشان کرد : فلسفه وجودی سپاه پاسداران حکومت آخوندی- همچنانکه در قانون اساسی رژیم تصریح شده و عملکرد آن در سه دهه گذشته نشان داده است_ حفظ رژیم ولایت فقیه با صدور تروریسم و بنیادگرایی و سرکوب وحشیانه داخلی است. سپاه پاسداران علاوه بر اینکه دست اندرکار تولید سلاح های کشتار جمعی و بمب اتمی است, در سال های گذشته صدها عملیات تروریستی در خارج از ایران انجام داده و در داخل ایران به شکنجه و اعدام ده ها هزار زندانی سیاسی مبادرت کرده است. نقش سپاه پاسداران به عنوان ستون فقرات, پشتوانه و حافظ نظام ولایت فقیه در سال های اخیر و بخصوص پس از روی کار آمدن احمدی نژاد اهمیت فزاینده ای در کلیه ارگان های حکومتی پیدا کرده است. حداقل 14 نفر از وزرای احمدی نژاد و بخش زیادی از معاونان و مشاوران او و سفرا و معاونان وزرا و استانداران و دیگر مقامات این رژیم, از پاسداران هستند. در شورای عالی امنیت, بالاترین ارگان سیاست گذاری رژیم, علاوه بر احمدی نژاد و سعید جلیلی ( دبیر شورای امنیت) که هر دو از سپاه پاسداران هستند, 3معاونت از 6 معاونت دبیرخانه شورای امنیت را, فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل میدهند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران از جمله هزاران شرکت بزرگ و متوسط در اختیار سپاه پاسداران است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود: مقاومت ایران طی 4سال گذشته مداخلات گسترده تروریستی نیروی قدس و سپاه پاسداران رژیم آخوندی در عراق و توسعه شبکه های تروریستی آن و نقش آن را در انتقال تسلیحات و گسترش کشتارهای فرقه یی به دست شبه نظامیان آموزش دیده وتجهیز شده توسط رژیم آخوندها در عراق را بارها افشا کرده است, از جمله , مقاومت ایران در ژانویه امسال لیست اسامی و مشخصات 32هزار تن از حقوق بگیران سپاه پاسداران در عراق را با میزان حقوق ماهیانه و شماره حساب و محل ماموریت آنها در عراق را افشا نمود. رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران از اتحادیه اروپا خواست, نام کلیه ارگان های تروریستی و سرکوبگر رژیم ایران را در لیست تروریستی خود وارد کند و سیاست مماشات و استمالت از ملایان را که در سالیان گذشته بیشترین خدمت را به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و پیشبرد مطامع بنیادگرایانه آن کرده است. کنار بگذارد. خانم رجوی تاکید کرد : شاخص جدیت و قاطعیت در قبال این رژیم, بدور انداختن سیاست استمالت بخصوص احترام به اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و حذف نام مقاومت مشروع مردم ایران از لیست های تروریستی است که بدرخواست رژیم ایران صورت گرفته است. مقاومت ایران پیوسته تاکید کرده است که مماشات با ملایان و مداخله نظامی در ایران راه حل مساله ایران نیست. تنها راه حل تغییر دمکراتیک بدست مردم و مقاومت ایران است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a92cad40-afcd-4150-bb9b-689c58229009"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات