728 x 90

آماده‌باش شورشگران برای آتش و قیام و سرنگونی نظام به دست مردم و مقاومت ایران، خامنه‌ای کلان بازنده استراتژیک در تله افتاد، پس از ۶ماه در یک نقطه‌عطف داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی پرده کنار رفت و سر مار بیرون زد، اما با فضیحت حداکثر به سنگ خورد

مسعود رجوی - ۲۶فروردین ۱۴۰۳

آماده‌باش شورشگران برای آتش و قیام و سرنگونی نظام به دست مردم و مقاومت ایران

خامنه‌ای کلان بازنده استراتژیک در تله افتاد

پس از ۶ماه در یک نقطه‌عطف داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی پرده کنار رفت و سر مار بیرون زد

اما با فضیحت حداکثر به سنگ خورد

گفته بودیم این جنگی است که دامن رژیم را هم خواهد گرفت و چنین شد

ثابت شد خامنه‌ای و دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران بانی و یک‌طرف اصلی این جنگ است

باز هم باید تأکید کرد زمان وصول قیمت از خامنه‌ای فرا رسیده است

اکنون میزی که برای فرار از قیام و بقای نظام و عبور از انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع چیده بود

درهم ریخته و بر سرخودش فرو می‌شکند

پس از نقطهٔ عطف و مرحله جدید در جنگی که رژیم ولایت فقیه قبل از هر چیز

به‌عنوان سرپوش اختناق و سدی در برابر قیام به آن نیاز دارد

مانند نخستین ماه جنگ خطاب به سازشکاران داخلی و مماشاتگران خارجی دوباره تکرار می‌کنیم

مردم ایران می‌خواهند که این یکی شاه‌سلطان‌ولایت (خامنه‌ای)

مانند دیکتاتورهای پیشین محمدعلیشاه و رضا شاه و محمدرضا شاه گورش را گم کند

انقلاب دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک به دست توانای مردم ایران پیروز می‌شود

پیام آقای مسعود رجوی - ۲۶فروردین ۱۴۰۳

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2d4217e9-d1a8-4ea5-9a1a-611454797028"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات