728 x 90

مسعود رجوی: سوخته‌جان از گزارشها و وضعیت زلزله‌زدگان در خوی

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی: سوخته‌جان از گزارشها و وضعیت زلزله‌زدگان در خوی با همدردی و استدعا از هموطنان در سراسر ایران برای کمک رساندن به مردم بی‌پناه خوی در زلزله و برف و سرما بی‌پتـو و بـی نـان و سرپنـاه

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e6c35713-7844-40e2-b370-e77f4fd1bb00"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات