728 x 90

کتاب جدید راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی - منتخبی از پیام‌ها و سخنرانی‌های مریم رجوی

راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی- منتخبی از پیام‌ها و سخنرانی‌های مریم رجوی
راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی- منتخبی از پیام‌ها و سخنرانی‌های مریم رجوی

کتاب راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی

منتخبی از پیام‌ها و سخنرانی‌های مریم رجوی در تظاهرات ایران آزاد و گردهمایی‌های مقاومت در اشرف۳- خرداد و تیر۱۳۹۸

کتاب راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی، مجموعه سخنرانی‌های مریم رجوی در جریان برگزاری گردهمایی‌های سالانه مقاومت ایران در اشرف۳در تیرماه ۱۳۹۸است. این گردهمایی‌ها به مدت ۵روز، با شرکت ۳۵۰تن از شخصیت‌های سیاسی و قانونگذاران از ۴۷کشور جهان در اشرف۳در آلبانی برگزار شد.
علاوه بر گردهمایی‌های اشرف۳، همزمان، تظاهرات بزرگی در ۵شهر جهان (بروکسل، واشنگتن، برلین، استکهلم و لندن) با شرکت ایرانیان آزاده برگزار شد. مریم رجوی پیام‌هایی خطاب به تظاهر کنندگان از طریق ویدئو کنفرانس ارسال کرد. منتخبی از این پیام‌ها در ادامه این کتاب از نظرتان می‌گذرد.