728 x 90

مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر ملکی + فیلم

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر ملکی

مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر ملکی

استاد فرزانه سر به‌پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی.

سرپرست بزرگترین دانشگاه ایران در قفای آزادی ۴۰سال با کوله‌بار درد و رنج طی طریق کرد.

شورشگری ستایش‌انگیز، بدون چشمداشت و بدون جایزه و هر گونه بزرگداشت

باشد تا دانشجویان و مردم و تاریخ ایران قضاوت کنند.

در ۲۷خرداد ۱۳۶۰ سومین و آخرین قسمت مقاله دکتر ملکی دربارهٔ کودتای فرهنگی خمینی

و بستن دانشگاهها و مراکز علمی کشور در نشریه مجاهد در صفحات شورا منتشر شد

طولی نکشید که بعد از شروع عصر اعدامها در ۳۰خرداد او را در ۱۲تیر۱۳۶۰ دستگیر کردند

از آن روز با شکنجه و زندان و با اذیت و آزار در عین بیماری سفری ۴۰ساله آغاز کرد

او پیروز و رستگار و جاودانه شد.

یاد استاد آزاده را در ۱۶ آذر روز تاریخی قیام دانشجویان گرامی بدارید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1998d31f-b138-4a86-aeae-a40e0120bc00"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات