728 x 90

مسعود رجوی: با درود به تمامی شهیدان و مردم ستمدیده سیستان و بلوچستان و دعا برای شفا و بهبود مجروحان

مسعود رجوی - ۷مهر ۱۴۰۲
مسعود رجوی - ۷مهر ۱۴۰۲

مسعود رجوی- ۷ مهر۱۴۰۲

پـادا بلـوچ-پـادا ایـران

سالگـرد جمعه خونیــن زاهــدان

با درود به تمامی شهیدان و مردم ستمدیده سیستان و بلوچستان و دعا برای شفا و بهبود مجروحان

آفرین بر پیشتازان و پرچمداران اعتراض و تظاهرات و قیام

آفرین بر قهرمانان قیام و قیام‌آفرین و کانون‌های شورشی

به‌خاطر طوفان عملیات و پراتیک‌های ضداختناق و شب‌شکن در سراسر میهن

به خامنه‌ای، دشمن ایران و ایرانی و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب

و ترک و فارس هفتاد بار می‌گوییم: ما زن و مرد جنگیم، می‌جنگیم می‌میریم ایران این زیباترین وطن را از تو پس می‌گیریم

خون بلوچ و سوختبر مظلوم و شهیدان زاهدان می‌جوشد

قیام خلق قهرمان سر بازایستادن ندارد و تا به آتش کشیدن قبای ولایت

و سرنگونی ضحاک ستمگر ادامه دارد

انقلاب دموکراتیک ایران پیروز می‌شود

مسعود رجوی- ۷ مهر۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/be3762d1-6459-4922-8865-39c8500db21a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات