728 x 90

مریم رجوی: آمده‌ام تا صدای معترضانی باشم که هم‌اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند

مریم رجوی
مریم رجوی
مریم رجوی در جریان دیدار از مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ، روز ۴بهمن، در جلسه رسمی گروه اتحاد لیبرال‌ها و دمکراتها شرکت کرد. و پیرامون تحولات مربوط به قیام ایران و ضرورت اقدامات بین‌المللی برای آزادی دستگیر ‌شدگان در جریان قیام صحبت کرد. و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.

مریم رجوی گفت: برای من مایه مسرت است که این‌جا هستم و فرصت آن‌ را دارم که این جلسه را مخاطب قرار دهم. من امروز آمده‌ام تا صدای معترضانی باشم که هم‌اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند.
مردم ایران به خیابانها ریختند و خواستار حقوق بنیادین و نیازهایی شدند که برای سالیان از آن محروم شده‌اند.
آنها به‌وضوح فریاد زدند که از بازی دو جناح به‌اصطلاح مدره و اصول‌گرا خسته شده‌اند. آنها گفتند که یک رژیم آخوندی نمی‌خواهند. آنها یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت می‌خواهند.
آنها نظامی دموکراتیک می‌خواهند که در آن مردم حق انتخاب نمایندگان خود را داشته باشند. نظامی که در آن دولت پاسخگوی مردم باشد.
اعتراضات، شماری از حقایق را برجسته ساخت:‌ جامعه ایران یک وضعیت انفجاری دارد.
مردم ایران خواهان تغییر دیکتاتوری مذهبی هستند. پیام آنها به جهان خارج، بلند و واضح است:‌ هیچ مدره‌یی در درون این رژیم نیست.
این رژیم از درون پوسیده و بسیار لرزان‌تر و ضربه‌پذیرتر از هر زمان دیگر است. تغییر رژیم به‌وسیله مردم ایران و من تأکید می‌کنم به‌وسیله مردم ایران و مقاومت ایران ضروری و در دسترس است.
طی این اعتراضات، ۵۰تن توسط نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدند.
۸۰۰۰تن دستگیر شدند. آیا می‌توانید تصور کنید در کمتر از دوهفته ۸۰۰۰نفر تنها به‌دلیل استفاده از حقشان برای ابراز نظر دستگیر شده‌اند؟
حداقل ده نفر در زندان و زیر شکنجه کشته شده‌اند. گزارش شده که بسیاری مفقود شده‌اند.
جامعه بین‌المللی نباید ساکت بماند. صرف ابراز نگرانی کافی نیست. بی‌عملی اروپا علامت غلطی به دیکتاتوری بیرحم ایران می‌فرستد.
مردم ایران می‌خواهند بدانند که اروپا چه اقدامی در این رابطه می‌کند. آیا همان روال همیشگی خواهد بود؟ اگر نه، قدمهای عملی که باید برداشته شود، چیست؟
مردم ایران سؤال می‌کنند اروپای حقوق‌بشر، آزادی، دموکراسی و حکومت قانون کجاست؟
من امروز آمده‌ام تا از شما برای آزادی معترضان بازداشت شده کمک بخواهم.
من از گروه شما و مجمع پارلمانی شورای اروپا می‌خواهم که کشتار معترضان در زندان را قویاً محکوم کنید.
و از همه دولتهای اروپایی بخواهید دست به اقدامات عملی برای آزادی زندانیان بزنند.
از کمیسر عالی حقوق‌بشر بخواهید که یک کمیسیون تحقیق در مورد دستگیریهای خودسرانه و مرگ معترضان در زندان تشکیل دهد.
خواست‌های من و خواست‌های مردم ایران روشن است:
آزادی فوری زندانیان قیام، آزادی بیان و اجتماعات، لغو سرکوب و حجاب اجباری زنان، همین امروز. بعد از ۳۹سال دیگر کافی است.

نمایندگان محترم،
ما مصمم هستیم که آزادی، دموکراسی و حکومت قانون را به کشورمان بیاوریم. برای سالیان به‌درخواست رژیم، اپوزیسیون اصلی به‌عنوان تروریسم نامگذاری شده بود، اما دادگاهها در اروپا و آمریکا این اتهامات را رد کردند و سازمان مجاهدین پیروز شد.
ما برای تغییر در ایران به‌ مقاومت و قیام مردم ایران متکی هستیم و دخالت خارجی را رد کرده‌ایم. اما از دولتهای دیگر و مشخصاً از کشورهای اروپا می‌خواهیم رابطه خود با رژیم ایران را مشروط به توقف شکنجه و اعدام کنند
پیام من امروز ساده است: در کنار مردم ایران در تلاششان برای آزادی قرار بگیرید.
از دولتهای خودتان بخواهید که یک سیاست قاطع اتخاذ کنند.
تغییر در ایران ضرورت صلح و آرامش در منطقه و صلح و امنیت جهانی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1308f787-a062-4968-9f7e-e6fc4ed05902"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات