728 x 90

نسل بپاخواسته و تشنه آزادی

از سخنان مریم رجوی در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس – ۹تیر ۹۷

یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی بپاخاسته است. قیام‌آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌یی گشوده‌اند.
برخیزید و در این راه قدم بگذارید! دست‌های خود را در دستهای آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ بدهید و حاضر بگویید.
دیدید که ورزنه‌یی‌ها ورودی شهر را در اختیار گرفتند، کازرونی‌ها خیابانها را در اختیار گرفتند، و راننده‌ها و کامیون‌داران جاده‌ها را در اختیار گرفتند.
و دیدید که جوانان تهران در لاله‌زار و فردوسی و شوش و ملت و اکباتان با چه روحیه و شجاعتی خیابانها را سنگربندی کردند و با مزدوران وحشی مقابله کردند؟‌
این‌، نبرد ملت ایران، برای در اختیار گرفتن تمام کشور و برای پس‌گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات