728 x 90

مسعود رجوی - آزادی مسعود رجوی از زندان شاه - فیلمی از ۳۰ دی ماه ۱۳۵۷ - تهران مقابل زندان قصر

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/12213207-39af-4b9f-801d-49ae5b61ad9d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات