728 x 90

مسعود رجوی - فراخوان به اعتراض و قیام هرفرصت هرزمان هرمکان – ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۲

گزیده پیام مسعود رجوی:

فراخوان به اعتراض و قیام هر فرصت، هر زمان، هر مکان

پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران مسعود رجوی -۲۶اردیبهشت ۹۲

 

هموطنان،

جوانان دلیر و اشرف‌نشان،

مؤسسان چهارم ارتش آزادیبخش ملی در داخل میهن اشغال شده،

مرحله سرنگونی رژیم منفور ولایت فقیه، واقعی و جدی است. بیش از حدّ به درازا کشیده است. به لطف جنگ و استمالت و «امدادهای غیبی » استعماری، که جنبش مقاومت خلق را به بند کشید.

اکنون باید در هر فرصتی آماده قیام بود.

زمان و لحظه مناسب برای برخاستن فرا می‌رسد.

بحران و نارضایتی جوشان از «پایین» جامعه به «بالا» رسیده و سر ریز شده است. پایینی‌ها که مردم ایران باشند این رژیم را نمی‌خواهند. بالاییها که آخوندهای شقه شقه‌ٔ حاکم باشند، درمانده‌اند و دیگر نمی‌توانند سرجمع عمل کنند.

خامنه‌ای دیکتاتور خون آشام، با رگبار اعدام های روزمره در خفا و علن، می‌خواهد با رعب و وحشت، ما را از حرکت باز دارد. از این طریق «ناخدای استبداد در محیط توفان‌زا» می‌خواهد کشتی در هم شکسته نظام را از غرق شدن برهاند...

 

در عصر کبیر آگاهی و ارتباطات، خلقها با پیشتازان پاکباز خود به میدان آمده‌اند تا راه را ادامه دهند.

دنیای ارتجاع و بهره کشی باید پایان یابد. گفته بودیم که حرف آخر را خلق اسیر و پیشتازان در زنجیرش می‌زنند.

بر زنجیرهاست که از هم بگسلد.

بر شب تیره و تار است که مغلوب آفتابکاران شود. شب تیره و تار استبداد و ارتجاع که ایران‌زمین را در برگرفته و خلق ما را اسیر کرده است.

در هر فرصتی به اعتراض و قیام برخیزید. با تمام توش و توان، هر زمان، هر مکان....

 

مرگ بر اصل ولایت فقیه

زنده باد ارتش آزادیبخش ملی

رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران، ضامن پیروزی محتوم خلق ماست

مسعود رجوی

۲۶اردیبهشت ۹۲

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات