728 x 90

مسعود رجوی: خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی

خمینی ملعون و خامنه‌ای خود نخستین دشمنان قرآن و به تصریح قرآن هلاک کنندگان حرث و نسل و سردستگان قتل‌عام و تباهی و فساد در زمین هستند سوزاندن قرآن حاصل عملکرد و جنایتهای آنها علیه بشریت است

سوزاندن قرآن و انجیل و تورات به سود خامنه‌ای، مورد بهره‌برداری او و در خدمت ارتجاع و استعمار برای تفرقه‌اندازی و منحرف کردن اذهان  از تضاد اصلی به‌ویژه حاکمیت جمهور مردم در ایران است

خمینی هم پس از زهر آتش‌بس و قتل‌عام زندانیان ما فرصت را علیه سلمان رشدی مغتنم یافت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6eb84a41-2dcb-4815-b21d-8bee3036f305"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات