728 x 90

مسعود رجوی: در وداع ”پلنگ“ پیش‌کسوت پرکشیده رحمان کریمی آموزگار نویسندگان و شاعران نسل انقلابی جوان

مسعود رجوی - ۱۷ اسفند
مسعود رجوی - ۱۷ اسفند

مسعود رجوی - ۱۷ اسفند

 

مسعود رجوی - ۱۷اسفند ۱۴۰۰

در وداع ”پلنگ“ پیش‌کسوت پرکشیده رحمان کریمی

آموزگار نویسندگان و شاعران نسل انقلابی جوان

آن که با کلمات آتشین به خائنین گفت: «پیرم اما پلنگم»

سال گذشته در همین ایام نوشت: «به یاد دارم که بعد از کودتای ننگین ۲۸مرداد ۱۳۳۲، چه ولوله و هیجان سخت عصبی و خشمگینانه بدنه حزب توده و سازمان جوانان که خود عضو آن بودم و سازمان نظامی آن را فراگرفت و در هم پیچید که چرا حزب توده با آن همه ادعا که کودتا را با کودتا پاسخ می‌دهیم، در روز موعود با بی‌عملی فلج شد؟

این پرسش مقدرتا به کادرها و هواداران و مردم هم رسید.

می‌گفتند: حزب توده گیرم با تلفات سنگین و نتیجه نهایی شکست، می‌بایست بیرون می‌آمد و با کودتاگران مقابله می‌کرد. اگر شکست بود اما شرف و آبروی حزب از بی‌عملی از بین نمی‌رفت».

این همان جان کلام و درس ۳۰خرداد ۱۳۶۰

و مرزسرخ میان آن چیزی است که نباید کرد و آنچه باید کرد

به گفتهٔ رحمان رستگار و جاودانه:

«ای عطش

از زخم گلوگاهم برخیز و بر این ستم

شورش کن!»

شورشگران پیروزی می‌سازند و این بار خلق ستمدیده پیروز می‌شود

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ecc7133e-a0d2-45a6-8502-3ea1401a0001"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات