728 x 90

مسعود رجوی: سنندج و سقز نباید تنها بمانند، از ایستادگی زنان و جوانان جنگاور در سنندج باید درس گرفت

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی: سنندج و سقز نباید تنها بمانند. از ایستادگی زنان و جوانان جنگاور در سنندج باید درس گرفت. جوانان شورشگر در شهرهای دیگر به یاری برمی‌خیزند. رژیم باید حساب یکایک خون‌ریزی‌ها و جنایت‌هایش را پس بدهد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/35c8f75f-75a2-4ad9-88c8-c0208b0d5809"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات