728 x 90

مریم رجوی: به یاد شهیدان ۱۹فروردین ۱۳۹۰در شهر اشرف

19فروردین 1390
19فروردین 1390

در هفتمین سالگرد حماسه فروغ اشرف در ۱۹فروردین ۱۳۹۰ به‌ ۳۶مجاهد دلیر و سرفرازی که در این نبرد نابرابر جاودانه شدند، ادای احترام می‌کنم.

در پی حمله وحشیانه مزدوران ولایت فقیه در عراق به اشرف، ۳۶مجاهد دلیر به‌شهادت رسیدند و تعداد زیادی مجروح شدند. آنها با دست‌خالی در برابر هجوم زرهی‌ها و هاموی‌هایی که از روی تن‌های خسته مجاهدین عبور می‌کرد، در رویارویی با قوای سراپا مسلح دولت دست‌نشانده ولایت فقیه در عراق، پرچم آزادی ایران را برافراشته نگه‌داشتند.
سلام بر خواهران عزیز و شهیدم؛ آسیه رخشانی، فاطمه مسیح، مرضیه پورتقی، نسترن عظیمی، فائزه رجبی، مهدیه مددزاده، شهناز پهلوانی و صبا هفت برادران.
قهرمانانی که از همان روز، با رزم و پاکبازی خود، پیشاپیش هزار زن قهرمان، بنای شورای مرکزی جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیاد گذاشتند. 
و سلام بر برادران عزیز و شهیدم؛ حسن اوانی، جعفر بارجی، محمدرضا یزدان دوست، غلامرضا تلغری، احمد آقایی، مرتضی بهشتی، علی اکبر مددزاده، قاسم اعتمادی، ناصر سپه پور، محمدرضا پیرزادی، امیر مسعود فضل‌اللهی، حسین احمدی، زهیر ذاکری، حنیف کفایی، محمد قیومی، خلیل کعبی، سعید چاووشی، مسعود حاجیلویی، سعید رضا پورهاشمی، ورقا سلیمانی، بهروز ثابت، فریدن عینی، ضیاءالله پورنادر، مهدی برزگر، مجید عبادیان، علیرضا طاهرلو، بهمن عقیقی و منصور حاجیان.
شعله‌های یاد و نام یکایک آنها در تاریخ مقاومت و آزادی ایران همواره زنده خواهد بود و آتشی که فداکاری آنها در ‌جانها و وجدانها برافروخت فروزان خواهد ماند؛ تا روزی که مردم ایران روی خجسته آزادی را ببینند.

برگرفته از سایت مریم رجوی

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات