728 x 90

قیام‌آفرینان، تاریخچه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با ایران را ورق زدند

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد
 
برگزاری جلسه شورای امنیت درباره ایران و نفس پایان دادن به سکوت درباره ایران و درهم شکستن دیوار ستبر چهار دهه مماشات، ثمره قیام و خون شهیدان و رنج اسیران است چرا که تابه‌حال دولتهای بزرگ جهان به‌سرکوب وحشیانه مردم ما و به‌ اعدام ۱۲۰هزار مجاهد و مبارز، چشم بسته بودند. اما جوانان و مردم قیام‌آفرین، اکنون در نخستین قدم، تاریخچه شورای امنیت و سازمان ملل در رابطه با ایران را ورق زدند. این نشان می‌دهد که جوانانی‌که در خیابانهای ایذه، دورود، تویسرکان، قهدریجان و جوی‌آباد اصفهان و ۷۵شهر دیگر بپاخاستند، می‌توانند و باید تاریک‌ترین صفحه تاریخ ایران را ورق بزنند. هم‌چنان‌که مسعود گفته است: «اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec9278df-e904-46c2-a89e-1eda108880c4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات