728 x 90

هیأت پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی ملاقات و با قیام مردم ایران اعلام همبستگی کرد

دیدار مریم رجوی با هیئت پارلمان اروپا
دیدار مریم رجوی با هیئت پارلمان اروپا
روز پنجشنبه ۲۱دی (۱۱ژانویه ۲۰۱۸) هیأتی از پارلمان اروپا به‌ ریاست آقای ریچارد چارنسکی، نایب‌رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان؛ و با حضور آقای خوزو روداش، عضو کمیته خارجی پارلمان و وزیر دفاع سابق کرواسی با مریم رجوی، در اورسور اواز دیدار و گفتگو کردند.

نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند ما در شرایطی که مردم ایران برای احقاق حقوق خود به‌پا خاسته‌اند، به این‌جا آمده‌ایم تا حمایت و همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا را با مقاومت تحت رهبری شما و با قیام مردم ایران ابراز کنیم و از طریق شما به مردم ایران بگوییم که در مبارزه‌تان علیه رژیم آخوندی در کنار شما هستیم.
مریم رجوی در این دیدار، ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم تأکید کرد برای این رژیم شمارش معکوس آغاز شده است و هیچ گریزی از سرنگونی محتوم ندارد. فریادهای میلیونها جوان در سراسر کشور که خواستار پایان‌گرفتن دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی در ایران هستند، هیچ آینده‌یی برای این رژیم باقی نگذاشته است.
 
مریم رجوی با اشاره به ابعاد دستگیریها و جنایت‌های رژیم آخوندی در زندانها گفت: ادامه معامله و روابط دوستانه با این رژیم، نه تنها نقض پایه‌یی‌ترین ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا خود را مدافع آن می‌داند، بلکه هر گونه سرمایه‌گذاری روی این رژیم رو به سقوط، محکوم به شکست است. وی از مواضع نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی در دفاع از مقاومت ایران علیه نقض حقوق‌بشر در ایران و دفاع از مقاومت قدردانی کرد و آن را پایه مستحکمی برای روابط مردم ایران و مردم اروپا بعد از سرنگونی آخوندها توصیف کرد.
ریچارد چارنسکی در این دیدار گفت: تظاهرات اخیر یکبار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سال‌هاست توسط مقاومت ایران دنبال می‌شود، نشان داد. اظهارات اخیر خامنه‌ای، اذعان به نقش هواداران مجاهدین در اعتراضات اخیر، گواهی دیگری است بر حمایت گسترده مجاهدین در ایران». او همچنین «بر استمرار حمایت خود از شورای ملی مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندها» تأکید کرد.
آقای روداش تأکید کرد: »من همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی در تلاش‌هایشان برای پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران، ابراز می‌دارم. مردم ایران به‌صراحت همه جناح‌های درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادی‌های بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد و باید خواستار آزادی سریع همه معترضان دستگیر شده در چند هفته اخیر شود. سکوت در حالی‌که اعتراض‌کنندگان، تحت شکنجه تا مرگ قرار دارند، غیرقابل قبول است».
 
دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱دی ۱۳۹۶(۱۱ژانویه ۲۰۱۱)
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c2a24194-b271-4bcf-b6e6-f8bd838e7034"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات