728 x 90

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مردم تهران را به ایستادگی و پایداری دربرابر نیروهای سرکوبگر رژیم فراخواند

مریم رجوی
مریم رجوی
در پی یورش وحشیانه یکان ویژه نیروی انتظامی به جوانان در خیاباهای تهران، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در پیامی مردم تهران و به ویژه جوانان و دانشجویان دلیر را فراخواند تا با ایستادگی و پایداری دربرابر نیروهای سرکوبگر رژیم، موج جدید سرکوب و ارعاب خیابانی را در هم بشکنند. خانم رجوی گفت: جوانان به جان آمده‌یی که روی آسفالت خیابان ها شکنجه می‌شوند، زنان شجاعی که با چهره‌های پوشیده از خون به پاسداران اعتراض می‌کنند، و فرزندان مردم ایران که سرو صورتشان آماج چکمه و باتوم کماندوهای ولایت فقیه قرار می‌گیرد، صحنه های درنده خویی رژیمی است که از فرارسیدن پایان کار به وحشت افتاده است. ازهمین روست که آخوندها بهانه‌هایی نظیر مبارزه با بدحجابی، یا مبارزه با معتادان و خلافکاران را کنار گذاشته و صریحاً می‌گویند که برای تأمین امنیت خود به جوانان ایران حمله‌ور می‌شوند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود:پس از برقراری حکومت نظامی در چند شهر کشور در دو ماه گذشته، اکنون با گسیل کماندوهای نقابدار به خیابان ها، سیاست اعلان جنگ رژیم ولایت فقیه علیه جامعه ایران نقطه عطف جدیدی را ازسر می‌گذراند.این آرایش جنگی برای سرکوب فراگیر و مقابله با اوضاع جوشان جامعه یی است که خشم و اعتراض آن علیه حاکمیت آخوندها در تظاهرات خاموشی ناپذیر معلمان، کارگران، دانشجویان و سایر اقشار به پاخاسته نمایان است. آن هم در شرایطی که درسطح بین المللی نیز رژیم ولایت فقیه در پرونده اتمی و بحران ناشی از دخالت ها و جنایتهایش در عراق، در وضعیت پرمخاطره‌یی گرفتارآمده است. خانم رجوی با درود به هموطنان و به ویژه دانشجویان و زنان آزاده ایران که در روزهای اخیر در میدان رضایی‌های تهران، و هم‌چنین در نقده، تبریز، ارومیه و مشهد و نیز در دانشگاه های بندر عباس و علامه تهران به اعتراض علیه رژیم برخاسته‌اند،از هموطنانمان در سراسر کشور و به خصوص از جوانان شجاع ایران خواست که حرکت های اعتراضی خود را با همبستگی و پایداری گسترش دهند و به حکومت نامشروع و رو به زوال آخوندها امان ندهند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت تأکید کرد: استبداد فرتوت مذهبی رفتنی است. پایداری ملی برای نیل به آزادی، با تکیه به مقاومت سازمانیافته وجایگزین مردم سالار ودموکراتیک،پیروزمی شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/75941c9a-9deb-4b8d-a701-6e92a7857840"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات