728 x 90

مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع باید در برابر عدالت قرار گیرند

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع که مردم را به‌قتل‌عام و کشتار تهدید می‌کنند باید لیست‌گذاری و در برابر عدالت قرار بگیرند.

پرسنل مردمی ارتش باید با سلاحها و تجهیزات خود به مردم بپیوندند و حساب سرکردگان جنایتکار تحت‌امر خامنه‌ای را برسند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f8f0ed30-421f-46c9-8ad9-84577cfa4edb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات