728 x 90

رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران به معلمان بپاخاسته کشور درود فرستاد و از عموم جوانان, دانش آموزان و دانشجویان خواست به حمایت آنها بشتابند

خانم مریم رجوی
خانم مریم رجوی
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران به معلمان بپاخاسته کشور درود فرستاد و از عموم جوانان, دانش آموزان و دانشجویان خواست به حمایت آنها بشتابند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت اعتراضات دامنه دار معلمان طی ماه های اخیر همچنانکه, خیزش صدها هزار کارگر در روز جهانی کارگر, قیام مردم اقلید, تظاهرات و اعتصابهای دانشگاه های مختلف کشور بویژه دانشگاه شیراز و پلی تکنیک و صدها حرکت اعتراضی کوچک و بزرگ در هفته های اخیر همه از اراده عموم مردم ایران برای تغییر دیکتاتوری قرون وسطایی حاکم بر ایران خبر می دهد. خانم مریم رجوی افزود این خیزش های بزرگ یک بار دیگر نشان می دهد که معامله قدرت های خارجی با این رژیم هیچ مشروعیتی ندارد و هر گونه سرمایه گذاری بر روی آن محکوم به شکست است. خاطرنشان می شود که روز سه شنبه هزاران تن از معلمان تهران و شهرهای سراسر کشور در خیابان های اطراف مجلس آخوندی اجتماع کرده و شعارهای ضدحکومتی سردادند. این تجمع در حالی صورت گرفت که نیروهای سرکوبگر, تمام تدابیر ضروری را برای ممانعت از برگزاری آن بعمل آورده بودند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6a391d9e-0c83-4069-80f4-8f8fd0c16c73"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات