728 x 90

پیام مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در استکهلم: دولتهای اروپایی روابط خود با رژیم ایران را به توقف شکنجه و اعدام منوط کنند

مریم رجوی
مریم رجوی
در پیامی به‌تظاهرات ایرانیان و حامیان مقاومت مردم ایران در استکهلم، که در حمایت از دادخواهی زندانیان سیاسی قتل‌عام شده برگزار شد، مریم رجوی کارزار برای این دادخواهی را امری که اکیداً به ‌نقض فاجعه‌بار حقوق‌بشر در اوضاع کنونی مربوط است، دانست.
 


تظاهرات ایرانیان در استکهلم در ۶اکتبر برگزار شد و در آن صدها تن از ایرانیان و هموطنان مقیم سوئد همراه با شماری از شخصیت‌های سیاسی شرکت داشتند.
مریم رجوی در این تظاهرات گفت:‌ قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷چیزی نیست که به‌ تاریخ پیوسته باشد. این جنایت مسأله همین امروز است. مسأله نقض فاجعه‌بار حقوق‌بشر در ایران است. مربوط است به‌ جوانانی که همین امسال آخوندها، چشم‌ آنها را کور کردند یا جوانانی که همین امسال آخوندها دست‌شان را قطع کردند و جوانانی که از ابتدایی‌ترین آزادی‌ها برخوردار نیستند. مربوط است به اعدام‌های هر روزه در سراسر ایران و هزاران نفر که زیر حکم اعدام‌اند. مربوط به زندانیان سیاسی است که پی‌در‌پی شکنجه می‌شوند و از حقوق ابتدایی خود محروم‌اند.
 

زنانی که تحت سرکوب مضاعف هستند، جامعهٴ که زیر ترس و فقر زندگی می‌کند، و جامعهٴ که از حق فعالیت سیاسی محروم است و حق انتخاب آزادانه ندارد.
وی خطاب به‌ هموطنان و حامیان مقاومت گفت:‌ شما با کارزار دادخواهی، رژیم را به‌خاطر بزرگ‌ترین جنایت‌اش هدف قرار می‌دهید.
 

وی هم‌چنین از مردم اروپا خواست که دولتهای خود را مورد سؤال قرار دهند که چرا هم‌چنان به‌ رابطه با رژیمی ادامه می‌دهند که با نسل‌کشی حکومت می‌کند.
مریم رجوی با تأکید بر لزوم تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیق در مورد قتل‌عام سال ۶۷توسط ملل‌متحد از دولتهای اروپایی خواست که ادامه روابط تجاری و دیپلوماتیک خود با استبداد مذهبی را به‌ توقف شکنجه و اعدام منوط کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/85c61408-932e-4276-b37a-b9dd51323f42"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات