728 x 90

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده: یاد یاران شهید خود در قیام آبان۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و عکس شهیدان قیام را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه، نصب کنید.