728 x 90

گزیده‌یی از سخنان مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران - پخش در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس‎


مسعود رجوی:
مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می‌زند و می‌خروشید، آنجایی که حق در کار باشه، با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم. از همه چیز می‌گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم.
هیچ چیز ندارم. مگر وطنم رو که جلوی چشمانم دارم و ما در سال ۵۰، در همان بیدادگاه‌های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدق ایم.
چهل و اندی سال از آن روزی که مصدق این کلمات رو می‌گفت می‌گذره و ربع قرن ۲۵سال از آن روز که در بیدادگاههای نظامی شاه ما هویت سیاسی خودمان را معرفی کردیم.
و حالا جای آن دارد که با استناد به کهکشان بیکران یکصد هزار جاودانه‌فروغ آزادی به مصدق که چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانه‌ای بود، مقاومت برای آزادی و استقلال ملی چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانه‌ای در میان فرزندانش بود بگوئیم:‌ نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می‌شود. نگاه کن من از ستاره سوختم. لبالب از ستارگان شب شدم و نگاه کن ما به کجا رسیده ائیم؟ به کهکشان به بیکران به جاودان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9b6db1d5-53f3-4c41-9aeb-27228382bafa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات