728 x 90

خانم مریم رجوی هموطنان را به هوشیاری و آمادگی و همبستگی و همیاری هر چه بیشتر در خصوص زلزله فراخواند

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
در پی وقوع زلزله در تهران، خانم مریم رجوی هموطنان را به هوشیاری و آمادگی و همبستگی و همیاری هر چه بیشتر در این خصوص فراخواند.

شورای ملی مقاومت ایران پیوسته درباره خطرهای هولناک ناشی از زلزله محتمل در کلان شهر تهران و لاپوشانیها و بی‌تفاوتیهای رژیم پلید آخوندی و سیاستهای تبهکارانه و سودجویانه این رژیم در برج سازی و سازه‌های فاقد تضمینهای ایمنی هشدار داده است. هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز و میهن‌پرست نیز بارها خاطرنشان شده ولی رژیم تبهکار ولایت فقیه به چیزی جز چپاول و غارتگری و استمرار سیاستهای تبهکارانه و ضدایرانی نمی‌اندیشد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5e59bf05-3979-4c6d-a385-1c1704598098"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات