728 x 90

پیام مریم رجوی به جلسه پارلمان ایتالیا در حمایت از قیام مردم ایران

 پیام مریم رجوی به جلسه پارلمان ایتالیا
پیام مریم رجوی به جلسه پارلمان ایتالیا

روز سه‌شنبه ۱۰دسامبر کنفرانسی در مجلس ایتالیا با حضور شماری از نمایندگان مجلس ایتالیا و شخصیت‌های آزاده و اشرف‌نشانها در همسبتگی با قیام مردم ایران برگزار کردند.

مریم رجوی طی پیامی خطاب به این جلسه گفت:

نمایندگان محترم پارلمان ایتالیا
از توجه و حمایت شما از مقاومت و قیام مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی سپاسگزارم.
قیام مردم ایران که از ۲۴آبان‌ماه، هم‌زمان در صدها شهر کوچک بزرگ در سراسر کشور آغاز شد، قیامی برای ‌آزادی و دموکراسی است.
در شرایطی که آخوندها حق حیات مردم ایران را وسیعاً مورد تعرض قرار داده و تاکنون ۱۲۰هزار نفر از مخالفان سیاسی را اعدام کرده‌اند، در اوضاعی که رژیم ولایت فقیه حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه و کشورشان را از آنها سلب کرده است و انتخابات آزاد یک افسانه است،
مردم ما به‌ همان کاری رو آورده‌اند که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ذکر شده است. یعنی «به‌عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار» برخاسته‌اند.
رژیم آخوندی که سراپا در وحشت فرو رفته است،‌ پاسخ اعتراضهای مردم را با کشتار بیش از هزار نفر از قیام‌کنندگان که دهها نفر آنان نوجوان کمتر از هیجده سال و حتی دختر بچه‌های سیزده ـ چهارده ساله‌اند و دست کم ۱۲هزار دستگیری داده است.
شمار واقعی شهیدان قیام از هزار نفر بسیار بیشتر است. اسامی بیش از ۴۰۰تن از آنان تاکنون توسط مقاومت ایران منتشر شده است. رژیم اجساد را تحویل خانواده‌ها نمی‌دهد، از برگزاری مراسم بزرگداشت جلوگیری می‌کند.
کشتار آبان۹۸ یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های قرن بیست و یکم است.
با این‌ همه متأسفانه دولتهای اروپا تاکنون پاسخ مناسبی به این همه کشتار و دستگیری نداده‌اند. این سکوت و بی‌عملی از سوی رژیم ایران چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می‌شود.
-اتحادیه اروپا باید مماشات و هر گونه ملاحظه و مراعات در مورد این رژیم را کنار گذاشته و خواهان توقف فوری کشتار و دستگیریها شوند. اگر رژیم سرپیچی کرد باید بی‌گفتگو ماشه تحریم‌های شورای امنیت را بچکانند.
- رژیم با انواع ترفندها تلاش می‌کند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. سازمان ملل باید سریعاً هیأت‌های تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان و زندانیان را به ایران بفرستد.
-شورای امنیت باید سردمداران رژیم را به‌خاطر این‌ همه سرکوب و خون‌ریزی، جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار بگیرند.
-من، هر دو مجلس ایتالیا، دولت این کشور، اتحادیه اروپا و همه جهان را فرامی‌خوانم که مقاومت و قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه را به‌رسمیت بشناسند.
یک ایران آزاد، دمکراتیک، نه تنها خواست مبرم مردم ایران بلکه لازمه صلح و امنیت در منطقه و جهان است.
از همه شما متشکرم