728 x 90

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

خانم مریم رجوی
خانم مریم رجوی

درس اول، درس آزادی و پرداختن بهای آزادی است

دانش‌آموزان، دانشجویان، آموزگاران و استادان شریف، نسل بپا خاسته برای دانش و آزادی!
با گرامیداشت خاطره تابناک دانشجویان و دانش‌آموزانی که در قیامهای ۱۴۰۱ و ۹۸ جان باختند یا در زندانهای خامنه‌ای شکنجه شدند و با گرم‌ترین درودها به نسل پرشوری که پرچم مقاومت و فداکاری نسل میلیشیا و جوانان و نوجوانان مجاهد در ۴دهه اخیر را محکم و استوار در دست می‌فشارد.
در سال تحصیلی ۱۴۰۲ مثل هر سال درس اول، درس آزادی و پرداختن بهای آزادی است. خوشا دانش‌آموزان و دانشجویان شورشگر که در این سال دفتر سرنوشت ایران و ایرانی را که با قلم مستبدان و مرتجعان از اندیشه واهی و کلمات ناامیدی و ناتوانی پر شده بود، با خون شستشو دادند و واژه‌های سرخ‌فام آزادی و انقلاب و رهایی از استبداد و ستم و بهره‌کشی را در آن به‌ثبت رساندند.

 

نهادهای سرکوب و کنترل علیه دانشجویان

در سال گذشته دانشجویان در حداقل ۲۰۴ دانشگاه و دانش‌آموزان در حداقل ۱۷۷۶ مدرسه به قیام برخاستند و جنبش سراسری را گسترش دادند. حضور این همه دانشجو و دانش‌آموز در قیام‌ها زلزلهٔ در ارکان دیکتاتوری پوسیده ولایت فقیه ایجاد کرد. تأسیس نهادهای متعدد سرکوب و کنترل در دانشگاهها، تخصیص سهم عمده‌یی از پذیرش دانشگاهها به عناصر بسیجی یا به‌اصطلاح ایثارگر و خانواده‌های آنها و سایر طرح‌های عظیم، پرهزینه و طولانی‌مدت رژیم برای خاموش‌کردن مراکز آموزشی یک‌باره بی‌اثر شد.
در بهمن‌ماه گذشته، رئیسی جلاد در نامه محرمانه‌یی به شورای عالی امنیت رژیم اعلام کرد که مجاهدین و مخالفان نفوذ گسترده‌یی در دانشگاههای کشور دارند و آن را سرزنش کرد که «با توجه به حجم تهدیدات، توقع بیشتری وجود دارد».
در آذر ماه، وقتی که خروش دانشجویان و دانش‌آموزان کاخ ستم و سرکوب را می‌لرزاند، رژیم شتاب‌زده آیین‌نامه انضباطی جدیدی شامل ۴۰۰ ماده و بند و تبصره برای تشدید کنترل و ارعاب دانشجویان ابلاغ کرد. شمار انبوهی از دانشجویان دستگیر یا اخراج و تعلیق شدند و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همه جا در تعقیب جوانانی بودند که آنها را لیدر قیام‌ها می‌نامیدند.
حال آن‌که خیزش‌های انقلابی خود به دانشگاه تربیت پیشتازان و فرماندهان قیام به‌خصوص از میان دختران آگاه و رزم‌آور تبدیل شده است.
دانشگاههای محل تحصیل نسل بی‌شمار مجاهدان و مبارزان که در کشتارهای دهه ۶۰ و قتل‌عام ۶۷ امتحان صدق و پاکبازی دادند، نه خاموش نمی‌شود و نه هرگز از نبرد برای سرنگونی رژیم دست بر می‌دارد.

 

نقش پیشتاز دختران دانشجو و دانش‌آموز

نقش‌آفرینی دختران دانش‌آموز و دانشجو در صف مقدم قیام‌ها که جهانی را به تحسین و شگفتی واداشت، مایه شکست و وحشت بی‌انتهای خامنه‌ای و سپاه پاسدارانش شده است. در عین‌حال این، چشم‌انداز فرخنده قیامی را نشان داده که به واسطه حضور پیشتازانه زنان، پویا و بالنده است و قیام‌ها را به سرنگونی قطعی رژیم و دگرگونی مناسبات اجتماعی سوق می‌دهد.
به این دلیل است که آخوندها یک روز و یک ساعت هم از توطئه‌چینی و سرکوب علیه دانشگاهها و مدارس و نسل جوان ما دست نمی‌کشند. پرونده‌سازی جریان‌وار برای دانشجویان و اخراج استادان دانشگاهها آن‌هم به نام خالص‌سازی دانشگاهها در شمار این سرکوبگریهاست. اما این به‌اصطلاح خالص‌سازی که از طرح‌های دوران پایانی رژیم است، از واقعیت عظیمی خبر می‌دهد که حرکت جامعه به سوی پاکسازی ایران از تمامیت رژیم است.

 

راه، انقلاب است و آزادی

امروز نه فقط کشتن آزادی‌ها بلکه محروم‌سازی دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان توسط رژیم، از انگیزه‌های نسل جوان ایران برای اعتراض و قیام و سرنگونی است.
اعتراض به وضعیت حدود هفت میلیون کودکی که زیر فشار غارتگریهای رژیم به کار و بیگاری کشانده شده‌اند، اعتراض به سیاست ویرانگری که سبب بازماندن چند میلیون کودک و نوجوان از تحصیل شده است، اعتراض به وضعیت خردسالانی که در دهه سوم قرن ۲۱ ناچارند در مدارس کپری یا «زیر آفتاب و روی پیت حلبی» درس بخوانند و اعتراض به شرایط زندگی دردناک معلمان و استادانی که به فقر و ناداری کشیده شده‌اند.
جوانان به جان آمده، فریادشان این است که فقر، فساد، گرونی می‌ریم تا سرنگونی؛ یعنی که ارتش میلیونی جوانان فرودست اما آگاه و رزمنده راه را یافته‌اند.


راه، انقلاب است و آزادی

راه، کانون شورشی و ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است و این راهی است که به‌دلیل پرداخت بهای سنگین و خونین آن، بی‌شک به پیروزی و آزادی می‌رسد.
سلام بر دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان ایران
پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران

 

برگرفته از سایت مریم رجوی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/44929079-ca65-41f2-9db1-305e3ff572a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات