728 x 90

پیام مریم رجوی به کنفرانس اعلام حمایت اکثریت اعضای کنگره از قطنامه۳۷۴ برای ایستادن در کنار مردم ایران برای آزادی

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

مریم رجوی: مردم ایران بیش از همیشه به نبرد خود برای آزادی مصمم هستند

ایرانیان آزاده
قانونگذاران عزیز،

به همه شما به‌خاطر حضور در این کنفرانس که در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و حسابرسی از استبداد دینی حاکم بر ایران که اصلی‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان امروز است، درود می‌فرستم.
در ابتدا مایلم از نمایندگان، تام مک کلینتاک و برد شرمن به‌خاطر نقش کلیدیشان در پیشقدم‌شدن برای قطعنامه ۳۷۴ تشکر کنم.
قطعنامه‌یی که امروز مورد حمایت اکثریت دو حزبی نمایندگان کنگره قرار گرفته، تبلور حمایت مردم آمریکا از خواسته مردم ایران برای یک ایران آزاد، یک جمهوری بر اساس آرای مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملیتها و یک ایران غیراتمی است.
مبارزه ما نه برای کسب قدرت، بلکه برای محقق کردن آرزوهای مردم ایران است.
مردم ایران علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ مبارزه کرده‌اند. آنها یکی را سرنگون کردند و به مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندها برای دستیابی به آزادی ادامه می‌دهند.
آنها پشتگرم هستند که یکی از اهدافشان برای یک جمهوری بر پایه جدایی دین و دولت توسط این قطعنامه مورد حمایت قرار گرفته است.
مردم ایران از این‌که نمایندگان مردم آمریکا صدای آنها را می‌شنوند، پشتگرمی خواهند گرفت.
بگذارید تأکید کنم که مردم ایران بیش از همیشه مصمم هستند که به نبرد خود برای آزادی ادامه بدهند.

آنها با تقدیم ۱۲۰هزار شهید قیمت سنگینی پرداخته‌اند. ما می‌خواهیم که مردم ایران بتوانند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کنند.
مردم ایران در جریان قیامهای آبان و دی ۹۸، عزم جزم خود را برای تغییر رژیم، به نمایش گذاشتند. مردم و مقاومت ایران نشان داده‌اند که سرکوب و جنایات آخوندها نتوانسته شعله‌های آزادیخواهی در ایران را خاموش کند و در آینده هم نمی‌تواند.
امروز میهن ما، ایران، در شرابط خطیری به سر می‌برد. استراتژی منطقه‌یی رژیم به بن‌بست رسیده است. فساد سراپای رژیم را فراگرفته و مردم ایران به‌خوبی می‌بینند که علت رنج و فقری که با آن مواجه‌اند، چپاول و غارت سرمایه‌های میهن ما توسط رژیم آخوندیست. آخوندهای تبهکار راهی برای خروج از بحران سرنگونی ندارند.
در مواجهه با چنین بحرانهای عظیمی، خامنه‌ای و روحانی تلاش کردند از فاجعه کرونا به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند تا خشم مردم و شکست‌های بین‌المللی و منطقه‌یی‌شان را بپوشانند. آنها هم‌چنین می‌خواستند شعله‌های سرکش قیام آبان با ۱۵۰۰شهید محو شود.
در حالی‌که در همه جهان دولتها و پارلمانها در کنار مردم برای مقابله با پاندمی کرونا قرار دارند، در ایران رژیم و کرونا، علیه مردم ایران متحد هستند.
به‌همین دلیل رژیم از صرف حداقل بودجه و به‌کارگیری امکانات برای مقابله با این بحران خودداری کرد. در شرایطی که مردم زیر شدیدترین فشارها بودند رژیم منابع مالی را به‌جای کمک به مردم، به نیروهای شبه‌نظامی‌اش در منطقه اختصاص داد. اقداماتی که موجب شده نزدیک به ۵۳هزار نفر از هموطنان ما به کام مرگ بروند. مرگ‌هایی که قابل اجتناب بود.
من بسیار خوشحالم که اکثریت قانونگذاران، فعالیت‌های تروریستی رژیم آخوندی و استفاده‌ از به ‌اصطلاح هیأت‌های نمایندگی و دیپلمات‌تروریستها را محکوم کرده‌اند.
مقاومت ایران از فراخوان اکثریت نمایندگان به حسابرسی از رژیم آخوندی و اتخاذ اقدامات قاطع مانند بستن مراکز جاسوسی و تروریسم آنها در اروپا، از جمله در آلبانی استقبال می‌کند.
مردم ایران از حمایت قانونگذاران، از حق آنها برای خیزش و قیام علیه یک رژیم سرکوبگر و فاسد دلگرم می‌شوند.

اکنون زمان آن رسیده است که فعالیت‌های مزدوران و نهادهای رژیم در آمریکا تحت هر عنوانی متوقف شود.
مقاومت ایران از دیرباز تأکید کرده، خواهان احیای شش قطعنامه شورای امنیت ملل ‌متحد علیه این رژیم و تمدید تحریم‌های بین‌المللی علیه هر گونه معامله تسلیحاتی با آن می‌باشد.
قرار گرفتن منتخبان مردم آمریکا در کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای رهایی ایران از بیش از ۴۰ سال کشتار و سرکوب و فقر و تروریسم شایان تقدیر است و نشانه همبستگی عمیق بین مردم آمریکا و ایران است.
از شما متشکرم.

برگرفته از سایت مریم رجوی