728 x 90

مسعود رجوی: درود بر مردم و جوانان از جان گذشته در کرج و تهران، درس تبیین ما از سال ۵۸، رو در روی خمینی و خامنه‌ای همین است

مسعود رجوی

درود بر مردم و جوانان از جان گذشته در کرج و تهران

بامداد امروز کاری کردید کارستان

درس تبیین ما از سال۵۸

رو در روی خمینی و خامنه‌ای همین است

شیفتگان آزادی باید شورش و طغیان کنند

زنجیر و زندان بشکنند

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dca4bc25-b295-4e61-9d75-9e1157f5711e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات