728 x 90

مسعود رجوی: سیلهای وحشتناک، دعاوی «دانش بنیان» خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی: باز هم همگان به چشم می‌بینند که سیلهای وحشتناک، دعاوی «دانش بنیان» خامنه‌ای را به بهای درد و رنج و خسارت عظیم ملت ایران با خود می‌برد.

جواب این همه آب، آتش بر سرتاپای رژیم است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2fff448d-534c-4c67-8a1e-12a233325a18"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات