728 x 90

مسعود رجوی: ظریف در دیپلماسی آن روی سکهٔ جلاد قاسم سلیمانی

مسعود رجوی - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مسعود رجوی- ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

ظریف وزیر خارجهٔ ولایت فقیه اذعان کرده است که
«من دیپلماسی را بیشتر هزینه کردم برای میدان»
نقطه عزیمت هر چه باشد بهتر از این نمی‌توانست
به ماله‌کشی خود در میدان جرم و جنایتهای نظام اذعان کند
او در دیپلماسی آن روی سکهٔ جلاد قاسم سلیمانی بوده‌ اما
در پایان دورهٔ وزارت از ترس مکافات به آکروباسی روی آورده
و تلاش می‌کند همه چیز را از گردن خود باز کند و به گردن
همزادش سردژخیم به‌هلاکت رسیده قاسم سلیمانی بیندازد
آن هم در زمانی که خامنه‌ای دست خود را در انتخابات
از طریق نمایندگانش در مجلس ارتجاع
با دعوت از رئیسی رو کرده است
شکاف و شقه در حاکمیت آخوندی مهار کردنی نیست
این علامت احتضار و از لرزه‌های سرنگونی است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d19037f1-e516-45ca-a21e-b63d0909b863"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات